Bläddra
Sökresultat för Göran Körner... Rensa filter?

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127424425

Utgivningsår: 20120608

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127424449

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim, Ingela Bengtsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
I lärarhandledningen (bok eller pdf-filer) finns litteraturtips, förslag till frågor, undersökningsuppgifter och andra tips på elevaktiviteter. Det mesta är kopieringsunderlag.
Köp här

Isbn: 9789127757196

Utgivningsår: 20020702

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Maria Willebrand, Göran Körner

Kategorier: Historia och arkeologi
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127422117

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127424432

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia och arkeologi
Impuls Historia – Leder fram till den mest intressanta frågan av alla: vad kan vi lära av historien? Grundbok 1 börjar med den äldsta historien och går fram till slutet av 1600-talet. Grundbok 2 börjar med upplysningen och behandlar sedan de stora revolutionerna, industrialiseringen och nationsbyggandets…
Köp här

Isbn: 9789127414334

Utgivningsår: 20090812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127424456

Utgivningsår: 20120808

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Maria Willebrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127445123

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
VÄRLDSKRIGENS TIDBoken beskriver utvecklingen i Norden och Europa från 1914 till 1945. Särskild uppmärksamhet ägnas USA och Ryssland-Sovjetunionen. VÅR EGEN TIDEfterkrigstiden står här i fokus: det kalla kriget, avkoloniseringen samt utvecklingen i t ex södra Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Ett kapitel täcker…
Köp här

Isbn: 9789127757592

Utgivningsår: 19961025

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127424463

Utgivningsår: 20121122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Göran Körner, Maria Willebrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken. Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som…
Köp här

Isbn: 9789127445444

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Gunnel W Bergström, Bo Bjelfvenstam, Peter Franzén, Hans Furuhagen, Göran Körner, Lars O Lagerqvist, Olle Sylvén, Lars Åberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
DEN NYA TIDENHär möter du Axel von Fersen, Jean Baptiste Bernadotte, Napoleon, Victoria och andra viktiga personer. Boken berättar om tekniska nyheter som telefonen, järnvägen och elektriciteten. Den innehåller också texter om t ex dammodet, sjukdomar och straffångarnas villkor. VÄRLDSKRIGENS TIDBoken ger närbilder…
Köp här

Isbn: 9789127757943

Utgivningsår: 19990824

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Göran Körner

Kategorier: Historia och arkeologi
Lätta faktatexter och berättelser lär eleven om Sveriges tidiga historia från stenåldern till järnåldern. Utblickar görs ut i världen, och en museidel berättar om arkeologiska fynd. Allt med spännande illustrationer till! Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera Arbetsboken…
Köp här

Isbn: 9789127617421

Utgivningsår: 20001214

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Gunnel W Bergström, Bo Bjelfvenstam, Peter Franzén, Hans Furuhagen, Göran Körner, Lars O Lagerqvist, Olle Sylvén, Lars Åberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
De fyra fördjupningsböckerna innehåller korta och lättlästa texter i historiska ämnen. De kompletterar grundböckerna i PULS Historia 6–9, men kan även användas separat. DEN NYA TIDEN Här möter du Axel von Fersen, Jean Baptiste Bernadotte, Napoleon, Victoria och andra viktiga personer. Boken berättar om…
Köp här

Isbn: 9789127757950

Utgivningsår: 19991230

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Göran Körner

I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå!   Historieboken reser från forntiden till 1800-taletHur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läsom vilda vikingar, uppfi…
Köp här

Isbn: 9789127622777

Utgivningsår: 20050323

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan – din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen – det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus.…
Köp här

Isbn: 9789127414396

Utgivningsår: 20090504

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Gunnel W Bergström, Bo Bjelfvenstam, Peter Franzén, Hans Furuhagen, Göran Körner, Lars O Lagerqvist, Olle Sylvén, Lars Åberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
DEN NYA TIDENHär möter du Axel von Fersen, Jean Baptiste Bernadotte, Napoleon, Victoria och andra viktiga personer. Boken berättar om tekniska nyheter som telefonen, järnvägen och elektriciteten. Den innehåller också texter om t ex dammodet, sjukdomar och straffångarnas villkor. VÄRLDSKRIGENS TIDBoken ger närbilder…
Köp här

Isbn: 9789127757967

Utgivningsår: 20000929

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Göran Körner

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127626997

Utgivningsår: 19990205

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim, Anna Fridén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan – din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen – det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus.…
Köp här

Isbn: 9789127414402

Utgivningsår: 20090518

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars Bergquist, Gunnel W Bergström, Bo Bjelfvenstam, Peter Franzén, Hans Furuhagen, Göran Körner, Lars O Lagerqvist, Olle Sylvén, Lars Åberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
DEN NYA TIDENHär möter du Axel von Fersen, Jean Baptiste Bernadotte, Napoleon, Victoria och andra viktiga personer. Boken berättar om tekniska nyheter som telefonen, järnvägen och elektriciteten. Den innehåller också texter om t ex dammodet, sjukdomar och straffångarnas villkor. VÄRLDSKRIGENS TIDBoken ger närbilder…
Köp här

Isbn: 9789127757981

Utgivningsår: 20000929

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Göran Körner, Per Lindberg

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127426061

Utgivningsår: 20121026

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan – din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen – det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus.…
Köp här

Isbn: 9789127414419

Utgivningsår: 20090709

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Monica Ljung

Kategorier: Historia och arkeologi
Välj vilket tema du vill fördjupa dig i och följ med på en resa genom historien. I Sju historiska teman presenteras allt från mat och resande till arkitektur och uppfinningar. Varje tema beskrivs på ett konkret och inspirerande sätt, som lockar till diskussion och egen ”forskning”. Till varje tema finns också…
Köp här

Isbn: 9789144015026

Utgivningsår: 20120305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Impuls HistoriaVad hände? När hände det? Varför hände det? Vilka följder fick det? Fyra konkreta frågor som ger stadga och struktur åt framställningen och som leder fram till den kanske mest intressanta frågan av dem alla: Vad kan vi lära av historien för att skapa en bättre framtid? Betoningen ligger på…
Köp här

Isbn: 9789127427921

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Lars Lagheim, Göran Körner, Anna Fridén

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I lärarhandledningen (bok eller pdf-filer) finns litteraturtips, förslag till frågor, under- sökningsuppgifter och andra tips på elevaktiviteter. Det mesta är kopieringsunderlag.
Köp här

Isbn: 9789127757219

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Digilär Historia för mellanstadiet är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Här finns ett stort material med texter, bilder, kartor, tidslinjer, historiska källor och fördjupningstexter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i…
Köp här

Isbn: 9789198442403

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av: Göran Körner

I PULS står kunskapsutveckling och kunskapsbedömning i fokus.Fakta och begrepp introduceras på ett omväxlande sätt.Och eleverna läs sig läsa faktatexter och förstå!   Historieboken reser från forntiden till 1800-taletHur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läsom vilda vikingar, uppfi…
Köp här

Isbn: 9789127431829

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia och arkeologi
Impuls Historia – Leder fram till den mest intressanta frågan av alla: vad kan vi lära av historien? Grundbok 1 börjar med den äldsta historien och går fram till slutet av 1600-talet. Grundbok 2 börjar med upplysningen och behandlar sedan de stora revolutionerna, industrialiseringen och nationsbyggandets…
Köp här

Isbn: 9789127757455

Utgivningsår: 20091215

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia och arkeologi
Impuls Historia – Leder fram till den mest intressanta frågan av alla: vad kan vi lära av historien? Grundbok 1 börjar med den äldsta historien och går fram till slutet av 1600-talet. Grundbok 2 börjar med upplysningen och behandlar sedan de stora revolutionerna, industrialiseringen och nationsbyggandets…
Köp här

Isbn: 9789127414341

Utgivningsår: 20090629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Per Lindberg, Göran Körner

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet.…
Köp här

Isbn: 9789127435971

Utgivningsår: 20140120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim, Anna Fridén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Grundbok 1 utgår från individen och är indelad i 7 kapitel: Möte med samhället, Kom med i samhället, Skolan – din arbetsplats, Lag och rätt, Om droger, Familjen – det minsta samhället, Handskas med pengar och Tryggheten. I Grundbok 2 vidgas perspektivet och det svenska samhället hamnar mer i fokus.…
Köp här

Isbn: 9789127757493

Utgivningsår: 20090811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia och arkeologi
Impuls Historia – Leder fram till den mest intressanta frågan av alla: vad kan vi lära av historien? Grundbok 1 börjar med den äldsta historien och går fram till slutet av 1600-talet. Grundbok 2 börjar med upplysningen och behandlar sedan de stora revolutionerna, industrialiseringen och nationsbyggandets…
Köp här

Isbn: 9789127414358

Utgivningsår: 20091124

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Grundbok i historia som tar med läsaren på en spännande resa genom tiderna. Inläst text och digitalt extramaterial stärker inlärningen. Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får…
Köp här

Isbn: 9789127437029

Utgivningsår: 20140905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
VÄRLDSKRIGENS TIDBoken beskriver utvecklingen i Norden och Europa från 1914 till 1945. Särskild uppmärksamhet ägnas USA och Ryssland-Sovjetunionen. VÅR EGEN TIDEfterkrigstiden står här i fokus: det kalla kriget, avkoloniseringen samt utvecklingen i t ex södra Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Ett kapitel täcker…
Köp här

Isbn: 9789127757578

Utgivningsår: 19941108

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Göran Körner

Kategorier: Historia och arkeologi
Grundbok i historia som tar med läsaren på en spännande resa genom tiderna. Inläst text och digitalt extramaterial stärker inlärningen. Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får…
Köp här

Isbn: 9789127437890

Utgivningsår: 20140831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Göran Körner, Lars Lagheim

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
VÄRLDSKRIGENS TIDBoken beskriver utvecklingen i Norden och Europa från 1914 till 1945. Särskild uppmärksamhet ägnas USA och Ryssland-Sovjetunionen. VÅR EGEN TIDEfterkrigstiden står här i fokus: det kalla kriget, avkoloniseringen samt utvecklingen i t ex södra Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Ett kapitel täcker…
Köp här

Isbn: 9789127757585

Utgivningsår: 19951024

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB