Bläddra
Sökresultat för Interskol förlag... Rensa filter?

av: Anette Hjalmarsson, Eva Sjöholm, Kenneth Arvidsson, Lena Arvidsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: hemkunskap Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Vi vill gärna nämna att kapitlet “Mat, måltider och hälsa” i sin omarbetning har anpassats till SLV:s senaste kostråd från 2015. “Hållbar utveckling” är ett eget kapitel, men genomsyrar dessutom läromedlets alla kapitel. “Tips för hälsan och miljön” är till exempel ett återkommande…
Köp här

Isbn: 9789173069908

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069007

Utgivningsår: 20110301

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Sten Elm, Birgitta Thulin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Historia 1a följer ämnesplanen för den gymnasiegemensamma Historia 1a1, 50 p. Läromedlet finner också sin användning inom vuxenutbildningen; komvux och folkhögskolor. Historia 1a ger eleverna en överblick över historien och läromedlet har en tydlig pedagogisk struktur. Det är lättläst och tillsammans med det omfattande…
Köp här

Isbn: 9789173069175

Utgivningsår: 20110110

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Olsson, Frank Lundberg

Köp här

Isbn: 9789173069199

Utgivningsår: 20110401

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Sten Elm, Birgitta Thulin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
EPOK – Historia 1b (100p) Läromedlet Epok 1 är anpassat till ämnesplanen Historia 1b, 100 poäng för de högskoleförberedande programmen i den nya gymnasieskolan GY 2011 – och motsvarande för komvux. Världshistorien och den svenska/nordiska historien följs upp kronologiskt. Stor vikt har lagts vid grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789173069151

Utgivningsår: 20110125

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069915

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069236

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069212

Utgivningsår: 20120602

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Olsson, Frank Lundberg

Köp här

Isbn: 9789173069090

Utgivningsår: 20110818

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069045

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Sten Elm, Birgitta Thulin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Engagera dina elever! Du får ett intressant gymnasiegemensamt läromedel i religion som engagerar eleverna. Du får ett spännande läromedel som väcker debatt och lyfter fram personliga ställningstaganden i existentiella frågor och livsfrågor. De etiska perspektiven och argumentationen kring dessa ger ämnet en viktig…
Köp här

Isbn: 9789173069182

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069021

Utgivningsår: 20130501

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Frank Lundberg, Lars Olsson

Köp här

Isbn: 9789173069137

Utgivningsår: 20110301

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Birgitta Thulin, Sten Elm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789173069229

Utgivningsår: 20131201

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069502

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Interskol förlag, InterGraf

Mediatyp: BB

av: Gunilla Backman, Bertil Hulenvik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Svenska i verkligheten är ett gymnasiegemensamt läromedel i Svenska 1 (100p) enligt GY 2011. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling och genom språket kan vi ju också uttrycka vår personlighet. Med hjälp av skönlitteratur, sakprosatexter och olika medier lär vi också…
Köp här

Isbn: 9789173069113

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Molund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Ur innehållet Del B Människornas liv och tankar – 1700-1945 Sverige – 1700-1945 Högteknologiska samhället efter 1945 Makt, internationella konflikter efter 1945 Kapprustning, kalla kriget Människornas liv och tankar efter 1945 Demokratin och vetenskapen Människa och miljö Islam och västerländsk kultur Sverige efter…
Köp här

Isbn: 9789173069038

Utgivningsår: 20120901

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069168

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173069052

Utgivningsår: 20120901

Utgivare: Interskol förlag

Mediatyp: BB