Bläddra
Sökresultat för Jan Kellgren... Rensa filter?

av: Jan Kellgren

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Samarbeten i olika former är mycket vanliga i näringslivet. Inte sällan sker samverkan inom ramen för enkla bolag (som dock kan ha getts en annan beteckning). Det kan t.ex. vara fråga om byggprojekt, filmskapande, produktutveckling, finans- och försäkringsverksamhet eller gruvdrift, likaväl som mer småskaliga och…
Köp här

Isbn: 9789172235571

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren, Jan Andersson, Emil Elgebrant, Anders Heiborn, Georg Hellgren, Anders Holm, Elif Härkönen, Herbert Jacobson, Johannes Lerm, Andreas Norlén, Monica Persson, Johanna Schiratzki, Ann-Christine Petersson-Hjelm, Åsa Skoglund, Harald Ullman, Karin Wallin-Norman, Li Westerlund, Åsa Åslund

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ur förordet: Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi,…
Köp här

Isbn: 9789172234857

Utgivningsår: 20120625

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren, Emilia Rosenlöf

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna nyskrivna bok belyser författarna centrala möjligheter och svårigheter avseende motverkande av skattefusk, med fokus på näringsverksamhet och då särskilt på de s.k. kontantbranscherna. Perspektivet i boken är i första hand rättsligt, men här finns också betydande tvärvetenskapliga inslag. Såväl nuvarande…
Köp här

Isbn: 9789172235779

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Det är för en korrekt rättstillämpning nödvändigt att fastställa per vilken tidpunkt (eller period) de förhållanden som beskrivs i rättsreglerna ska vara uppfyllda, för att regeln ska tillämpas. Detta är frågan om var den avgörande tidpunkten är placerad, enligt respektive regel och i respektive fall. Det saknas…
Köp här

Isbn: 9789172236561

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176783481

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Jan Kellgren, Anders Holm

Kategorier: Juridik
Ett rättsvetenskapligt uppsatsarbete är förenat med en mängd möjligheter, svårigheter och utmaningar. Författarna vill med denna bok ge vägledning om bland annat följande frågor: Hur kan välfungerande ämnen, som också intresserar dig, identifieras? Hur kan rättsteoretiska spörsmål och olika metodfrågor hanteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144029795

Utgivningsår: 20070814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144053622

Utgivningsår: 20080808

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jan Kellgren, Jan Bjuvberg

Kategorier: Juridik
Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Boken utgår från vad som här kallas företagsbeskattningens åtta grundfrågor, vilka motsvarar grundläggande kunskapsbehov när företagens inkomstskatt skall fastställas. Dessa grundfrågor utgör bokens röda tråd, och de…
Köp här

Isbn: 9789144064994

Utgivningsår: 20100121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Jan Kellgren, Anders Holm

Kategorier: Juridik
Ett rättsvetenskapligt uppsatsarbete är förenat med en mängd möjligheter, svårigheter och utmaningar. Författarna vill med denna bok ge vägledning om bland annat följande frågor: Hur kan välfungerande ämnen, som också intresserar dig, identifieras? Hur kan rättsteoretiska spörsmål och olika metodfrågor hanteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144064833

Utgivningsår: 20070814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Björn Forssén, Jan Kellgren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Reglerna om skattskyldighet i särskilda fall i 6 kap. mervärdesskattelagen (ML) – som rör bl.a. enkla bolag, partrederier, konkursbon, dödsbon och kommissionärer – har ändrats en del sedan de introducerades när mervärdesskatten infördes i Sverige 1969. Det har också tillkommit många nya regler i ML som är av betydelse…
Köp här

Isbn: 9789172233973

Utgivningsår: 20100709

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC