Bläddra
Sökresultat för Fri Tanke Förlag, Oxford University Press... Rensa filter?

av: Baruch Fischhoff, John Kadvany

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789186061500

Utgivningsår: 20121024

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Nick Bostrom

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
Människor innehar en särställning på vår planet, inte för att vi har starkare muskler eller vassare tänder än andra arter, utan för att vi har smartare hjärnor. Våra hjärnor har utvecklat tekniken och de komplexa sociala strukturer som gett oss vårt oförnekliga övertag. Om maskiner utvecklas till att bli överlägsna…
Köp här

Isbn: 9789187513084

Utgivningsår: 20170808

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Thomas Pink

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Är våra beslut verkligen våra egna? Om vår vilja inte är fri, är vi ändå ansvariga för våra handlingar? Thomas Pink, föreläsare i filosofi vid Kings College, University of London, beskriver en rad frågeställningar kring detta grundläggande filosofiska problem. Pink utforskar idéer från grekiska och medeltida filosofer…
Köp här

Isbn: 9789186061074

Utgivningsår: 20100618

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Susan Blackmore

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Medvetandefilosofi Psykologi Psykologi: medvetandet Samhälle och samhällsvetenskap
Vad formar vår identitet? Är medvetandet en illusion? Nya forskningsrön har satt fart på debatten om dessa frågor. Biologer, neurologer, psykologer och filosofer diskuterar nu medvetandets roll och innebörd. Susan Blackmore, gästföreläsare vid University of the West of England, klargör i denna kontroversiella bok de…
Köp här

Isbn: 9789186061067

Utgivningsår: 20100618

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Sebastian G.B. Amyes

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Bakterier är de äldsta livsformerna som vi känner till och även de mest utspridda. De finns på alla platser i världen, på oceanernas djup och i kokande gejsrar. De är mest kända som sjukdomsspridare, men goda bakterier är oerhört viktiga för kretsloppet och all ekologi, så väl som människans hälsa och välbefinnande. I…
Köp här

Isbn: 9789187513039

Utgivningsår: 20140430

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Andrew Clapham

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger till Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor. Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens…
Köp här

Isbn: 9789186061173

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Samir Okasha

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789186061111

Utgivningsår: 20101208

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Alan Winfield

Kategorier: Elektronik Elektronik och kommunikationsteknik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Reglerteknik Robotteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Robotik är en avgörande teknologi i den moderna världen. Robotar är en väletablerad del av tillverkning och lagerhållning, sammanställer bilar och tvättmaskiner och flyttar varor till och från förvaringshyllan vid köp över internet. Helt nyligen har robotar börjat ta de första stegen in i hem och sjukhus, samt nått…
Köp här

Isbn: 9789187513091

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Nigel Warburton

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang. Särskilt tvekar vi när människors fysiska säkerhet står på spel. Var går…
Köp här

Isbn: 9789186061180

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Dylan Evans

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor? Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor . Boken är en guide till de senaste teorierna på området och…
Köp här

Isbn: 9789186061128

Utgivningsår: 20101208

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Darren Oldridge

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Varför lider oskyldiga i en värld som skapats av en kärleksfull Gud? Betyder det att Gud inte kan förhindra lidande, trots sin påstådda maktfullkomlighet? Eller är Gud trots allt inte kärleksfull? Detta, i korthet, är det ondas problem. Djävulen är en av lösningarna på problemet: hans uppror mot Gud och hat mot dennes…
Köp här

Isbn: 9789187513107

Utgivningsår: 20141218

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Stephen Law

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Religionen får en allt mer framträdande roll i dagens värld. Antalet konfessionella skolor ökar och religiösa krav och argument hörs allt oftare i offentligheten. Samtidigt ser vi många exempel på hur religionskritiska budskap missförstås eller framställs i dålig dager. Kort om humanism utforskar hur humanismen…
Köp här

Isbn: 9789186061197

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Simon Blackburn

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism,relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt? I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de största etiska frågorna kring vår födelse, död,…
Köp här

Isbn: 9789186061135

Utgivningsår: 20101208

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: David C. Catling

Kategorier: Biologi och biovetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Matematik och naturvetenskap Populärastronomi
Astrobiologin studerar livets ursprung och utveckling på denna och andra planeter. Man söker svaren på frågor som länge fascinerat mänskligheten: Hur snabbt utvecklades livet på jorden, och hur kommer det sig att det kunde härda ut här? Finns det liv på andra platser i solsystemet eller utanför det? Forskningen inom…
Köp här

Isbn: 9789187513442

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Samir Okasha

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens filosofi
Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789186061258

Utgivningsår: 20130924

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: Manfred B. Steger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Globalisering är ett av vår tids främsta modeord samlingsnamnet på en mängd olika processer som i allt snabbare takt förändrar vår syn på världen: ekonomiskt, politiskt, kulturellt och ideologiskt. Manfred B. Steger presenterar här globalisering som ett mångfacetterat men begripligt skeende och visar tydligt dess…
Köp här

Isbn: 9789186061210

Utgivningsår: 20110511

Utgivare: Fri Tanke Förlag, oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Jonathan Slack

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Debatten kring stamceller har länge varit hård. De etiska frågorna är många kring en forskning som till viss del hämtar sitt material från mänskliga embryon. Men stamceller används redan i dag för forskning och för att bota svåra sjukdomar. I “Kort om stamceller” diskuterar Jonathan Slack hur de fungerar,…
Köp här

Isbn: 9789186061418

Utgivningsår: 20121001

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Dylan Evans

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor? Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en guide till de senaste teorierna på området och…
Köp här

Isbn: 9789186061289

Utgivningsår: 20130925

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: A. C. Grayling

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Bertrand Russell (1872-1970) är en av 1900-talets viktigaste och mest berömda filosofer. I detta porträtt av Russells liv och verk, presenterar A C Grayling både Russells tekniska bidrag till förnuft och filosofi och hans vidspännande åsikter om utbildning, politik, krig och sexualmoral. Russell anses vara en…
Köp här

Isbn: 9789187513824

Utgivningsår: 20150717

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Michael O'Shea

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Hur fungerar hjärnan? Skiljer sig människans hjärna från djurens? Michael O´Shea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättförståelig introduktion till hjärnforskningens senaste rön och undersöker förhållandet mellan hjärnan och medvetandet. Boken tar upp ämnen som minnet, hjärnans utveckling,…
Köp här

Isbn: 9789186061364

Utgivningsår: 20110819

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BC

av: Michael O'Shea

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar hjärnan? Skiljer sig människans hjärna från djurens? Michael O´Shea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättförståelig introduktion till hjärnforskningens senaste rön och undersöker förhållandet mellan hjärnan och medvetandet. Boken tar upp ämnen som minnet, hjärnans utveckling,…
Köp här

Isbn: 9789197899826

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: Lawrence M. Principe

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Under 1500- och 1600-talen undersöktes den naturliga världen så intensivt att perioden har kallats den vetenskapliga revolutionen. Nya idéer och upptäckteromdefinierade inte bara vad människor trodde, visste och kunde göra, utan tvingade dem också att omdefiniera sig själva i förhållande till underliga nya världar av…
Köp här

Isbn: 9789186061647

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Ken Binmore

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Spel finns överallt: i naturen, i samhället, i politiken och i relationer. Företag som förhandlar om nästa års löner spelar utifrån förhandlingspositioner. Kandidaterna i ett val spelar ett politiskt spel. Snabbköpets pris på flingor bestäms av ett ekonomiskt spel. “Kort om spelteori” handlar om hur man…
Köp här

Isbn: 9789186061395

Utgivningsår: 20120404

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Andrew Clapham

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger till Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor. Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens…
Köp här

Isbn: 9789197899840

Utgivningsår: 20130925

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: Dorothy H. Crawford

Kategorier: Medicin och omvårdnad
De senaste åren har världen bevittnat dramatiska utbrott av flera farliga virus som HIV, svininfluensa, lassafeber och sars. Den framstående biologen och populärvetenskapliga författaren Dorothy Crawford tecknar här ett fascinerande porträtt av dessa oändligt små, men ofta mycket farliga varelser. Hon förklarar hur…
Köp här

Isbn: 9789186061654

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: L. W. Sumner

Kategorier: Medicin och omvårdnad
I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moraliskt felaktiga i att döda, informerat samtycke eller avslag, självmordets etik, dödsorsaker, livets okränkbarhet, distinktionen mellan aktiv och passiv dödshjälp och ofrivillig eutanasi. Han menar att det är svårt att…
Köp här

Isbn: 9789186061487

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Nigel Warburton

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
”Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang. Särskilt tvekar vi när människors fysiska säkerhet står på spel. Var…
Köp här

Isbn: 9789197899857

Utgivningsår: 20130924

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: Daniel M. Haybron

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Lycka är ett begrepp som vi använder dagligen, och något som de flesta av oss eftersträvar. Men att definiera vad lycka är kan vara svårt. I denna bok utforskar författaren Dan Haybron lyckans sanna natur. Genom att undersöka vad lycka är, mäta dess subjektiva värden, hur viktig den är i våra liv, och hur vi kan och…
Köp här

Isbn: 9789186061685

Utgivningsår: 20140626

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Manfred B. Steger

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Globalisering är ett av vår tids främsta modeord – samlingsnamnet på en mängd olika processer som i allt snabbare takt förändrar vår syn på världen: ekonomiskt, politiskt, kulturellt och ideologiskt. Manfred B. Steger presenterar här globalisering som ett mångfacetterat men begripligt skeende och visar tydligt dess…
Köp här

Isbn: 9789197899871

Utgivningsår: 20130924

Utgivare: Fri Tanke förlag, Oxford University Press

Mediatyp: EA

av: Michael O'Shea

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Hur fungerar hjärnan? Skiljer sig människans hjärna från djurens? Michael O´Shea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättförståelig introduktion till hjärnforskningens senaste rön och undersöker förhållandet mellan hjärnan och medvetandet. Boken tar upp ämnen som minnet, hjärnans utveckling,…
Köp här

Isbn: 9789186061050

Utgivningsår: 20100618

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB

av: Lars Öhrström

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
Detta är en bok om upptäckter och katastrofer, exploatering och uppfinning, krig och vetenskap och om relationen mellan människor och de kemiska ämnen som vi och vår planet består av. Genom berättelser om vanliga och ovanliga människor runt om i världen presenterar Lars Öhrström ett flertal viktiga grundämnen och…
Köp här

Isbn: 9789187513343

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Fri Tanke Förlag, Oxford University Press

Mediatyp: BB