Bläddra
Sökresultat för Hjalmar Fors... Rensa filter?

av: Motzi Eklöf, Hjalmar Fors, Karl Gratzer, Kristina Gustafsson, Ann Gustavsson, Dan Jibréus, Lena Lennerhed, Olof Ljungström, Daniel Normark, Anders Ottosson, Håkan Tunón, Jonatan Wistrand

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789198331974

Utgivningsår: 20210301

Utgivare: Exempla

Mediatyp: BC

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Sven Widmalm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens…
Köp här

Isbn: 9789185509119

Utgivningsår: 20081229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Jenny Beckman, Hjalmar Fors, Gustav Holmberg, Anna Tunlid, Staffan Wennerholm, Nina Wormbs

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker debatteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor…
Köp här

Isbn: 9789187675997

Utgivningsår: 20151229

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: EA

av: Hjalmar Fors

Kategorier: Europas historia Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Västerländsk filosofi: upplysningen
Hur uppstod våra uppfattningar om vad som är vetenskap respektive vidskepelse? Upplysningens element är en fascinerande berättelse om hur en idag ganska okänd grupp svenska alkemister och kemister bidrog till uppkomsten av vår moderna verklighetsuppfattning. Genom att definiera materien och dess gränser lade de grunden…
Köp här

Isbn: 9789188589460

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB