Bläddra
Sökresultat för Japco Publishing House... Rensa filter?

av: Pia Moberg, Åsa Bergström

Kategorier: Kampsport Kampsport och självförsvar Sport, idrott och friluftsliv
Denna bok är resultatet från ett projekt som undersökte vad som inspirerade och motiverade barn och ungdomar att träna aikido. Vår förhoppning är att boken ska fungera som en inspirationskälla för aikidoklubbar som har barn- och ungdomsträning. Vi kallar vårt koncept Happy Aikido! This book is the result of a project…
Köp här

Isbn: 9789198192001

Utgivningsår: 20141107

Utgivare: Japco Publishing House

Mediatyp: BC

av: Peter Chadwick, Pia Moberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
“Foolproof International Communication” riktar sig till människor, företag och organisationer som interagerar i en global miljö. I en värld där virtuella möten över kulturgränserna blivit vardagsmat, är det viktigt att kommunikationen sker effektivt och utan missförstånd.Boken presenterar en metod som…
Köp här

Isbn: 9789163711169

Utgivningsår: 20130107

Utgivare: Japco Publishing House

Mediatyp: BC

av: Pia Moberg, Åsa Bergström

Kategorier: Kampsport Kampsport och självförsvar Sport, idrott och friluftsliv
<p>Happy Aikido &aumlr en praktisk och pedagogisk handbok f&oumlr alla aikidoklubbar (och andra kampsportsklubbar) som har barn- och ungdomsverksamhet. Boken &aumlr indelad i tio kapitel och inneh &aringller ett hundratal praktiska exempel på &oumlvningar, fallteknik, lekar och tekniker med…
Köp här

Isbn: 9789198192025

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Japco Publishing House

Mediatyp: BC

av: Pia Moberg, Peter Chadwick

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Chadbergmodellen är ett nytt verktyg som skapar samstämmiga förväntningar bland mötesdeltagare för att göra kommunikationen så effektiv som möjligt, något som är centralt inte minst i interkulturella sammanhang.  Varje mötesnivå på Chadbergskalan bestäms utifrån nivåns krav på språkbruk, förberedelse,…
Köp här

Isbn: 9789198192049

Utgivningsår: 20180416

Utgivare: Japco Publishing House

Mediatyp: BC

av: Pia Moberg, Peter Chadwick

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
The Chadberg Scale is a new tool which align expectations among meeting participants to make communication as efficient as possible. This is important, especially in cross-cultural contexts. Sometimes we assume that the global dimension blurs the cultural differences. In reality, however, the differences appear even…
Köp här

Isbn: 9789198192056

Utgivningsår: 20180416

Utgivare: Japco Publishing House

Mediatyp: BC