Bläddra
Sökresultat för Gert Mårtensson... Rensa filter?

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647276

Utgivningsår: 20070615

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups. De nya kursplanerna för Lgr11 har varit styrande vid revideringen. Med pedagogiska förbättringar av innehållet, men också en helt ny grafisk design, ger MAKRO eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140668158

Utgivningsår: 20101029

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7 består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 7 elevbok innehåller åtta kapitel:Mönster och…
Köp här

Isbn: 9789140677358

Utgivningsår: 20120813

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693310

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Lennart Strandberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Pejl på plugget är kort och gott kunskapskoll för högstadiet. En satsning på något helt nytt för den svenska marknaden. Det har länge funnits pedagogiska böcker för barn i yngre åldrar men nånstans efter lågstadiet är det stopp, helt enkelt för att intresset avtar. Samtidigt ökar föräldrarnas oro över att deras barn…
Köp här

Isbn: 9789163817304

Utgivningsår: 20000630

Utgivare: Bonnier Carlsen

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Lennart Strandberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Pejl på plugget är kort och gott kunskapskoll för högstadiet. En satsning på något helt nytt för den svenska marknaden. Det har länge funnits pedagogiska böcker för barn i yngre åldrar men nånstans efter lågstadiet är det stopp, helt enkelt för att intresset avtar. Samtidigt ökar föräldrarnas oro över att deras barn…
Köp här

Isbn: 9789163817267

Utgivningsår: 20000630

Utgivare: Bonnier Carlsen

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 8…
Köp här

Isbn: 9789140661210

Utgivningsår: 20080925

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
MAKRO Kemi Lärarpärm kompletterar MAKRO Kemi 7-9 faktabok med övningar för den experimentella delen av undervisningen. I Lärarpärmen ingår laborationer, demonstrationer och repetitionsuppgifter. I pärmen finns också svar till faktabokens “Fundera-” och “Klarar du…
Köp här

Isbn: 9789140673961

Utgivningsår: 20111004

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Gert Mårtensson, Lennart Strandberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Pejl på plugget är kort och gott kunskapskoll för högstadiet. En satsning på något helt nytt för den svenska marknaden. Det har länge funnits pedagogiska böcker för barn i yngre åldrar men nånstans efter lågstadiet är det stopp, helt enkelt för att intresset avtar. Samtidigt ökar föräldrarnas oro över att deras barn…
Köp här

Isbn: 9789163817281

Utgivningsår: 20000630

Utgivare: Bonnier Carlsen

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 9 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 9 elevbok innehåller sju kapitel:Stora och små…
Köp här

Isbn: 9789140684264

Utgivningsår: 20140123

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Petra Svensson, Bo Sjöström, Gert Mårtensson

Formula 9 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9 och är en digital version av den tryckta boken Formula 9 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och…
Köp här

Isbn: 9789140679291

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för årskurs 7-9. Med Formula får eleverna bra förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor, och det är enkelt att individanpassa undervisningen.Formula 8 består av består av tryckt elevbok, elevwebb och lärarwebb. Formula 8 elevbok innehåller sju kapitel:Tal och…
Köp här

Isbn: 9789140682444

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 7…
Köp här

Isbn: 9789140647269

Utgivningsår: 20060908

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 8 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8 och är en digital version av den tryckta boken Formula 8 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och…
Köp här

Isbn: 9789140683496

Utgivningsår: 20130819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 9 DVD är…
Köp här

Isbn: 9789140664778

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Gert Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
MIX är ett läromedel i kemi för grundskolans senare del. Läromedlet består av tre elevböcker i A4-format, MIX 1, MIX 2 och MIX 3 samt en lärarhandledning. Varje elevbok innehåller: – en lättläst faktatext kompletterad av ett rikt bildmaterial med många förklarande illustrationer – laborationer i två…
Köp här

Isbn: 9789140629883

Utgivningsår: 19980731

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
MIX är ett läromedel i kemi för grundskolans senare del. Läromedlet består av tre elevböcker i A4-format, MIX 1, MIX 2 och MIX 3 samt en lärarhandledning. Varje elevbok innehåller: – en lättläst faktatext kompletterad av ett rikt bildmaterial med många förklarande illustrationer – laborationer i två…
Köp här

Isbn: 9789140629890

Utgivningsår: 19981216

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Formula matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Eleverna utvecklar sina matematiska förmågor och förbereder sig inför de nationella proven. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna…
Köp här

Isbn: 9789140693327

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
MIX är ett läromedel i kemi för grundskolans senare del. Läromedlet består av tre elevböcker i A4-format, MIX 1, MIX 2 och MIX 3 samt en lärarhandledning. Varje elevbok innehåller: – en lättläst faktatext kompletterad av ett rikt bildmaterial med många förklarande illustrationer – laborationer i två…
Köp här

Isbn: 9789140631077

Utgivningsår: 19981016

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1. Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och…
Köp här

Isbn: 9789140645715

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 9 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 9 och är en digital version av den tryckta boken Formula 9 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens…
Köp här

Isbn: 9789140679284

Utgivningsår: 20140819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
OBS! Revidering har gjorts kopplad till Lgr11 och med stöd inför Nationella Prov, bedömning och betygssättning. Den nya elevboken heter Prima Formula 6: 40-68240-6, lärarhandledningen: 40-68191-1 Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och…
Köp här

Isbn: 9789140646156

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens genomgångsfilmer finns…
Köp här

Isbn: 9789140682383

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 9…
Köp här

Isbn: 9789140652454

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 7 interaktiv lärarbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7 och är en digital version av den tryckta boken Formula 7 Lgr11. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken – som teorigenomgångarna och de självrättande…
Köp här

Isbn: 9789140682390

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen. Formula 8 DVD är…
Köp här

Isbn: 9789140661159

Utgivningsår: 20080305

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Gert Mårtensson, Bo Sjöström, Petra Svensson

Formula 8 interaktiv elevbok är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 8 och är en digital version av den tryckta boken Formula 8 Lgr11. Den interaktiva elevboken har en tydlig struktur med god översikt av innehållet. I anslutning till kapitlens…
Köp här

Isbn: 9789140683489

Utgivningsår: 20130819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB