Bläddra
Sökresultat för Gunilla Niss... Rensa filter?

av: Gunilla Niss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förskolans hall är en plats där många övergångar sker. Den här boken sätter ljuset på dessa mellanrum, ibland stressande och konfliktfyllda, och visar hur de kan bli till spännande och roliga lärprocesser. Det mesta som sker i verksamheten är planerat men det ingenmansland som uppstår när barnen ska gå från en…
Köp här

Isbn: 9789177410669

Utgivningsår: 20181008

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Söderström, Gunilla Niss

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken utgår författarna ifrån den reviderade läroplanen, Lpfö18, när de beskriver hur viktigt arbetet med de yngsta barnen är. Författarna lyfter fram att det är ett alldeles speciellt uppdrag att arbeta med de yngsta barnen i förskolan. Det är i vardagen som pedagogerna skapar förutsättningar för utbildning och…
Köp här

Isbn: 9789144138022

Utgivningsår: 20200116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Niss

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagoger. I boken beskrivs hur man kan planera, genomföra och leda invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett tryggt första möte med…
Köp här

Isbn: 9789127447349

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt, Gunilla Niss

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I dagsläget är hälften av de svenska ettåringarna inskrivna i förskolan och det är därför väldigt viktigt att nivån och kvaliteten på förskolan granskas. Det här är ett pionjärarbete om förskolans positiva effekter, men också om dess grundläggande problem. Här diskuteras de första årens betydelse för utvecklingen bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789173312677

Utgivningsår: 20091207

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Söderström, Gunilla Niss

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Förskolan och dess personal har på så vis en avgörande betydelse för barnens utveckling. Det är därför viktigt att pedagoger och föräldrar hittar ett sätt att samarbeta så att barnen tydligt känner att de respekterar och förstår varandra. Ett positivt samarbete…
Köp här

Isbn: 9789144104362

Utgivningsår: 20150126

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Söderström, Gunilla Niss

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna skrift vänder sig till föräldrar och genomsyras av vad de yngsta barnen specifikt behöver och hur förskolan tillsammans med dig som förälder kan skapa dessa förutsättningar. Skriften är ett komplement till boken Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen och utgår från förskolans…
Köp här

Isbn: 9789144139722

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Niss, Lisbeth Hindgren, Marjut Westin

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789163302855

Utgivningsår: 20080201

Utgivare: ICDP

Mediatyp: BB

av: Gunilla Niss, Ann-Karin Söderström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Förskolan är viktig för alla familjer med små barn. Som föräldrar vill vi känna oss trygga med förskolans pedagogiska verksamhet och omsorg om barnen. Därför är det viktigt att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet. Det här häftet beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, relationen mellan…
Köp här

Isbn: 9789144019789

Utgivningsår: 20060829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Niss, Anna-Karin Söderström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetet med de minsta barnen är betydelsefullt och kräver kvalificerade pedagoger. I vardagen med de små barnen förenas omsorg och pedagogik där samspelet är grunden för lek och lärande. De vuxnas förhållningssätt och kvaliteten i samspelet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin…
Köp här

Isbn: 9789144045528

Utgivningsår: 20051214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC