Bläddra
Sökresultat för Håkan Pleijel... Rensa filter?

av: Håkan Pleijel, Karin Pleijel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen Miljö- och energikunskap inom ämnet hållbart samhälle. Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program.  Läromedlet ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller…
Köp här

Isbn: 9789151101880

Utgivningsår: 20181112

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Pleijel, Karin Pleijel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen med samma namn inom ämnet Hållbart samhälle (Gy 2011). Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program. Boken ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-,…
Köp här

Isbn: 9789140676733

Utgivningsår: 20120528

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Håkan Pleijel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Naturen är en väv av beroenden. Växter och djur påverkas av varandra och av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om dessa samband mellan organismer och deras miljö. Kunskaper i ekologi ger oss förståelse för vilka konsekvenser olika miljöförändringar får och hur naturen bör tas om hand för att den biologiska…
Köp här

Isbn: 9789140681256

Utgivningsår: 20130115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Svante Hultengren, Håkan Pleijel

Den bohuslänska kuststräckan innehåller mycket höga naturvärden och är ett av landets mest attraktiva semesterlandskap. I skriften beskrivs ängs- och betesmarker utmed kuststräckan Kungälv, Stenungsund, Tjörn och södra Orust. Här kan du läsa mer om naturvärden, arter och skötselmetoder. I “Kusthedar, sältor och…
Köp här

Isbn: 9789185221028

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ

av: Hans Hultberg, Svante Hultengren, Håkan Pleijel

The earth is 4.5 billion years old. The bedrock around Lake Gårdsjön, the gneisses and the granites, are 1.7 billion years old. The last glaciation is not more than 12,000 years away. Thus, soils in the forests around Lake Gårdsjön are relativley young from a geological perspective. The soils asr also very thin and…
Köp här

Isbn: 9789185221097

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ

av: Hans Hultberg, Svante Hultengren, Håkan Pleijel

Jordklotet är drygt 4 miljarder år gammalt. Berggrunden kring Gårdsjön, som består av granit och gnejs, är 1,7 miljarder år. Tanken svindlar! istiden är inte mer åän 12.000 år avlägsen. Jordtäcket i skogen är alltså mycket ungt i ett geologiskt perspektiv. Det är dessutom mycket tunt och har svag buffertförmåga. Det är…
Köp här

Isbn: 9789185221103

Utgivningsår: 20060501

Utgivare: Naturcentrum

Mediatyp: BZ