Bläddra
Sökresultat för Ingvar Lundberg... Rensa filter?

av: Ingvar Lundberg, Görel Sterner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan Lek med språket! Redan på förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskningen säger att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens senare läsinlärning och…
Köp här

Isbn: 9789127417472

Utgivningsår: 20100311

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Görel Sterner, Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en…
Köp här

Isbn: 9789127452664

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Ingvar Lundberg, Görel Sterner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en…
Köp här

Isbn: 9789127452695

Utgivningsår: 20180424

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BZ

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
I Bornholmsmodellen, beskrivs hur barn i lekens form övar upp sin språkliga medvetenhet, den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa. Till boken hör ett häfte med kopieringsunderlag som innehåller bildkort, kort med alfabetet samt ett tydligt och enkelt kartläggningsmaterial. Obs nyare utgåva av Bornholmsmodellen…
Köp här

Isbn: 9789127723009

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Maria Rydkvist, Anna Strid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser. Nu är materialet moderniserat och samlat i en enda volym. Tre böcker har blivit en! Bornholmsmodellen beskriver hur eleverna med strukturerade språklekar övar upp sin språkliga, fonologiska,…
Köp här

Isbn: 9789127452671

Utgivningsår: 20180416

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Birgitta Annell, Monica Benoit, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs med oss/Pojken och Tigern Åk 3 Pojken och TigernMed den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Boken finns i två versioner, en fullversion och en lättläst. Alla kapitlel börjar och slutar på samma sidor i de…
Köp här

Isbn: 9789127628090

Utgivningsår: 19980310

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson, Mats Wänblad, Ingvar Lundberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsboken finns även tillgänglig för interaktiv skrivtavla – visa boken via projektor eller…
Köp här

Isbn: 9789127419889

Utgivningsår: 20110801

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Vilken bild är rätt? är ett test som på ca 10 minuter visar elevens läsnivå. Vilken bild är rätt? ger svar på med vilken precision, flyt och säkerhet eleven kan läsa och förstå korta texter. Eleven läser en eller två meningar och avgör vilken av fyra bilder som passar bäst till texten. Testet hjälper dig att följa…
Köp här

Isbn: 9789127732452

Utgivningsår: 20010419

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jan Einarsson, Åke Pettersson, Bo Sundblad, Gunilla Dahlberg, Ingvar Lundberg, Kent Larsson, Jan Anward, Cai Svensson, Birgita Allard-Sundblad, Solveig Hammarbäck, Lars-Gunnar Andersson, Kerstin Nauclér, Gun Malmgren, Lars-Göran Malmgren, Tor Hultman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om hur barn utvecklas språkligt under skolåren, som skribenter, läsare, talare, lyssnare. Många av kapitlen berör sambandet mellan språk och intellektuell mognad eller utreder hur den språkliga förmågan hänger ihop med attityder till eget och andras språk. Boken är skriven för alla som intresserar…
Köp här

Isbn: 9789144296814

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg, Ann-Charlotte Smedler

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Grunderna i vår tids psykologi ger en gedigen grund till den moderna psykologin. Några av Sveriges främsta forskare har här samlat den mest aktuella psykologiska vetenskapen utifrån ledande svensk och internationell forskning. Tack vare författarnas omfattande undervisningserfarenhet blir framställningen…
Köp här

Isbn: 9789127131675

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Gunilla Håkansson, Ingvar Lundberg, Moni Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik
Om Kom och läs 1-3 Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. Kom och Läs! 1 Läseboken Förstagluttarna för åk 1 finns inte längre kvar till försäljning.…
Köp här

Isbn: 9789127411043

Utgivningsår: 20070828

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Monica Benoit, Birgitta Berling, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Boken finns i två versioner, en fullversion och en lättläst. Alla kapitlel börjar och slutar på samma sidor i de båda versionerna. Till läseboken hör flera olika…
Köp här

Isbn: 9789127414006

Utgivningsår: 20080410

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Görel Sterner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är kopieringsunderlag som hör till boken Räknesvårigheter och lässvårigheter.
Köp här

Isbn: 9789127723016

Utgivningsår: 20060912

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Katarina Herrlin, Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I God läsutveckling – kartläggning och övningar, beskrivs läsningens fem dimensioner:* Fonologisk medvetenhet* Ordavkodning* Flyt i läsningen* Läsförståelse* Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen (finns även att tillgå digitalt via…
Köp här

Isbn: 9789127437517

Utgivningsår: 20140521

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare. Liksom i God läsutveckling, anges här fem separata utvecklingsstegar för eleven att klättra på för att uppnå god skrivförmåga. Genom att skalstegen är åskådligt beskrivna med exempel,…
Köp här

Isbn: 9789127412583

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Görel Sterner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många barn som behöver särskilt stöd i skolan har svårigheter i både läsning och räkning. Men några barn som har svårt för läsning har faktiskt inte alls svårt för räkning, eller tvärtom; elever med räknesvårigheter kan vara alldeles utmärka läsare. Frågan är hur svårigheter i läsning och räkning…
Köp här

Isbn: 9789127722989

Utgivningsår: 20060915

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Katarina Herrlin

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
God läsutveckling Här beskrivs läsningens fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren kartlägger och på ett schema markerar framstegen. I den andra upplagan ingår även ett kapitel med en kort beskrivning…
Köp här

Isbn: 9789127723092

Utgivningsår: 20050824

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Psykologin som självständig vetenskap har bara drygt hundra år på nacken, men psykologiska frågor har naturligtvis alltid sysselsatt människor. I detta kapitel presenteras psykologins historia. Kapitlet tar också upp några av de arbetsmetoder som används för att erövra ny kunskap och bättre förstå människan, samt berör…
Köp här

Isbn: 9789127145368

Utgivningsår: 20150603

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Monica Benoit, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Läs med oss/Pojken och Tigern Åk 3           Pojken och TigernMed den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi! Boken finns i två versioner, en fullversion och en lättläst. Alla…
Köp här

Isbn: 9789127636408

Utgivningsår: 20060904

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Ann-Mari Berggren, Katarina Herrlin, Karin Taube, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Om Kom och läs 1-3 Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. Kom och Läs! 1 Läseboken Förstagluttarna för åk 1 finns inte längre kvar till försäljning.…
Köp här

Isbn: 9789127732445

Utgivningsår: 20000830

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Torleiv Høien, Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Översättning Monica Johansson
Köp här

Isbn: 9789127722668

Utgivningsår: 19990423

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Ann-Mari Berggren, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Om Kom och läs 1-3 Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. Kom och Läs! 1 Läseboken Förstagluttarna för åk 1 finns inte längre kvar till försäljning.…
Köp här

Isbn: 9789127733084

Utgivningsår: 20020522

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Görel Sterner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är kopieringsunderlag som hör till boken Räknesvårigheter och lässvårigheter. Denna titel är en beställningsvara, vilket innebär att den trycks först när en order läggs. Leveranstid är 5-8 vardagar. I övrigt är det ingen skillnad mot andra tryckta böcker.
Köp här

Isbn: 9789127817883

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden?Vilka olika stadier genomlöps på vägen mot flytande läsning?Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter. Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut…
Köp här

Isbn: 9789127419568

Utgivningsår: 20100127

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ulrika Nettelbladt, Marianne Ors, Anegen Trillingsgaard, Emil Kruuse, Ingvar Lundberg, John R. Østergaard, Mogens A. Dalby, Lars Norén, Jürgen Bensch

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144009827

Utgivningsår: 19991018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg, Monica Reichenberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Läsförståelse genom strukturerade textsamtal visar författarna att även elever med betydande svårigheter kan lyckas. Systematiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter. Lärare i skolans senare stadier utgår från att eleverna nu kan läsa och att de inte behöver någon…
Köp här

Isbn: 9789127423688

Utgivningsår: 20110927

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Ulf Lundell, Sture Linnér, Mark Levengood, Christer Fuglesang, Michael Nyqvist, Margareta Strömstedt, Fredrik Wikingsson, Filip Hammar, Michael Treschow, Sophie Dow, Lena Endre, Lena Olin, Paolo Roberto, Ingvar Lundberg, Alessandro Catenacci, Magdalena Graaf, Zinat Pirzadeh, Bibi Rödöö, Lena Nevander Friström, Göran Lambertz, Göran Zachrisson, Filippa Reinfeldt

Köp här

Isbn: 9789197637763

Utgivningsår: 20071123

Utgivare: Oliwill AB /Mow AB

Mediatyp: BB

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur lär sig barn att läsa? Hur fungerar egentligen läsinlärning? Läsinlärning är grunden för all senare inlärning och skriftspråket får dessutom allt större betydelse i arbetslivet och i samhällslivet. Nyckeln till framgång som läsare är att förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och att få uppleva läsandets…
Köp här

Isbn: 9789127723030

Utgivningsår: 20060921

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Torleiv Høien, Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter. Den här boken, som nu ges ut i en uppdaterad och omarbetad andra utgåva, beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett…
Köp här

Isbn: 9789127134683

Utgivningsår: 20130318

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Ingvar Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Många elever har stora svårigheter att självständigt, aktivt och konstruktivt läsa faktatexter. Vad kan dessa svårigheter bero på och hur visar de sig? Hur ska du som lärare undervisa i konsten att läsa och förstå faktatexter? I den här boken får du svar på dessa frågor men också värdefulla tips och idéer om hur du…
Köp här

Isbn: 9789127723047

Utgivningsår: 20060921

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Monica Benoit, Ingvar Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik
Hur boken kom till (pdf)
Köp här

Isbn: 9789127730250

Utgivningsår: 19940708

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Gunilla Håkansson, Ingvar Lundberg, Moni Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789127732360

Utgivningsår: 19990526

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Birgitta Annell, Gunilla Håkansson, Ingvar Lundberg, Göta Sandin

Kategorier: Språk och lingvistik
Om Kom och läs 1-3 Vi håller på att fasa ut Kom och läs! Vissa komponenter finns kvar för kompletteringsköp. Vi rekommenderar ABC-klubben som bygger på samma beprövade metodik men med nyare berättelser och Lgr11-anpassning. Kom och Läs! 1 Läseboken Förstagluttarna för åk 1 finns inte längre kvar till försäljning.…
Köp här

Isbn: 9789127411050

Utgivningsår: 20070907

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: 00