Bläddra
Sökresultat för Hans Brolin... Rensa filter?

av: Lena Alfredsson, Hans Heikne, Lars-Eric Björk, Sanna Bodemyr, Hans Brolin, Patrik Erixon, Kajsa Bråting, Anna Palbom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i…
Köp här

Isbn: 9789127455771

Utgivningsår: 20200821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne, Anita Ristamäki

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Författarna i Matematik 4000 Lena Alfredsson, lärare på Komvux NorrköpingPatrik Erixon, gymnasielärare på Väggaskolan, KarlshamnHans Heikne, gymnasielärare på Hagagymnasiet, NorrköpingAnna Palbom, universitetsadjunkt på KTH, StockholmAnita Ristamäki, gymnasielärare på Wargentinsskolan, Östersund Du kan skicka en fråga…
Köp här

Isbn: 9789127414662

Utgivningsår: 20080711

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Läroböcker Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789127575707

Utgivningsår: 20031124

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne, Anita Ristamäki

Variation Kommunikation TrygghetMatematik 4000 bygger på ett väl beprövat och inarbetat läromedel som nu gjorts mer flexibelt, inte minst tack vare de nya Aktiviteterna: Upptäck, Undersök, Diskutera och Laborera. Tillsammans med Blandade övningar, Utredande uppgifter och mer kommunikativa övningsuppgifter gör dessa…
Köp här

Isbn: 9789127409798

Utgivningsår: 20080123

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Helen Pilström, Rune Alphonce

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Vår populära formelsamling har fått nytt utseende! Andra upplagen av Formler och Tabeller är i fyrfärg med tydlig form och pedagogiska illustrationer. Dessutom har innehållet anpassats till Gy2011. Formler och Tabeller innehåller en omfattande formeldel med tydliga defi nitioner, figurer, formler och förklaringar. I…
Köp här

Isbn: 9789127722798

Utgivningsår: 19981109

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A Här ges tre möjligheter att läsa kurs A: Normaleleven använder Kurs A lärobok SP/ES. Elever med goda förkunskaper kan läsa Kurs A och B lärobok SP/ES. Elever som behöver en långsammare studietakt bör använda Kurs A Grundbok tillsammans med Kurs A kompletteringsbok SP/ES. (Se under program med yrkesämnen.) …
Köp här

Isbn: 9789127510531

Utgivningsår: 20050118

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Roland Munther, Gunnel Berg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik 3000 finns även för grundläggande vuxenutbildning. Det tydliga och pedagogiska upplägget känns igen från resten av läromedelsserien. Kapitlens uppdelning i mindre avsnitt underlättar lektionsplaneringen. Läromedlet omfattar två delar, Del 1 respektive Del 2. Del 1 börjar på en nivå där grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789127510487

Utgivningsår: 20021216

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Jonas Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Diskret matematikI Matematik 3000 Diskret matematik förs eleven in i studiet av diskreta storheter och system på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Läroboken, nu i sin andra uppdaterade upplaga, behandlar områdena kombinatorik, mängder och operationer på mängder, induktion och rekursion, grundläggande satslogik samt…
Köp här

Isbn: 9789127510388

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Det finns en lärobok och en lärarhandledning för varje årskurs. För årskurs 79 finns också Klara mera matte. Dessutom finns Basboken på G-nivå för årskurs 9…
Köp här

Isbn: 9789127575790

Utgivningsår: 20060811

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Författarna i Matematik 4000 Lena Alfredsson, lärare på Komvux NorrköpingPatrik Erixon, gymnasielärare på Väggaskolan, KarlshamnHans Heikne, gymnasielärare på Hagagymnasiet, NorrköpingAnna Palbom, universitetsadjunkt på KTH, StockholmAnita Ristamäki, gymnasielärare på Wargentinsskolan, Östersund Du kan skicka en fråga…
Köp här

Isbn: 9789127409804

Utgivningsår: 20080815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne, Anita Ristamäki

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Variation Kommunikation TrygghetMatematik 4000 är ett väl beprövat och flexibelt läromedel, inte minst tack vare aktiviteterna Upptäck, Undersök, Diskutera och Laborera. Tillsammans med Blandade övningar, Utredande uppgifter och mer kommunikativa övningsuppgifter gör dessa inslag att eleverna får möjlighet…
Köp här

Isbn: 9789127511637

Utgivningsår: 20070904

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Vilket arbetssätt föredrar du? Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack…
Köp här

Isbn: 9789127510562

Utgivningsår: 20021205

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
LäroböckerI Matematik 3000 Kurs A och B lärobok NV/TE behandlas A- och B-kursen var för sig, liksom C- och D-kurserna i Matematik 3000 Kurs C och D lärobok NV/TE. För de som vill studera vidare finns Kurs E lärobok, Matematik Breddning eller Diskret matematik. Dessa böcker är anpassade även till komvuxelever och…
Köp här

Isbn: 9789127510036

Utgivningsår: 20001004

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Roland Munther, Gunnel Berg

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematik 3000 finns även för grundläggande vuxenutbildning. Det tydliga och pedagogiska upplägget känns igen från resten av läromedelsserien. Kapitlens uppdelning i mindre avsnitt underlättar lektionsplaneringen. Läromedlet omfattar två delar, Del 1 respektive Del 2. Del 1 börjar på en nivå där grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789127510494

Utgivningsår: 20030527

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Kerstin Ekstig

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510166

Utgivningsår: 20001214

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Läroböcker Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789127575714

Utgivningsår: 20040121

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Det finns en lärobok och en lärarhandledning för varje årskurs. För årskurs 79 finns också Klara mera matte. Dessutom finns Basboken på G-nivå för årskurs 9…
Köp här

Isbn: 9789127575813

Utgivningsår: 20070110

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Roland Munther

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Framställningen är inriktad på färdigheter, begreppsförståelse och problemlösning. De grundläggande basfärdigheterna tränas och repeteras systematiskt. För att underlätta arbetet på egen hand finns studiehandledningar med både allmänna tips och anvisningar i början av varje kapitel. Ett eller flera parallella test…
Köp här

Isbn: 9789127510265

Utgivningsår: 20010117

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
LäroböckerI Matematik 3000 Kurs A och B lärobok NV/TE behandlas A- och B-kursen var för sig, liksom C- och D-kurserna i Matematik 3000 Kurs C och D lärobok NV/TE. För de som vill studera vidare finns Kurs E lärobok, Matematik Breddning eller Diskret matematik. Dessa böcker är anpassade även till komvuxelever och…
Köp här

Isbn: 9789127510364

Utgivningsår: 20000911

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A grundbokär en tunn och lätthanterlig bok, inriktad på betyget Godkänt. Den tar upp alla viktiga basfärdigheter från grunden och förklarar dessa på ett enkelt sätt. Varje kapitel inleds och avslutas med en aktivitet som gör nya begrepp konkreta. Inslagen Kan du det här? samt Arbeta utan räknare, som återkommer i…
Köp här

Isbn: 9789127510067

Utgivningsår: 19990708

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne, Anita Ristamäki

Variation Kommunikation TrygghetMatematik 4000 bygger på ett väl beprövat och inarbetat läromedel som nu gjorts mer flexibelt, inte minst tack vare de nya Aktiviteterna: Upptäck, Undersök, Diskutera och Laborera. Tillsammans med Blandade övningar, Utredande uppgifter och mer kommunikativa övningsuppgifter gör dessa…
Köp här

Isbn: 9789127511644

Utgivningsår: 20071005

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Kurs A grundbokär en tunn och lätthanterlig bok, inriktad på betyget Godkänt. Den tar upp alla viktiga basfärdigheter från grunden och förklarar dessa på ett enkelt sätt. Varje kapitel inleds och avslutas med en aktivitet som gör nya begrepp konkreta. Inslagen Kan du det här? samt Arbeta utan räknare, som återkommer i…
Köp här

Isbn: 9789127510074

Utgivningsår: 19990708

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Christina Björksten, Hans Brolin, Bengt Larsson, Karin Lundström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Utvecklar elevens förmåga att förstå matematik Läromedlet Matte till 1000 bygger på en metodisk modell som successivt ökar elevens förmåga att verkligen förstå matematik. Metoden stärker också elevernas självförtroende och förmåga att tala matematik. Varje kapitel består av ett antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med…
Köp här

Isbn: 9789127575547

Utgivningsår: 19970715

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510142

Utgivningsår: 20000306

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Christina Björksten, Hans Brolin, Bengt Larsson, Karin Lundström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Utvecklar elevens förmåga att förstå matematik Läromedlet Matte till 1000 bygger på en metodisk modell som successivt ökar elevens förmåga att verkligen förstå matematik. Metoden stärker också elevernas självförtroende och förmåga att tala matematik. Varje kapitel består av ett antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med…
Köp här

Isbn: 9789127575653

Utgivningsår: 19970904

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Christina Björksten, Hans Brolin, Bengt Larsson, Karin Lundström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Utvecklar elevens förmåga att förstå matematik Läromedlet Matte till 1000 bygger på en metodisk modell som successivt ökar elevens förmåga att verkligen förstå matematik. Metoden stärker också elevernas självförtroende och förmåga att tala matematik. Varje kapitel består av ett antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med…
Köp här

Isbn: 9789127575592

Utgivningsår: 19971007

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Roland Munther

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Framställningen är inriktad på färdigheter, begreppsförståelse och problemlösning. De grundläggande basfärdigheterna tränas och repeteras systematiskt. För att underlätta arbetet på egen hand finns studiehandledningar med både allmänna tips och anvisningar i början av varje kapitel. Ett eller flera parallella test…
Köp här

Isbn: 9789127510272

Utgivningsår: 20010630

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Christina Björksten, Hans Brolin, Bengt Larsson, Karin Lundström

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Utvecklar elevens förmåga att förstå matematik Läromedlet Matte till 1000 bygger på en metodisk modell som successivt ökar elevens förmåga att verkligen förstå matematik. Metoden stärker också elevernas självförtroende och förmåga att tala matematik. Varje kapitel består av ett antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med…
Köp här

Isbn: 9789127575646

Utgivningsår: 19971223

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Roland Munther

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Framställningen är inriktad på färdigheter, begreppsförståelse och problemlösning. De grundläggande basfärdigheterna tränas och repeteras systematiskt. För att underlätta arbetet på egen hand finns studiehandledningar med både allmänna tips och anvisningar i början av varje kapitel. Ett eller flera parallella test…
Köp här

Isbn: 9789127510289

Utgivningsår: 20011213

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Läroböcker Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789127575738

Utgivningsår: 20041222

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Anpassat till självstudierFör att underlätta arbetet på egen hand finns studiehandledningar med både allmänna tips och anvisningar i början av varje kapitel. Ett eller flera parallella test med åtgärdsprogram finns i varje kapitel. I avsnittet Ledningar finns förslag till lösningsmetoder till ett urval…
Köp här

Isbn: 9789127510296

Utgivningsår: 20010514

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Läroböcker Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789127575745

Utgivningsår: 20050127

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Kenneth Borg, Hans Brolin, Kerstin Ekstig, Hans Heikne, Krister Larsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES Nu har den andra upplagan av Kurs B lärobok SP/ES utkommit. I avsnittet Ledningar finns ledtrådar till lösningar till många övningsuppgifter. I svar och lösningar finns dessutom fullständiga lösningar till de flesta övningar. Denna bok är lämplig för de elever på SP/ES som klarat…
Köp här

Isbn: 9789127510098

Utgivningsår: 19991129

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Variation Kommunikation TrygghetMatematik 4000 bygger på ett väl beprövat och inarbetat läromedel som nu gjorts mer flexibelt, inte minst tack vare de nya Aktiviteterna: Upptäck, Undersök, Diskutera och Laborera. Tillsammans med Blandade övningar, Utredande uppgifter och mer kommunikativa övningsuppgifter gör dessa…
Köp här

Isbn: 9789127409811

Utgivningsår: 20081217

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Hans Brolin, Siv Magnusson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet. Läroböcker Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är…
Köp här

Isbn: 9789127575769

Utgivningsår: 20060120

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin, Roland Munther

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Anpassat till självstudierFör att underlätta arbetet på egen hand finns studiehandledningar med både allmänna tips och anvisningar i början av varje kapitel. Ett eller flera parallella test med åtgärdsprogram finns i varje kapitel. I avsnittet Ledningar finns förslag till lösningsmetoder till ett urval…
Köp här

Isbn: 9789127510258

Utgivningsår: 20000721

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lena Alfredsson, Hans Brolin, Patrik Erixon, Hans Heikne, Anita Ristamäki

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Variation Kommunikation TrygghetMatematik 4000 bygger på ett väl beprövat och inarbetat läromedel som nu gjorts mer flexibelt, inte minst tack vare de nya Aktiviteterna: Upptäck, Undersök, Diskutera och Laborera. Tillsammans med Blandade övningar, Utredande uppgifter och mer kommunikativa övningsuppgifter gör dessa…
Köp här

Isbn: 9789127511620

Utgivningsår: 20071102

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars-Eric Björk, Hans Brolin

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
LäroböckerI Matematik 3000 Kurs A och B lärobok NV/TE behandlas A- och B-kursen var för sig, liksom C- och D-kurserna i Matematik 3000 Kurs C och D lärobok NV/TE. För de som vill studera vidare finns Kurs E lärobok, Matematik Breddning eller Diskret matematik. Dessa böcker är anpassade även till komvuxelever och…
Köp här

Isbn: 9789127510029

Utgivningsår: 20000731

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC