Bläddra
Sökresultat för Gunnar Svensson... Rensa filter?

av: Bengt Starrin, Mikael Alexandersson, António Barbosa da Silva, Rosmari Eliasson Lappalainen, Staffan Larsson, Gerd Lindgren, Ulla Sjöström, Per-Gunnar Svensson, Vivian Wahlberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.Boken består…
Köp här

Isbn: 9789144398617

Utgivningsår: 19940819

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Svensson, Mikael Lindgren, Hans Lindholm

Kategorier: Språk och lingvistik
Bokstavs- och sifferboken är ett material där barnen på ett lekfullt sätt övar bokstäver och siffror. Genom att barnen målar, klipper, klistrar och pusslar stimuleras både motorik, färg- och formsinne. Arbetsmaterialet vänder sig främst till barn i förskolan.
Köp här

Isbn: 9789121141977

Utgivningsår: 19950822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789197573306

Utgivningsår: 20060718

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Svensson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Denna studie lyfter fram Wittgensteins kunskapsteori och granskar dess följder för vår uppfattning om kunskap, tvivel och visshet.
Köp här

Isbn: 9789187172397

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Gunnar Svensson

GUNNAR SVENSSON har sedan ungdomen varit på resande fot. Redan som 15-åring mönstrade han ombord på S/S Biforst i Härnösand och arbetade under några år som sjöman. Under 60-talet var han verksam som modetecknare i Paris och Lausanne, innan han slog sig ner i Värmland, blev taxichaufför, fårbonde och…
Köp här

Isbn: 9789188056627

Utgivningsår: 20040701

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Holmberg, Gunnar Svensson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789170312069

Utgivningsår: 20080912

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197573467

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186699086

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188056764

Utgivningsår: 20040702

Utgivare: Heidruns Förlag

Mediatyp: BC