Bläddra
Sökresultat för Jennifer Bullington... Rensa filter?

av: Lennart Nordenfelt, Jennifer Bullington, Michael Calnan, Ingrid Hellström, Göran Lantz, Win Tadd, Britt-Marie Ternestedt, Magnus Öhlander

Kategorier: Medicin och omvårdnad
I flera årtionden har livskvalitet varit ett vedertaget begrepp i den etiska diskussionen om hälso- och sjukvården och vården av äldre. På senare tid har dock begreppet värdighet kommit att ta en större plats i denna diskussion. Värdighet i vården av äldre personer belyser begreppet värdighet inom äldreomsorgen och…
Köp här

Isbn: 9789144059327

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jennifer Bullington

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen
Samtal på fenomenologisk grund är ett grundläggande förhållningssätt och en systematiserad samtalsmetod som syftar till att bereda patienten en möjlighet att reflektera, tillsammans med sjuksköterskan, över sin livssituation, så som personen upplever den just då. Det är inte enkelt att inta en sådan hållning, trots att…
Köp här

Isbn: 9789144115993

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jennifer Bullington

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken handlar om psykosomatik dvs. själ-kropp utifrån teori och praktik. Det teoretiska temat handlar om hur våra teorier och uppfattningar om kropp och själ för in oss i diverse filosofiska återvändsgränder som gör det omöjligt att förstå psykosomatik. Vi behöver tänka om i kropp-själfrågan och det kan vi göra med…
Köp här

Isbn: 9789144066691

Utgivningsår: 20070709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Hélène Sandmark, Sharareh Akhavan, Jennifer Bullington, Kerstin Fredriksson, Marie Jansson, Britt-Inger Keisu, Ola Leijon, Per Lindberg, Maria Steinberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vägen till jämställdhet är lång och än har vi inte nått målet. Den politiska viljan och de sociala normer som styr mäns och kvinnors vardagsliv är ännu inte riktigt i fas. Den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige betyder lägre löner för kvinnor och mer deltid. Det här skapar ett beroendeförhållande till en partner…
Köp här

Isbn: 9789144070469

Utgivningsår: 20111219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144026459

Utgivningsår: 20070524

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC