Bläddra
Sökresultat för Inga Sanner... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157805461

Utgivningsår: 20090813

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Lovisa Bergdahl, Donald Broady, Anders Burman, Niklas Eriksson, Bernt Gustavsson, Shamal Kaveh, Sven-Eric Liedman, Mats Myrstener, Johanna Ringarp, Kerstin Rydbeck, Inga Sanner, Christer Skoglund, Per Sundgren, Erik Tängerstad

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad betyder bildning idag? Hur kan ett politiskt och pedagogiskt radikalt bildningsbegrepp formuleras i dagens globaliserade värld? Vilken roll kan bildning spela i ett utbildningsväsende som i allt högre grad utmärks av målstyrning och det kortsiktigt nyttoinriktade? Det är angelägna frågor som saknar enkla svar. Men…
Köp här

Isbn: 9789171733863

Utgivningsår: 20121008

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Susanne Olsson, Göran Agrell, Helle Klein, Inga Sanner, Björn Skogar, Maria Södling

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Sekelskiftet 1900 var en brytningstid i flera avseenden, inte minst vad gäller synen på religion och religionens roll i samhället. Liberalteologi och historiekritisk bibelläsning skakade de teologiska seminarierna, samtidigt som kritiska röster såg religion som något bakåtsträvande och elitistiskt. I dessa strömningars…
Köp här

Isbn: 9789197751391

Utgivningsår: 20130901

Utgivare: Molin & Sorgenfrei Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Denna bok tar sin utgångspunkt i ­kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en aktualisering och prob­lematisering av begreppen eros, philia och agape utforskar den kärlek som historiskt och kulturellt fenomen. Boken består av sjutton essäer som rör sig mellan breda…
Köp här

Isbn: 9789172475854

Utgivningsår: 20200701

Utgivare: Ellerströms förlag AB

Mediatyp: BB

av: Nils Runeby, Staffan Källström, Inga Sanner, Crister Skoglund, Thord Silverbark, Bernt Skovdahl, Bosse Holmqvist, Lena Lennerhed, Lena Eskilsson

Under decennierna före första världskriget nådde det europeiska inflytandet över världen politiskt, militärt och ideologiskt en höjdpunkt. Vid seklets slut – efter två världskrig, kolonialväldenas och det sovjetiska imperiets fall – är världs-läget totalt förändrat och kan förefalla både mångtydigt och…
Köp här

Isbn: 9789127065093

Utgivningsår: 19980827

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804273

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB