Bläddra
Sökresultat för Henrik Edelstam... Rensa filter?

av: Henrik Edelstam

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176782071

Utgivningsår: 19910501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund, Henrik Edelstam

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning. Se även övrigar delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och…
Köp här

Isbn: 9789139204305

Utgivningsår: 20060822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lämnas bl.a. en redogörelse för de processuella grundbegreppen, allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139207559

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister. I RÄTTEGÅNG IV behandlas den gällande bevisrätten. Boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139204817

Utgivningsår: 20090824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

I RÄTTEGÅNG V behandlas det ordinära förfarandet i tvistemål, bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och huvudförhandling. I den nya åttonde upplagan av boken har vissa partier skrivits om och i några avsnitt föreligger text som är…
Köp här

Isbn: 9789139205371

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta tolfte supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Sidhänvisningarna avser åttonde upplagan av Rättegång I, åttonde upplagan av Rättegång II, sjunde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av…
Köp här

Isbn: 9789139206705

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207993

Utgivningsår: 20160826

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Torleif Bylund, Mikael Pauli, Simon Andersson, Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.Denna åttonde upplaga har, såvitt avser kapitel 17 och 22, reviderats och delvis författats av professor…
Köp här

Isbn: 9789139208594

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam

Rättsmedlen är en kortfattad lärobok om rättegångsförfarandet i hovrätterna och Högsta domstolen, avsedd för den grundkurs i processrätt som ingår i juristutbildningen. Läroboken redogör för hur man går till väga för att överklaga domar och beslut meddelade av tingsrätt respektive hovrätt, för ramen för den högre…
Köp här

Isbn: 9789176786970

Utgivningsår: 20080801

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Henrik Edelstam, Mikael Pauli, Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och…
Köp här

Isbn: 9789139209195

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om – rättegångshinder, – domstolars behörighet, – part- och processbehörighet, – talerätt, – processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare), – talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt…
Köp här

Isbn: 9789139206057

Utgivningsår: 20150817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC