Bläddra
Sökresultat för Ignatius av Loyola... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789175805979

Utgivningsår: 20121203

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187389795

Utgivningsår: 20201231

Utgivare: Veritas Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175808154

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ignatius av Loyola

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Ignatius av Loyolas (14911556) bok Andliga övningar hör till den kristna spiritualitetens klassiker. Den har inspirerat många människor genom århundradena att lära känna Jesus Kris­ tus och leva i hans efterföljelse. Ignatius verk kommer här ut i en modern översättning som är baserad på den spanska originaltexten från…
Köp här

Isbn: 9789175807263

Utgivningsår: 20150128

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Eva Cronsioe

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? I boken Gud i verkligheten inbjuder journalisten och prästen Eva Cronsioe den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou och den lutherske religionsfilosofen och etikern K E Lögstrup till ett samtal. I…
Köp här

Isbn: 9789175808130

Utgivningsår: 20161102

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175802848

Utgivningsår: 20050217

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175803326

Utgivningsår: 20070123

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Ignatius av Loyola

Köp här

Isbn: 9789175805009

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175806600

Utgivningsår: 20130823

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Kiechle

Kategorier: Andlighet och religiös erfarenhet Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Ignatius av Loyola (14911556) är ett av den katolska kyrkans helgon, som tilltalar allt fler människor i vår tid. Hans Andliga övningar har blivit en klassiker och det har visat sig att hans andliga vägledning kan hjälpa oss att i vardagen finna ett fullödigt och meningsfullt liv också idag. Ignatius spiritualitet är…
Köp här

Isbn: 9789175807508

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC