Bläddra
Sökresultat för Gleerups Utbildning AB... Rensa filter?

av: Jenny Folke Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler skolor runt om i Sverige tar emot nyanlända elever. Forskningen om deras utbildningsvillkor och hur skolan bäst möter dessa elever har dock varit sparsam, i synnerhet den forskning som tar utgångspunkt i ett elevperspektiv.Den här boken handlar om hur nyanlända elever upplever mötet med det svenska…
Köp här

Isbn: 9789140696656

Utgivningsår: 20190218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns många böcker som handlar om att förstå och hantera konflikter. Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men det är att börja i fel ände. I stället bör den viktigaste uppgiften vara att i förebyggande syfte se till att det är lätt för alla att samarbeta och lösa de problem som uppstår på…
Köp här

Isbn: 9789151101552

Utgivningsår: 20190209

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Maria Klingenberg(red), Mia Lövheim(red)

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
En minoritet av de unga i Sverige identifierar sig som ”troende”, och för majoriteten är religion snarare ett fenomen på distans. Vilken betydelse har ungdomars nära relationer, kön, hemort och immigrationsbakgrund för deras förhållningssätt till religion? Vilken betydelse kan religion då ha för unga människors…
Köp här

Isbn: 9789151101361

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Oskar Henkow

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mervärdesskatt är en indirekt skatt som ger stora intäkter till staten. Företag lägger också mycket tid och resurser på att hantera den. Reglerna om mervärdesskatt består huvudsakligen av genomförande av de EU-rättsliga direktiv som finns inom området. Just det stora inflytandet av EU-rätten gör mervärdesskatten…
Köp här

Isbn: 9789151101927

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Gymnasieskolan Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Pedagogiskt arbete riktar sig till dig som vill arbeta i skola eller barnomsorg eller som intresserar dig för pedagogik och skolfrågor. Läromedlet tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Läromedlet diskuterar frågor som: Vad…
Köp här

Isbn: 9789151101972

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och…
Köp här

Isbn: 9789151102054

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och…
Köp här

Isbn: 9789151102061

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karin Hjälmeskog

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: hemkunskap Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt ämne som har en nära relation till hemmet. Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi förhåller oss till varandra och till vår omvärld. Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagning och klassrummet är utformat med köksenheter. På de flesta lektioner…
Köp här

Isbn: 9789151100463

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Syntes är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan. Här finns basen till din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Syntes kemi 1, elevbok har återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och…
Köp här

Isbn: 9789151100807

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Barns lärande och växande är ett läromedel skrivet för gymnasieskolans kurs med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb. Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn. Läromedlet…
Köp här

Isbn: 9789151101705

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Barns lärande och växande är ett läromedel kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb. Barns lärande och växande tar upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn. Läromedlet har en tydlig koppling…
Köp här

Isbn: 9789151101712

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Pedagogiskt arbete, lärarhandledning innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbete, frågor på texten, lektionsförslag, kopieringsunderlag samt film-, bok- och länktips. Lärarhandledningen ger dig ett gediget material som gör din undervisning enkel att…
Köp här

Isbn: 9789151101996

Utgivningsår: 20190805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand, Elisabet Bellander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och…
Köp här

Isbn: 9789151102047

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Lina Ponnert, Kerstin Svensson

Vad innebär det att vara socionom och fatta beslut i en komplex praktik? Vilka krav och förväntningar finns på en socionom? Vad präglar ett professionellt förhållningssätt? Denna bok handlar om socionomens myndighetsutövning, med fokus på professionalitet och handlingsutrymme för socionomer som arbetar i myndigheter.…
Köp här

Isbn: 9789140695826

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Maj-Lis Hörnqvist

Hur kan vi lita på det arbete som utförs i skolan och i förskolan? På vilket sätt kan skolledare och pedagoger säkerställa att deras arbete för att främja barnens och elevernas lärande och utveckling är tillförlitligt? Att kunna förklara varför man undervisar barn och elever på ett visst sätt eller på vilken grund man…
Köp här

Isbn: 9789151100913

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Vahlne Westerhäll

Vilka olika förmåner har barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar rätt till enligt gällande svensk lagstiftning? En grundläggande funktionshinderrättslig teori är ”att leva som andra”. Denna teori följer av tanken om ”likhet info¨r lagen”, som a¨r en grundla¨ggande allma¨n princip i skyddet av ma¨nskliga…
Köp här

Isbn: 9789151101118

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Mona Olshed

Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av…
Köp här

Isbn: 9789151101644

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Pleijel, Karin Pleijel

Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen Miljö- och energikunskap inom ämnet hållbart samhälle. Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program.  Lärmedlet ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl…
Köp här

Isbn: 9789151101880

Utgivningsår: 20181112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Susanne Gennow, Ing-Mari Gustafsson, Bo Silborn

Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker, elev- och lärarwebbar…
Köp här

Isbn: 9789151101217

Utgivningsår: 20190101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sven Larsson

Prestanda Elstart är ett fristående övningsmaterial med praktiska övningar kopplat till en övningsutrustning från företaget Terco AB. Detta är den andra upplagan av läromedlet. De viktigaste förändringarna jämfört med upplaga ett är att det inte trycks i färg och att övningar som inte görs på den avsedda…
Köp här

Isbn: 9789151101651

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Hanberger (red), Lena Lindgren (red)

Granskning av verksamheter i offentlig sektor har idag blivit något självklart och naturligt, men också alltmer ifrågasatt, både av forskning och i offentlig debatt. I dagens samhälle finns en växande mängd granskningar och granskningssystem som fyller flera olika funktioner och som påverkar verksamheter på önskade men…
Köp här

Isbn: 9789151100654

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

Varför startade förskoleliknande verksamhet för mer än hundra år sedan? Vilken roll har pedagogik och lek haft i förskolan under olika perioder? Hur har förskolans relation till skolan beskrivits? Vilken roll har utländska influenser spelat? Hur blev förskola en heldagsverksamhet för nästan alla barn i Sverige och vad…
Köp här

Isbn: 9789140697219

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Fay Lundh Nilsson, Erika Werner

Ekonomi och socialpolitik är två områden som är ömsesidigt beroende av varandra. Utan en väl fungerande samhällsekonomi skapas inga gemensamma resurser för socialt arbete. Utan ett fungerande socialt skyddsnät tas inte de mänskliga resurser tillvara som i sin tur är med och skapar en god samhällsekonomi.…
Köp här

Isbn: 9789140692061

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Viktor Johansson

Barns filosofi utmanar både etablerade filosofiska idéer och pedagogiska praktiker genom att ställa frågor om det som vuxna ofta tar för givet. Den här boken utgår från de filosofiska frågor och undersökningar som uppstår i barns egna göranden, lekar och växande. Utifrån barnens filosoferande visas hur deras tankar och…
Köp här

Isbn: 9789140691309

Utgivningsår: 20181023

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Brorsson

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor. Prima Matematik 3 lärarhandledning innehåller…
Köp här

Isbn: 9789140673718

Utgivningsår: 20110822

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Hans Almgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien består…
Köp här

Isbn: 9789140675170

Utgivningsår: 20110819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Hans Almgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.Utkik samhällskunskap består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora…
Köp här

Isbn: 9789140688705

Utgivningsår: 20150525

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Allt lärande bygger på ett sammanhang. För att eleverna till fullo ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter skolan vill att de ska behärska måste eleverna kunna samarbeta med varandra och med sina lärare. För att kunna samarbeta krävs en hel del färdigheter som kan beskrivas som sociala och emotionella. Då…
Köp här

Isbn: 9789140668332

Utgivningsår: 20090624

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: B&W

Bok + Elevwebb till Öppet hus – studieväg 2 Vardagens konkreta situationer skildras i berättelsen om nyinflyttade Adam och hans grannar i hyreshuset på Blåklintsgatan. Öppet hus har en rapp och naturlig ton. Träna på att notera  företeelser i svenskan och jämför språket med det egna modersmålet.
Köp här

Isbn: 9789140669315

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Wilhelm Agrell

Terrorattackerna den 11 september 2001 och de stora felbedömningarna inför Irakkriget 2003 har visat att förmågan att tolka och analysera underrättelsematerial är avgörande både för enskilda länder och det internationella samfundet. Hotens förändrade innebörd leder till att analyser som tidigare kunde inriktas på ett…
Köp här

Isbn: 9789140664112

Utgivningsår: 20090209

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.)

Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Författarna fokuserar på sexualitet, men diskuterar också ålder, kön, klass och nationalitet. En genomgående tanke i boken är att föreställningar…
Köp här

Isbn: 9789140664198

Utgivningsår: 20080625

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jörn Jensen

Palle är en pojke som bor tillsammans med sin pappa. Palle är en helt vanlig pojke, men hans pappa är verkligen inte som andra pappor! Han råkar alltid i trubbel fast han menar väl. Läsaren får följa med på de roliga äventyr som Palle och pappa råkar ut för. Böckerna lockar till många skratt och kompletteras av…
Köp här

Isbn: 9789140648921

Utgivningsår: 20060927

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bo Andersson

TRACKS Vehicles består av en textbok och arbetsbok där fordon är i fokus och hur de fungerar och repareras. Textboken får engelsklärare att känna sig hemma i den och ger eleverna texter som intresserar dem. Det finns en mängd flervalsfrågor i textboken och i övningsboken övas läsförståelse. Enligt Lpf -94.
Köp här

Isbn: 9789140650382

Utgivningsår: 20071219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Amundsson M Fl

I upplevelseböckerna presenterar sig Otto och hans klasskamrater. Det är böcker som handlar om vardagliga händelser och äventyr, hemma och i skolan. Böckernas innehåll ger positiva läsupplevelser och fungerar som ett bra underlag för samtal om de funderingar och erfarenheter barnen har. Läsnivå 5 – större…
Köp här

Isbn: 9789140643537

Utgivningsår: 20041202

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Björn Arvidsson

Lärarhandledning Prestanda Kaross – Konstr. – Inredn. – Säkerhet – ACLevereras på cd.Prestanda Kaross . är ett häfte med instuderingsuppgifter och praktiska övningar för fordonsteknik med inriktning mot karrosseri och inredning. Lämplig som övningshäfte till faktaboken Prestanda Länken…
Köp här

Isbn: 9789140645593

Utgivningsår: 20050406

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: AC

Köp här

Isbn: 9789140629135

Utgivningsår: 19980731

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gert Mårtensson

MIX är ett läromedel i kemi för grundskolans senare del. Läromedlet består av tre elevböcker i A4-format, MIX 1, MIX 2 och MIX 3 samt en lärarhandledning. Varje elevbok innehåller: – en lättläst faktatext kompletterad av ett rikt bildmaterial med många förklarande illustrationer – laborationer i två…
Köp här

Isbn: 9789140629876

Utgivningsår: 19980731

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Annika Mindedal

Talriket Läxböcker gör det lätt för såväl lärare, barn som förälder att göra läxan stimulerande och meningsfull. De femton veckoläxorna innehåller varierande uppgifter men följer hela tiden den röda tråden i grundböckerna. Under rubriken Veckans tips finns förslag på aktiviteter som utvecklar barnens mattearbete.…
Köp här

Isbn: 9789140634740

Utgivningsår: 20001017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Mästerkatten – Läraren bok är en guldgruva, en bok du som lärare är värd. Här finns till varje kapitel fullt av pedagogiska och metodiska tips, kopieringsunderlag, lekar och spel som underlättar ditt arbete. Varje kapitel börjar med texten till sagan som inleder arbetet. Lärarens bok innehåller förslag på…
Köp här

Isbn: 9789140637215

Utgivningsår: 20010921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Anne-Marie Bryntse, Anita Palmkvist

Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och…
Köp här

Isbn: 9789140626608

Utgivningsår: 19970403

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH