Bläddra
Sökresultat för Jimmie Kristensson... Rensa filter?

av: Anna Ekwall, Gunilla Carlsson, Lise-Lotte Dwyer, Henrik Eriksson, Agneta Fänge, Kristiina Heikkilä, Ingrid Hellström, Ami Hommel, Ulf Jakobsson, Ann-Cathrin Jönsson, Christine Karlsson, Jimmie Kristensson, Åsa Lindberg, Måns Magnusson, Sara Modig, Ingalill Rahm Hallberg, Jonas Sandberg, Karin Sjöström, Karin Stenzelius, Eva Tobiaeson, Carina Wahlgren, Inger Wårdh, Ann Ödlund Olin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa.…
Köp här

Isbn: 9789144053530

Utgivningsår: 20090630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jimmie Kristensson

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Att skriva uppsats inom vårdvetenskap är en alldeles särskild och utmanande uppgift. Med Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik får du chans att fördjupa dig i ett ämne som du brinner lite extra för. Som student förväntas du självständigt kunna planera och genomföra ditt projekt. Centrala frågor som behöver…
Köp här

Isbn: 9789127131200

Utgivningsår: 20140103

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB