Bläddra
Sökresultat för Håkan Julius... Rensa filter?

av: Håkan Julius, Jori Munukki, Haymanot Baheru

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om…
Köp här

Isbn: 9789172237643

Utgivningsår: 20190509

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Julius

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Den första upplagan av denna bok gavs ut 2016 och var den första samlade framställningen om förfarandet vid hyres- och arrendenämnderna och överinstansen Svea hovrätt. Den andra upplagan har tillkommit efter bl.a. proposition 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig…
Köp här

Isbn: 9789139022046

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139017295

Utgivningsår: 20160516

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Håkan Julius, Bon Nilsson Hjort, Ingrid Uggla

Boken innehåller kommentarer till Bostadsrättslagen, Ombildningslagen och Omregistreringslagen. Här återfinns även författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen. De stadgar som de tre…
Köp här

Isbn: 9789139110651

Utgivningsår: 20091006

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB