Bläddra
Sökresultat för Gidlunds förlag... Rensa filter?

av: Kjell Danell

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djur och samhälle Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forestry industry Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Sociala och etiska frågor Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den senare delen av 1800-talet var en händelserik tid i Norrland. Skogsbruk och gruvhantering tog fart och befolkningen växte. Tillgången på jordbruksmark blev allt knappare och under svagåren drabbades många av svält. Många migrerade till USA. I de tidigare tämligen öde skogarna blev det liv och rörelse och…
Köp här

Isbn: 9789178444366

Utgivningsår: 20201216

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Cornell

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I den här boken belyser författaren en förbisedd ockult tradition som går som en esoterisk underström i europeiskt kulturliv. Den var särskilt märkbar decennierna kring sekelskiftet, då rosenkreuziska läror, alkemi, teosofi m m attraherade en rad av tidens ledande författare och konstnärer. I den ockulta “hemliga…
Köp här

Isbn: 9789178441211

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Thomas Fahlander

Kategorier: Folkmusik Konst Musik Musik: stilar och genrer
Följ med till Dalarna, en plats befolkad av egensinniga spelmän: Isakes Kisti, Sparf Anders, Knis Karl, Björs Olle, Lapp-Nils, Hans Haglöf, Anders Frisell och Päkkos Gustaf. Alla var inte spelmän, förstås – här finns även Päkkos Svea. Utan henne, ingen Bingsjöstämma. Här finns berättelsen om de första…
Köp här

Isbn: 9789178444274

Utgivningsår: 20200828

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Teddy Hultberg

Kategorier: Konst
Experiment mot alla odds beskriver filmaren och gränsöverskridaren Åke Karlungs (1930-90) konstnärliga verksamhet under ett halvt decennium. Vi får följa en bana som ingen annans inom den öppna konstens labyrinter, och läsaren får möta en ny röst från marker vi trodde var genomtraskade många gånger om. Karlung var…
Köp här

Isbn: 9789178449835

Utgivningsår: 20190826

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia och arkeologi
Det övergripande syftet med denna bok är att förstå de processer, som har format de nordiska ländernas manligheter vid övergången till det moderna. Moderniteten medförde grundläggande förändringar i förståelsen av det manliga, och detta är nära kopplat till grundläggande samhällsförändringar som industrialisering,…
Köp här

Isbn: 9789178443765

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Carlstedt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Europas historia Europas historia: renässansen Historia Historia och arkeologi
Möt prinsessan Cecilia Vasa som drev vapensmedjor och järnbruk och gjorde hela Europa osäkert med sina upptåg. Möt super-macho-mannen som fostrade flera franska kungar, var lika skicklig med svärdet som på hästryggen och som hette Anne, döpt efter sin mor. Möt Nostradamus, berömd för sina profetior – pestläkare,…
Köp här

Isbn: 9789178444298

Utgivningsår: 20201001

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Åke Holmquist

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Kompositörer och låtskrivare Konst Musik Musik: stilar och genrer
Den geniale tonsättaren Beethoven är en ikon världen över. Musikälskarna känner hans musik genom otaliga konserter och inspelningar och människan Beethoven har det berättats om i en aldrig sinande ström av texter av de mest skilda slag. Men Beethoven har också ända fram till vår tid fått spela rollen som politisk…
Köp här

Isbn: 9789178444373

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Alvesson, Daniel Ankarloo, Ola Fransson, Torbjörn Friberg, Michael Gustavsson, Bengt Göransson, Ylva Hasselberg, Sharon Rider, Steven Sampson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Våra universitet och högskolor är arenor för bildning, fritt tänkande, intellektuell utveckling och förkovran. Det är väl tanken hos de flesta av oss? Men ser det ut så på våra svenska lärosäten? I denna antologi rapporterar och analyserar ett antal lektorer och professorer inifrån svenska universitet och högskolor.…
Köp här

Isbn: 9789178448340

Utgivningsår: 20120718

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178443390

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178440931

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Särskilda konstnärer Textil konst
Bland 1900-talets konstnärer framträder Alf Munthe, 1892-1971, som en av de främsta. Han var konstakademirebellen som kom att ägna sig åt textil konst, och som blev arkitekternas konstnär. Han bidrog med textila verk för offentliga miljöer, ritade av bland andra Gunnar Asplund, Peter Celsing och Sven Ivar Lind.…
Köp här

Isbn: 9789178444281

Utgivningsår: 20200630

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Barn och ungdom: pappersvaror, merchandise etc. Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel
Stor väggalmanacka (42×46 cm) med tolv vackra reproduktioner. Kalendarium på fyra språk: engelska, tyska, franska och svenska. Large beautiful calendar in four languages (English, German, French, Swedish). Großer schöner Kalender in vier Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch). Grand beau…
Köp här

Isbn: 9783784598307

Utgivningsår: 20200603

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BZ

av: Anders Duus, Oda Fiskum, Agate Øksendal Kaupang, Felicia Ohly, Otto Sandqvist, Edward Buffalo Bromberg, Alexandra Loonin, Lidija Praizovic, Gustav Tegby

Kategorier: Barn och ungdom: manus Barn och ungdom: teater och scenkonst Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Faktaböcker barn och ungdom Modern och samtida dramatik
Vartannat år anlitar Riksteatern några av Nordens skarpaste dramatiker och ber dem skapa specialskrivna pjäser för ungdomar mellan femton och tjugo år. Tack vare detta finns nu än en gång en handfull angelägna pjäser som kommer att älskas av många och på sina håll skapa teatermagi. Genom dessa pjäser kommer du att…
Köp här

Isbn: 9789178444243

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Sharon Rider

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion
Allt jag har gjort under närmare 30 år som akademisk lärare, forskare och essäist kan beskrivas som ett slags “kulturepistemologi” – reflektioner över det mänskliga tänkandets villkor, dess begränsningar och möjligheter. Universitetet såsom vi känner det dess forskningsprojekt och utbildningsprogram,…
Köp här

Isbn: 9789178444397

Utgivningsår: 20210219

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178441297

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Niklas Ingmarsson

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Bilkultur i Malmö är en guide i ord och bild till den bilanpassade stadens framväxt. Med exempel från Malmö får vi här följa med på en annorlunda stadshistoria med bilen i fokus, där vi möter de första bilhandlarna, oroliga stadsplanerare samt självsäkra visionärer. Vi besöker motormänniskans farbara hembygd:…
Köp här

Isbn: 9789178446605

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Svenaeus

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Filosofi Filosofi och religion Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
När jag hör ordet naturlig så osäkrar jag min revolver! Det har blivit valspråket för akademiker som betraktar kroppens natur som ett kulturellt skådespel eller en föråldrad livsform. Queer­filosofer och transhumanister drömmer om ett liv utan den egensinniga och känslofyllda kroppen. Idén om en naturlig kropp är för…
Köp här

Isbn: 9789178444076

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Nils Almegård

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En storslaget rik och enastående kartläggning av tidig finsk bosättning i Sverige. Författaren var präst i Svartnäs under tolv år.
Köp här

Isbn: 9789178442133

Utgivningsår: 19931001

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Alf Gabrielsson

Kategorier: Konst Musik
Musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband med musik. Det är alltså ett angeläget ämne för alla som lyssnar till musik, likaså för alla som utövar och skapar musik. Vi möter musik dagligen och använder den på många olika sätt. Den kan finnas med enbart som bakgrund till annan aktivitet eller…
Köp här

Isbn: 9789178444403

Utgivningsår: 20210114

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178447589

Utgivningsår: 20080911

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178446063

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Sundqvist

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vart är högre utbildning och forskning på väg i Sverige? Stora förändringar i universitetsvärlden, nationellt och internationellt, har dramatiskt förändrat förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik akademisk verksamhet i Sverige. Till dessa förändringar hör omfattningen av universitetens utbildningsuppdrag,…
Köp här

Isbn: 9789178448128

Utgivningsår: 20100531

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Musik
Utgiven av Svenskt visarkiv. Ballader är berättande visor med ursprung i medeltidens högreståndskultur. De är kända från handskrifter sedan 1500-talet, har spridits i skillingtryck och dokumenterats i uppteckningar från 1800-talet och på inspelningar från 1900-talet. Sveriges medeltida ballader i sju volymer är en…
Köp här

Isbn: 9789188957320

Utgivningsår: 20190903

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Staffan Nilsson

Kategorier: Konst
Silversmide är ett flertusenårigt hantverk. Men även namnet på detta hantverks produkter. Denna bok är en konkret yrkesbeskrivning. Den ger även inblickar i silversmidets kulturhistoria. Liksom goda råd om hur silverföremål bör vårdas. Staffan Nilsson är framstående silversmed och föreläsare i ämnet.
Köp här

Isbn: 9789178447206

Utgivningsår: 20061101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178444250

Utgivningsår: 20200616

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Git Skoglund

Kategorier: Annan tillverkningsteknik Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industriell kemi och tillverkningsteknik Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Textilier och fibrer
Denna bok handlar om växten Cannabis sativa, en ovanligt spännande kulturväxt, och dess betydelse inom textil framställning. Textilier av hampa har inte getts den dignitet som de förtjänat, varken i historiebeskrivningar eller inom den industriella produktionen. Boken är på samma gång en upprättelse av naturens…
Köp här

Isbn: 9789178449583

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: John Björkman

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Med rapporteringen från februarirevolutionens Frankrike 1848 spreds berättelser om en politiskt uppvaknande arbetarklass till den svenska debatten. Samtidigt anammade radikala kretsar i Stockholm revolutionens mest brännbara slagord och sökte med dem väcka även svenska arbetare till medvetande och kamp arbetets…
Köp här

Isbn: 9789178444236

Utgivningsår: 20200319

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Sofia Lilly Jönsson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Konst Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik Religiösa institutioner och organisationer
Med utgångspunkt i tre årsminnen: 1619 då Johannes Rudbeckius kom till Västerås som biskop, 1819 när den wallinska psalmboken antogs med domprosten Johan Olof Wallin som upphovsman, och 1919 när Bror Samuelson föddes som skulle komma att leda domkyrkans körer, berättas om dåtid och nutid kring åmynningen som gav staden…
Köp här

Isbn: 9789178444090

Utgivningsår: 20191204

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Kjellberg

Kategorier: Konst Musik
Vem var Johann Sebastian Bach? Egentligen. Det vet vi knappast något om, tyvärr. Människan tycks dold bakom sin berömmelse. Det är som om historien själv av någon dunkel anledning vill ha det så: ni får hans musik, varsågoda, det får räcka. Den här boken handlar om hur Bachs musik levt vidare efter hans död 1750, hur…
Köp här

Isbn: 9789178444038

Utgivningsår: 20190531

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
En ovanlig bok om en orädd teater.  Är du intresserad av teater, när teater innebär att göra det omöjliga? Svenska Teater Albatross har kämpat mot utfiskning i Kamerun, spelat för överlevande i koncentrationsläger i Polen, haft succé i Woodstock, varit en del av Kongos 50-årsfirande som självständig stat och kämpat mot…
Köp här

Isbn: 9789178444427

Utgivningsår: 20210122

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Lennerhed

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, bildades 1933 av journalisten, syndikalisten och sexualupplysaren Elise Ottesen-Jensen, en grupp socialistiska läkare samt företrädare för några fackliga organisationer. Målet var att skapa en bred folkrörelse för sexuell reform. Förbundet bedrev sexualupplysning, öppnade…
Köp här

Isbn: 9789178446070

Utgivningsår: 20020401

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Margaretha Fahlgren, Anna Williams, Aase Berg, Ulrika Dahl, Emma Eleonorasdotter, Kristin Eliasson, Jenny Engström Baron, Gabriele Griffin, Anneli Jordahl, Christian Lenemark, Erik Masao Eriksson, Merete Mazzarella, Cilla Naumann, Cecilia Pettersson, Christine Rubertsson, Sigrid Schottenius Cullhed, Anna Soltorp, Maria Svenning, Sara Sylvén, Cecilia Torudd, Helena Wahlström Henriksson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Mamma, moderskap – orden bågnar idag av nya innebörder när tekniken och samhället förändras. Överallt hittar vi historier om moderskap i romaner, essäer, dikter, patientupplevelser, bloggar och digitala diskussionstrådar. Både i litteraturen och verkligheten handlar det om ensamhet och social isolering, men också…
Köp här

Isbn: 9789178449958

Utgivningsår: 20181008

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Monica Braw

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Författaren och fredsarbetaren Edita Morris föds 1902 som Edit Toll och växer upp i en adlig miljö utan pengar i Stockholm. Hon gifter sig med den amerikanske ambassadörssonen Ira Morris. På deras franska slott samlas på 1920- och 1930-talen konstnärer, intellektuella och författare och snart skriver även…
Köp här

Isbn: 9789178449965

Utgivningsår: 20181005

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Hanna Bäckström

Kategorier: Hantverk och handarbete Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Socialhistoria och kulturhistoria Sömnad och handarbete Stickning och virkning
På 1840-talet gavs de första manualerna för stickning och virkning ut på svenska. I små häften med färgglada pappersomslag förmedlades mönster och instruktioner för att tillverka diverse dekorativa föremål, som börsar i silke eller färgglatt ullgarn dekorerade med pärlor, eller kragar, barnkläder och spetsar i tunt…
Köp här

Isbn: 9789178444458

Utgivningsår: 20210419

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178446186

Utgivningsår: 20030601

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Folkmusik Konst Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton
Utgiven av Svenskt visarkiv. Åren kring sekelskiftet 1900 reste studenten Einar Övergaard genom Sverige för att dokumentera folkmusik. Under sina resor i bland annat Dalsland, Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad och Norge samlade han in 840 låtar och visor. Denna digra samling gavs ut 1982 av Dialekt- och…
Köp här

Isbn: 9789122005575

Utgivningsår: 20190904

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Anneli Palmsköld

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Varför känner många motstånd mot att slänga kläder och textilier i soptunnan eller i sopstationens avdelning för brännbart? Frågan bildar utgångspunkt för den etnologiska studien Textilt återbruk om materiellt och kulturellt slitage. I boken får vi följa människors relationer till kläder och hemtextilier – hur…
Köp här

Isbn: 9789178448739

Utgivningsår: 20130920

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under 2000-talet har svensk gruvpolitik tagit plats som en av de mest omdebatterade och omstridda inhemska miljöfrågorna. Den har engagerat människor över hela landet och över institutionella gränser, från lokala aktionsgrupper, genom nybildade protestnätverk till statliga myndigheter och riksdagen. Kanske inte trots…
Köp här

Isbn: 9789178443925

Utgivningsår: 20181026

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789178447435

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC