Bläddra
Sökresultat för Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet... Rensa filter?

av: Karin Rosberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Årtusendens byggnadssätt med inre rader av bärande stolpar avlöstes under vikingatiden successivt av hus med bärande ytterväggar, först med ramverk och senare med knuttimring. Boken beskriver och analyserar dessa förändringsprocesser och deras olika förutsättningar och förlopp med inneboende drivkrafter och impulser…
Köp här

Isbn: 9789150627725

Utgivningsår: 20190614

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150623222

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198095500

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Anders Kaliff, Terje Oestigaard

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Famous yet forgotten, the monumental site of Haga just outside Uppsala is mainly associated with the Viking King Bjorn, though it is in fact the richest Bronze-Age grave in Sweden. The deceased was cremated and buried in an oak-log coffin, together with almost a third of all of Sweden’s Bronze Age gold and gold…
Köp här

Isbn: 9789150627114

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150621822

Utgivningsår: 20110527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anders Kaliff, Terje Oestigaard

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789150628326

Utgivningsår: 20200902

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Camilla Forsman, Helena Victor

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Sommaränge skog togs i bruk under senneolitikum. Redan då brände man sina döda, något man fortsatte med under hela bronsåldern. Kanske var kremering vanligare under perioden än vi tidigare trott. Den dödsuppfattning man hade skiljde sig säkerligen mycket från dagens, exempelvis deponerade man oftast mycket små mängder…
Köp här

Isbn: 9789197599474

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150610376

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anneli Ekblom, Michel Notelid

Kategorier: Arkeologi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Miljön
Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag. Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa. Texterna följer förteelser eller olika debatter genom tid…
Köp här

Isbn: 9789150623208

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Maria Petersson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Syftet med detta arbete är att analysera och beskriva djurhållningen under yngre bronsålder och äldre järnålder med utgångspunkt i ett mångfacetterat arkeologiskt material. Östergötland och särskilt trakten kring Västerstad i landskapets västra del står i fokus. Den inriktning människorna har haft på boskapsskötseln…
Köp här

Isbn: 9789172094147

Utgivningsår: 20060528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150616279

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Frands Herschend

Kategorier: Arkeologi Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Historia och arkeologi
The purpose of this book is straightforward. It aims at comparing two texts, the Eddic poem Skírnismál—‘Skírnir’s speech’ or For Skírnis—‘Skírnir’s Journey’ and two scenes from the Latin play Pafnutius. The latter is a 10th century work by the Saxon dramatist Hrotsvit. The Eddic text is preserved in two manuscripts,…
Köp här

Isbn: 9789150627091

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Frands Herschend

Kategorier: Historia och arkeologi
Gamla runinskrifter är inte bara texter. De är lika mycket sin struktur och sin plats i landskapet, men mest av allt är de nedskrivet tal och därför också avvikande. Långsamt mellan år 500 och 1100 efter vår tideräkning närmar sig runsinskrifterna det vi förstår vid skriftspråk. Men övergången från nedskrivet talspråk…
Köp här

Isbn: 9789150620979

Utgivningsår: 20090528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150610437

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Geoffrey Blundell

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Although researchers have made advances in understanding the meanings behid southern African San rock art over the past 25 years, there are still many unresolved issues. The most significant of these concerns the manner in which rock paintings can be used in the construcion of San history. As there is only limited…
Köp här

Isbn: 9789197321204

Utgivningsår: 20040521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150616538

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anneli Ekblom, Christian Isendahl, Karl-Johan Lindholm

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Miljöarkeologi
Throughout his career, Paul Sinclair has encouraged students to pursue a concerned archaeology that goes beyond establishing cultural chronologies to formulating critical inquiries fundamental to our world and for our future. This book explores urbanism, resilience and livelihoods, contacts and trade, and heritage and…
Köp här

Isbn: 9789150626759

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150621174

Utgivningsår: 20090528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789155467821

Utgivningsår: 20070527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150611144

Utgivningsår: 19950528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150623260

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197321211

Utgivningsår: 20040528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Frands Herschend

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
I våra dagars Nordvästeuropa, i nationalstatens sammanbrott, är perioden 300-1300 den första som måste monteras ned och belysas på nytt. Här i detta tidsrum har vi nämligen skapat oss ett urhem och en sagatid som med sitt dunkel och sina litterära kvaliteer varit ideologiskt produktivt särskilt under nationalstatens…
Köp här

Isbn: 9789150618273

Utgivningsår: 20050528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Erik Sörling

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Hjalmar Stolpes grävningar i “Svarta jorden” på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd som längre låg ouppackade på Historiska museet i Stockholm. Museets amanuens Erik Särling blev 1951 färdig med manuskriptet till en katalog, illustrerad med egna teckningar, som dock aldrig trycktes. Nära…
Köp här

Isbn: 9789150627152

Utgivningsår: 20180527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Terje Østigård, Anders Kaliff

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Døden og gravmaterial har definert arkeologifaget som disiplin siden tidenes morgen, men selv i den antikvariske samtiden ble etnologi og folklore i liten grad brukt som kilde til kunnskap om forhistorien og oldnordiske gravskikker. De fleste gravstudier har derfor ikke analysert dødens essens: sjelens substans.…
Köp här

Isbn: 9789150627961

Utgivningsår: 20200129

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Pierre Vogel

Kategorier: Historia och arkeologi
Studiet av stenåldern före jordbruket har en lång tradition. Två områden som utgör centrala delar av denna tradition är: Rummet som arkeologisk kategori och jägare-samlare betraktat som ett teoretiskt begrepp. Inifrån traditionen medger dessa utgångspunkter ett allmänt berättande kring fynden, men frågan är om och i sa…
Köp här

Isbn: 9789150621549

Utgivningsår: 20100528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155471088

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150611595

Utgivningsår: 19960527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Örjan Hermodsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Ur Innehållet: Förord 1. Inledning 2. Fornminnesinventering 3. Forskningsläget ur ett uppländskt perspektiv 4. Allmänt om källmaterialet i Håboområdet 5. Bebyggelsehistoriska sammanhang 6. Diskussion och slutsatser rörande håbolandets bebygeelsehistoria 7. Fornlämningsbilden och den bebyggelsehistoriska utvecklingen i…
Köp här

Isbn: 9789150624304

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Solange Macamo

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Throughout the 20th century, archaeologists in southern Africa have focused upon visible architectural features of stone built Madzimbabwe settlements as indicators of prestige and power. Solange Macamo proposes a concept of “privileged place” based on a wide range of archaeological and environmental evidence, oral and…
Köp här

Isbn: 9789197321228

Utgivningsår: 20060521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150618693

Utgivningsår: 20060527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia och arkeologi
Hjalmar Stolpes grävningar i “Svarta jorden” på Björkö på 1870-talet resulterade i ett stort antal fynd. Denna volym innehåller dels ny forskning som baserar sig på fynden – med bidrag av AnneSofie Gräslund, Johan Callmer, Eva Hyenstrand och Gert Rispling. Dels återges här äldre opublicerade…
Köp här

Isbn: 9789150627169

Utgivningsår: 20180527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Frands Herschend

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Det är inte lätt att sammanfatta den yngre järnåldern i Sydskandinavien. Av och till är det omöjligt om man inte först underbygger en del av den tidens kulturfenomen bättre än man kan i en sammanfattning. De äldsta nordiska runinskrifterna som social- och kulturhistoriska fenomen är just ett sådant fält. Om det inte…
Köp här

Isbn: 9789150628098

Utgivningsår: 20200327

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Paul J.J. Sinclair, Gullög Nordquist, Frands Herschend, Christian Isendahl

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789150621754

Utgivningsår: 20100521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789155473730

Utgivningsår: 20080527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Chantal Radimilahy

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This book shows for the first time that NW Madagascar supponcd an urban population fron1 c. I 000 AD onwards. New methods of archaeological investigation show that Mahilaka on the coast of Ampisindava Bay was a walled to,vn supponing a wide range of crafts including stone bowl manufacture and glass bead making. Finds…
Köp här

Isbn: 9789150613131

Utgivningsår: 19980527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Kim von Hackwitz, Rita Peyroteo-Stjerna

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Ancient Death Ways – proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current research, landscapes of death, and defining death. The diversity…
Köp här

Isbn: 9789150624465

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anneli Ekblom

Kategorier: Historia och arkeologi
This study analyses the long-term interactions of social history and biophysical processes in the Chibuene landscape, the coastal plain of southern Mozambique, 400 AD to the present. The changing socio-natural relationships and preactices of environmental management are discussed on the basis of vegetation and landuse…
Köp här

Isbn: 9789197321235

Utgivningsår: 20040521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Johan Hegardt

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Den skandinaviska arkeologin har en lång egen historia. Ämnet skapades under 1800-talets första hälft. Arkeologin, eller fornkunskap som ämnet då kallades, spelade en framträdande roll i nationalstatsbyggandet under hela 1800-talet. Arkeologin var meningsfull för den tidens samhällsbyggare och bildad allmänhet. Så har…
Köp här

Isbn: 9789150619621

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC