Bläddra
Sökresultat för Helena Linde... Rensa filter?

av: Lena Dahlman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Juridik
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. I tilltrycket 2013 har två rättsfall uppdaterat, i övrigt är det samma utgåva som 5:e upplaga 2011. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de…
Köp här

Isbn: 9789173452786

Utgivningsår: 20130301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Lena Dalman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av…
Köp här

Isbn: 9789173452243

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BB

av: Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173452830

Utgivningsår: 20130926

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är den fjortonde upplagan av Kommunallagen – “lagtexthäftet” – som innehåller 2017 års kommunallag (2017:725). Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171), konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och…
Köp här

Isbn: 9789173453035

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Emilia Danielsson, Ylva Lindholm, Helena Linde, Irene Reuterfors-Matsson, Staffan Wikell

Kategorier: Juridik
Denna tolfte upplaga inleds med en överskådlig introduktion till kommunallagen – den lokala demokratins spelregler. Därefter berörs en annan viktig lag för lokalpolitiker – förvaltningslagen. Boken tar också upp frågor om handlingars offentlighet, yttrande- och meddelarfrihet och avslutas med en praktisk handledning i…
Köp här

Isbn: 9789173452885

Utgivningsår: 20141204

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen – Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting…
Köp här

Isbn: 9789173453134

Utgivningsår: 20200402

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC