Bläddra
Sökresultat för Håkan Sollervall... Rensa filter?

av: Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik startbok ger en introduktion till högskolestudier i matematik och är särskilt anpassad till blivande naturvetare och ingenjörer. Boken behandlar och fördjupar den matematik som läsaren har kommit i kontakt med i grundskola och gymnasieskola, främst inom områdena talförståelse, algebra, funktionslära,…
Köp här

Isbn: 9789144134024

Utgivningsår: 20190625

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall

Köp här

Isbn: 9789189104051

Utgivningsår: 20020110

Utgivare: KUB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Kajsa Bråting, Erika Stadler

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken behandlar sannolikhet och statistik med utgångspunkt i problemsituationer som behandlas genom kreativ tillämpning av aritmetik och speciellt de fyra räknesätten. Problemlösning med tolkning och analys av problemsituationer samt formulering och implementering av strategier är ett genomgående tema i boken. I boken…
Köp här

Isbn: 9789144134550

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Bo Styf

Köp här

Isbn: 9789189104037

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: KUB

Mediatyp: BB

av: Stefan Njord, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, David Boulliant

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144007205

Utgivningsår: 19980422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Rodhe, Håkan Sollervall

Köp här

Isbn: 9789189104013

Utgivningsår: 20060614

Utgivare: KUB

Mediatyp: BB

av: Håkan Sollervall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärare behöver känna till många vägar in i matematiken för att effektivt kunna möta och utveckla elevers tankar, idéer och resonemang till en djupare och brett förankrad förståelse. I den här boken behandlas den specialiserade kunskap i aritmetik som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad…
Köp här

Isbn: 9789144109756

Utgivningsår: 20151214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler

Kategorier: Algebra Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuserar boken på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan…
Köp här

Isbn: 9789144117683

Utgivningsår: 20170621

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, David Boulliant, Stefan Njord, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144002781

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Åke Stridh, Staffan Rodhe, Bengt Persson, Sven Nilsson, Thomas Ahlqvist

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144012315

Utgivningsår: 19991005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Andersson, Nils-Eric Olsson, Bengt Persson, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Mari-Ann Spjuth, Åke Stridh, Stefan Njord, David Sjöstrand

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144015842

Utgivningsår: 20010826

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att…
Köp här

Isbn: 9789144045276

Utgivningsår: 20070330

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Sollervall, Erika Stadler, Kajsa Bråting

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken behandlar den specialiserade kunskap i geometri som lärare behöver för att kunna bedriva en varierad och allsidig matematikundervisning samt för att kunna tolka, bedöma och utveckla elevers matematiska tankar, idéer och resonemang. Olika tankeformer, formella resonemang och bevis varvas med informella heuristiska…
Köp här

Isbn: 9789144083902

Utgivningsår: 20130304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC