Bläddra
Sökresultat för Industrilitteratur... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789175486888

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175485416

Utgivningsår: 19991001

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BB

av: Kenneth Berggren, Jan-Fredrik Jansson, Lars-Åke Nilsson, Hans-Erik Strömvall

Plaster – polymera material – är ett självklart materialval i dagens industriprodukter. Men plasternas speciella egenskaper kräver kunskap för att konstruera en slutprodukt med hög kvalitet.Denna bok erbjuder konstruktören en beräkningsmetodik för hållbarare detaljer. Den tar hänsyn till plasternas…
Köp här

Isbn: 9789175484624

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BB

av: Åsa Eriksson, Anna-Maria Lignell, Claes Olsson, Hans Spennare

Trots att finita elementmetoden (FEM) varit tillgänglig under de senaste 20 åren och blivit ett mycket utnyttjat verktyg för hållfasthetsanalyser är det fortfarande svårt att finna anvisningar om hur man bygger och utvärderar resultaten från FE-modeller av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner. Denna handbok…
Köp här

Isbn: 9789175486369

Utgivningsår: 20020801

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BB

av: Karin Sharma

Köp här

Isbn: 9789175484310

Utgivningsår: 19960501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175485119

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Anders Grath

Denna bok har i över 25 år varit standardverket inom betalning, valuta och finansiering. Bokens syfte är att fungera som en praktisk uppslagsbok. Den ska medverka till att företaget kan höja både säkerheten och lönsamheten på sina utlandsaffärer genom att:– reducera riskerna och förbättra betalnings-, valuta och…
Köp här

Isbn: 9789175486710

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Göran Holmberg, Åke Lönnqvist

En medveten satsning på ett arbetssätt som förebygger samt åtgärdar fel och svagheter ger hög tillförlitlighet och säkra produkter. Ju tidigare tillförlitlighetshöjande tekniker används, desto högre lönsamhet.Denna bok består av fem huvudavsnitt: Organisation; Processer och arbetssätt; Kravsättning; Metoder och…
Köp här

Isbn: 9789175484938

Utgivningsår: 19971201

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BB

av:

Materialhantering — TfK:s standardverk om system och utrustning för materialhantering. Boken beskriver de modernaste typerna av system och utrustning för materialhantering som finns på marknaden. Den ger ett bättre underlag för respektive företag eller organisation vid beslut om modifiering av befintliga…
Köp här

Isbn: 9789175486468

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Industrilitteratur/TfK

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175487069

Utgivningsår: 20070903

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: G Erixon, A Erlandsson, A von Yxkull, B M Östgren

En ökad grad av modulindelning hos produkten ger fördelar i hela flödet, från produktutveckling till färdig produkt. En modulindelning som startar tidigt i produktutvecklingen kan därför spara stora pengar. Boken består av delar och ger svar på frågorna:Vad tjänar företaget på modulindelning?Hur väljer man rätt…
Köp här

Isbn: 9789175483214

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

av:

Systematisk kalibrering är idag ett krav som alla standarder i ISO 9000-serien ställer. För att uppfylla dessa krav behövs kunskap om vilka olika mätmetoder som finns och hur de tillämpas.För i synnerhet det mindre och medelstora företaget är det en god affär att lära sig vilka mätdon man har kompetens och kapacitet…
Köp här

Isbn: 9789175484761

Utgivningsår: 19971201

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BB

av: Åke Magnusson, Åsa Follin

RP – Redovisningsplan – är en modell för utveckling och beskrivning av datorbaserade ekonomisystem. RP-modellen ger dig som deltar i utvecklingen av ett nytt ekonomisystem förståelse för vilka frågor som måste ställas och besvaras.Denna bok visar hur du kartlägger och beskriver informationsbehovet samt hur…
Köp här

Isbn: 9789175486475

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Björn Sandström

Denna bok är något så ovanligt som en managementbok för ledare i mindre och medelstora företag. Syftet med boken, med dess teorier, synsätt, verktyg och checklistor är att hjälpa mindre företag och organisationer att utvecklas, att skapa tillväxt och god lönsamhet – något av en ödesfråga för Sverige som framtida…
Köp här

Isbn: 9789175486703

Utgivningsår: 20031201

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175486789

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Claes Olsson

Denna handbok vänder sig i första hand till dem som önskar tränga djupare in i beräkningsmodeller och metoder för att bestämma svetsars hållfasthet Kapitel 2-7 behandlar fenomen, som man ofta stöter på vid beräkning av svetsade konstruktioner, men som inte primärt avser själva svetsfogen. Således…
Köp här

Isbn: 9789175483207

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175483344

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175486055

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Sten-Eric Ingblad, Kerstin Fagerberg

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna i Årsredovisningslagen, riktar sig både till handläggare på företagens ekonomiavdelningar och på revisions- och redovisningsbyråer. Boken är till sin karaktär en handbok.Boken (del 1) presenterar hela Årsredovisningslagen med kommentarer paragraf…
Köp här

Isbn: 9789175486062

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175483948

Utgivningsår: 19960301

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

av: Björn Thunberg

“Moms i praktiken” vänder sig till personer som är engagerade i momshantering av något slag. En praktisk handledning för alla dem som – utan ersättning från staten, men under straffansvar – redovisar moms.Den snabba lagstiftningstakten gör det nödvändigt för företagen att kontinuerligt följa…
Köp här

Isbn: 9789175486321

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175486338

Utgivningsår: 20020201

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Sven-Erik Johansson, Magnus Hult

Köpa och sälja företag vänder sig till både företagare och revisorer, redovisningskonsulter, medarbetare på banker och andra företagsrådgivare som arbetar företrädesvis med mindre och medelstora företag. Den är också lämplig litteratur som introduktion till området för studerande i företagsekonomi vid högskolor och…
Köp här

Isbn: 9789175486529

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Sten-Eric Ingblad, Kerstin Fagerberg

Boken, vars syfte är att ge fördjupad information om redovisningsreglerna i Årsredovisningslagen, riktar sig både till handläggare på företagens ekonomiavdelningar och på revisions- och redovisningsbyråer. Boken är till sin karaktär en handbok.Boken (del 2) presenterar hela Bokföringslagen med kommentarer paragraf för…
Köp här

Isbn: 9789175485072

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Industrilitteratur/Teknikföretagen

Mediatyp: BC

av: Björn Thunberg

Handboken hjälper Dig och Ditt företag att vinna tid, att utnyttja fördelarna och undvika nackdelarna med skattebetalningslagen. Frågor och svar, när-var-hur, checklistor, tidtabeller och kommentarer varvas med goda råd och exempel.Lagtext och sökordsregister ingår i boken, liksom paragrafregister till respektive från…
Köp här

Isbn: 9789175485126

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Lennart Nellbeck

Kris i företaget behöver inte betyda konkurs. Genom att i tid ta tag i problematiken med sviktande resultat och felaktig balans mellan tillgångar och skulder går det att gjuta nytt liv i många företag på väg utför. Det är en av många lärdomar som författaren Lennart Nellbeck ger i denna bok. Exempel på krisorsaker:…
Köp här

Isbn: 9789175486826

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Claes Olsson

Den globala konkurrenssituationen ställer höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagningen. Då är det en styrka om konstruktören snabbt kan utföra överslagsberäkningar och ha kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.Boken riktar sig till konstruktörer som inte dagligen…
Köp här

Isbn: 9789175486772

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Christer Söderlund

Denna bok handlar om hur man kan hantera en av de mest svårbedömda riskerna, nämligen möjligheten att råka i tvist med sin affärspartner, leverantör, kund, uppdragsgivare etc. Tvister är normalt både kostsamma och tidskrävande. Det är därför angeläget att minska företagets riskexponering i fråga om tvister.Syftet med…
Köp här

Isbn: 9789175485478

Utgivningsår: 20001001

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Ingacarin Grevsten, Charlotte Håkansson

Den här boken visar hur man inom företag och organisationer kan organisera sin PC-samordning på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten för en effektiv hantering av PC-frågor är att det finns en övergripande IT-strategi där PC-hanteringen ingår. Boken ger svar på frågor som:Varför behövs det en särskild PC-strategi och…
Köp här

Isbn: 9789175485263

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175486871

Utgivningsår: 20040501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergkvist

Ulf Bergkvist var 32 år då han övertog ledningen av familjeföretaget Bergkvist-Insjön, som hans farfar Axel startade 1926. Oförtrutet har han arbetat med att stärka och utveckla företaget till vad det är i dag – en av Sveriges största sågverkskoncerner, med export över hela världen. I denna personliga bok delar Ulf…
Köp här

Isbn: 9789163187377

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Maria Fritz, Jörgen Hettne, Hans Rundegren

När tar EG-rätten över? — EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen. En aktuell och inträngande bok om EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen. Den vänder sig till praktiserande jurister, juridikstuderande och andra som vill veta mer om EG-rätten. Denna reviderade och utbyggda…
Köp här

Isbn: 9789175485676

Utgivningsår: 20010301

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Hans G Tonndorf

Det här är en annorlund bok om logistik, som riktar strålkastaren på distributionsprocesserna och relationerna mellan leverantör och handelsföretagen.Författaren visar vilka möjligheter som finns för att med informations- och kommunikationsteknikens hjälp ta itu med flaskhalsar och störningar i varuflödet, för att…
Köp här

Isbn: 9789175485287

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175486796

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171990488

Utgivningsår: 19950901

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175485980

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Björn Israelsson, Merit Israelsson, Leif Norberg

Huvudregeln om affärsmässighet vid offentlig upphandling inom EES- området öppnr möjligheter för svenska leverantörer att konkurrera på nya geografiska marknader, inklusive Sverige.Avsikten med denna bok är att reda ut begreppen kring offentlig upphandling – sett ur leverantörens synvinkel – så att ingen…
Köp här

Isbn: 9789175485713

Utgivningsår: 19990501

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Claes Olsson

Konstruktionshandbok för svetsade produkter, utgåva 4 Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Det gäller t ex att snabbt kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika…
Köp här

Isbn: 9789175487076

Utgivningsår: 20071126

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Karin Klerfelt

Den här boken ger dig 22 enkla och konkreta tips på hur du ska utveckla din stjärnstatus, när du befinner dig i situationer då du ska SÄLJA! Oavsett om det står säljare på ditt visitkort, eller ej!Vill du få: – mer uppskattning från din omgivning? – högre status? – snabbare och roligare karriär?…
Köp här

Isbn: 9789175486963

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BC

av: Paul Krugman

Valser om välfärd har underrubriken Idéentreprenörernas farliga förenklingar och den ekonomiska politiken. Boken berättar bl a om bakgrunden till den nedgång i ekonomin som inträffade under 1970-talet och den recession som inföll i början av 1990-talet, och vilka konsekvenserna blev. Parallellerna mellan USA och…
Köp här

Isbn: 9789171990280

Utgivningsår: 19950301

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB