Bläddra
Sökresultat för Henrik Petersson... Rensa filter?

av: Henrik Petersson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Avancera I är den första boken av två som ingår i en serie av kurslitteratur för basårets matematikundervisning. Boken motsvarar gymnasiets kurs matematik 3c, och seriens andra bok, Avancera II, täcker kurs 4 på gymnasiet. Lämpliga förkunskaper för denna bok är därmed kurs 1 (b eller c) och kurs 2 (b eller c) på…
Köp här

Isbn: 9789144130408

Utgivningsår: 20190101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Avancera II är den andra boken av två som ingår i en serie av kurslitteratur för basårets matematikundervisning. Boken motsvarar gymnasiets kurs matematik 4, och seriens första bok, Avancera I, täcker kurs 3c på gymnasiet. Denna bok bygger därmed vidare på Avancera I och matematik 3c på gymnasiet. Den stora skillnaden…
Köp här

Isbn: 9789144133256

Utgivningsår: 20191001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Matematisk verksamhet består i att formulera samt lösa problem. I den här boken behandlas matematiska grunder – såsom begreppen sats, bevis och definition – i kontexten problemlösning. På detta sätt ges allmänna riktlinjer för hur du närmar dig, löser och utvecklar en ­problemställning, och på samma gång, riktlinjer…
Köp här

Isbn: 9789144091877

Utgivningsår: 20130425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Petersson

Kategorier: Beräkning och matematisk analys Matematik Matematik och naturvetenskap
I den här boken presenteras problem för olika målgrupper. Den ­centrala idén bakom boken tar sig uttryck i på det sätt som problemen är uppbyggda. Varje problem är uppdelat i en sekvens av delproblem som mynnar ut i en mer öppen frågeställning, själva huvudproblemet. Tanken med denna differentierade problemform är att…
Köp här

Isbn: 9789144119144

Utgivningsår: 20171006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC