Bläddra
Sökresultat för Göran Söderlöf... Rensa filter?

av: Göran Söderlöf, Tor Nitzelius

Hur mår personalen? Bilden av belastningsskador, hot och våld oroar. Ständiga besparingar, som innebär minskade resurser trots växande behov. Chefer som ser personalens kritik som ett hot. Trånga och ålderdomliga lokaler försvårar arbetet med de mest behövande. Vilka skyldigheter och möjligheter att agera har…
Köp här

Isbn: 9789139110194

Utgivningsår: 20090506

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Hur arbetar man med systematiskt arbetsmiljöarbete i skolan? Vad gör man om en lärare utsätts för våld?? Vilka befogenheter har ett skyddsombud? Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall, som utgår från exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som…
Köp här

Isbn: 9789139108542

Utgivningsår: 20070612

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf, Tor Nitzelius

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion? Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på…
Köp här

Isbn: 9789139112211

Utgivningsår: 20120703

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?· Nyanställning · Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation· Förflyttning mot arbetstagarens vilja· Samarbetsproblem på…
Köp här

Isbn: 9789139116011

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.“Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall” är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som…
Köp här

Isbn: 9789139116004

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet, som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst. Boken…
Köp här

Isbn: 9789189076976

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173452830

Utgivningsår: 20130926

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Den nya boken “Arbetsmiljö för sjukvården”, som är en andra reviderad upplaga av Sjukvårdens arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom den landstingskommunala sjukvården. Boken är uppbyggd som en handbok…
Köp här

Isbn: 9789188121127

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer? Nyanställning Lärare saknar behörighet och…
Köp här

Isbn: 9789139117339

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf

Innehåller de kollektivavtal som gäller för kommunalt anställda inom utbildningsväsendet; avtal som tillämpas i grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Kantrubriker och utförliga sakregister gör det lätt att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.
Köp här

Isbn: 9789139109143

Utgivningsår: 20070629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Söderlöf, Tor Nitzelius

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor
Boken, som är femte upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall är…
Köp här

Isbn: 9789139117346

Utgivningsår: 20210104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Hur mår personalen inom hälso- och sjukvården? Ibland visas en bild som oroar. Bemanningsbrist och stress är problem som inte är ovanliga. Ständigt återkommande omorganisationer, besparingar och byten av lokaler förekommer också. Vilka skyldigheter och möjligheter att agera har arbetsgivare och skyddsombud?Hur fördelar…
Köp här

Isbn: 9789139109723

Utgivningsår: 20080812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC