Bläddra
Sökresultat för Helene Brembeck... Rensa filter?

av: Birgitta Meurling, Helene Brembeck, Lena Gerholm, Sören Jansson, Britta Lundgren, Susanne Lundin, Inger Lövkrona, Lena Martinsson, Bo Nilsson, Katarzyna Wolanik Boström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I samtiden frodas många olika familje- och samlevnadsformer. Några av dem ter sig nya och ovana, men sett i ett historiskt och globalt perspektiv är det mesta redan utprovat och erfaret. Trots att inte mycket är nytt under solen skapas ändå ny kunskap beroende på förändrade utsiktspunkter och tolkningsramar. I den här…
Köp här

Isbn: 9789144040011

Utgivningsår: 19990603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Helene Brembeck

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Hem till McDonalds är det kanske första övergripande arbetet om McDonalds i Sverige. Helene Brembeck har under fyra år träffat och pratat med kunder, personal och företagsledning på McDonalds. Denna bok är resultatet av forskningsprojektet och är ett av sju delprojekt som utforskar fenomen, skeenden och platser där…
Köp här

Isbn: 9789173310581

Utgivningsår: 20070321

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Helene Brembeck, MariAnne Karlsson, Eva Ossiansson, Helena Shanahan, Lena Jonsson, Kerstin Bergström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mappies, Silvverrävar, det grå guldet, jätteproppen Orvar… Det här är en bok om den stora generationsgruppen fyrtiotalisterna och deras matvanor. Mat betyder alltmer när vi blir äldre, matlagning och måltider är dagens fasta hållpunkter och upptar mer tid av vår vardag än då vi arbetar. Mat är också den del av…
Köp här

Isbn: 9789173312981

Utgivningsår: 20100407

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi och antropologi
Konsumtionens roll i en accelererande konsumtionskultur berör både människor och samhällets organisering, men har inte alltid fått den uppmärksamhet den förtjänar. En person som verkat för att utveckla forskning om konsumtionskultur i Sverige är professor em. Helene Brembeck vars forskning spänner över många områden:…
Köp här

Isbn: 9789170613012

Utgivningsår: 20191127

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC