Bläddra
Sökresultat för Jesper Blomberg... Rensa filter?

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Organisationsteori och beteende
Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken inne­håller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144111889

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken innehåller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144128825

Utgivningsår:20190730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
För 15 år sedan uppfattades projektorganisation och projektledning som universalmedicin för företags organisationsåkommor. Dylika universalmediciner har dock som regel brister, ofta i form av otrevliga kombinationer av bristande effekter och tråkiga biverkningar, så är även fallet med att arbeta i projekt. Har vi sedan…
Köp här

Isbn: 9789144093857

Utgivningsår:20130923

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Här avslöjas myten om det moderna projektet! Projektorganisationen placeras under luppen och vi kan tydligt se vad som döljer sig bakom begreppet. Författaren tar ett helhetsgrepp på fenomenet projekt genom att använda sig dels av empiriska studier av projektarbete i olika organisationer, dels av tidigare forskning…
Köp här

Isbn: 9789147072347

Utgivningsår:20030409

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139400004

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg, Johan Svensson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot…
Köp här

Isbn: 9789139400011

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Exploring the fields of organization theory and management, this text makes sense of complex theories and encourages critical thinking.
Köp här

Isbn: 9781529713121

Utgivningsår:20200727

Utgivare: Sage publications inc

Mediatyp: BZ

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Jesper Blomberg explores the fields of organization theory and management, making sense of complex theories and encouraging critical thinking.
Köp här

Isbn: 9781529605723

Utgivningsår:20230327

Utgivare: Sage publications inc

Mediatyp: BC

av:Jesper Blomberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken innehåller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett…
Köp här

Isbn: 9789144176048

Utgivningsår:20231027

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC