Bläddra
Sökresultat för Joakim Nergelius... Rensa filter?

av: Joakim Nergelius

Är svenska domstolars konstitutionella ställning tillräckligt stark? Rättegångarna mot Julian Assange och The Pirate Bay har gjort att svenskt rättsväsende hamnat i det internationella strålkastarljuset. Fria och oberoende domstolar är hörnstenar i varje modern rättsstat. I Sverige sågs länge politiken som överordnad…

Isbn: 9789175668284

Utgivningsår: 20110824

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en samman fattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridik- studerande och…

Isbn: 9789154405749

Utgivningsår: 20180705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Sveriges viktigaste grundlag, regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gällde bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. Sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i EU samtidigt som Europakonventionen om mänskliga rättigheter blev gällande…

Isbn: 9789144159287

Utgivningsår: 20220816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mattias Bengtsson, Pontus Braunerhjelm, Johan E. Eklund, Olle Folke, Jörgen Hettne, Pär Holmberg, Staffan Ingmanson, Kerstin Jacobsson, Anna Michalski, Joakim Nergelius, Lars Niklasson, Johanna Rickne, Thomas Tangerås

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Som ett led i att uppnå en uthållig lösning på den ekonomiska krisen står nu EU inför utmaningen att stärka sin konkurrenskraft på den globala arenan. Samtidigt har medlemsländerna ambitionen att bygga ut EU-samarbetets sociala dimension och förbättra den sociala och politiska sammanhållningen. I denna bok diskuterar…

Isbn: 9789173590624

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Nicklas Berild Lundblad, Joakim Broman, Fredrik Erixon, Stefan Fölster, Alexandra Ivanov, Joakim Nergelius, Karin Pihl, Nima Sanandaji, Karin Svanborg-Sjövall, Mattias Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Staten är tillbaka i centrum av den politiska debatten. Samtidigt som offentliga åtaganden, befogenheter och utgifter växer i spåren av coronakrisen har staten misslyckats med flera grundläggande uppgifter. För en del väcks nu drömmen om den stora statens återkomst.  Är staten en del av lösningen eller en del av…

Isbn: 9789177032649

Utgivningsår: 20211004

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Mats Melin, Joakim Nergelius

Frågan om efter vilka grundläggande principer som den europeiska unionen bör styras, eller hur en unionens konstitution bör se ut, har sällan haft större aktualitet än nu när Europas tyngs av en djup finanskris och osäkerheten kring EU-samarbetets framtida gestaltning…

Isbn: 9789139016847

Utgivningsår: 20121219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Juridik
Denna bok handlar om äganderätt i en svensk och europeisk kontext med fokus på praxis från svenska och inte minst europeiska domstolar, främst Europadomstolen om mänskliga rättigheter i Strasbourg. Endast med kännedom om hur de viktiga rättsreglerna, främst artikel 1 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll,…

Isbn: 9789139016731

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Juridik
Denna bok presenterar rättsfilosofins framväxt ur ett brett historiskt perspektiv, med fördjupningar inom både moralfilosofi och politisk filosofi. Författarna beskriver betydelsefulla och bestående teoribildningar från de senaste tusen åren, till exempel naturrättsläran, utilitarismen, den historiska skolan,…

Isbn: 9789144047041

Utgivningsår: 20051219

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Juridik
Den viktigaste svenska grundlagen, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar, efter förslag av den 2004 tillsatta Grundlags­utredningen. Ändringarna gäller bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. Ända sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i…

Isbn: 9789144093444

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Joakim Nergelius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok analyseras närmare varför folkomröstningen alls kom till. Bland annat hävdas att det berodde på ren inrikespolitisk taktik och att beslutet om en folkomröstning strider mot Sveriges förpliktelser som EU-medlem. Carl Bildt, som nu som utrikesminister är ytterst ansvarig för regeringens önskan att placera…

Isbn: 9789173590129

Utgivningsår: 20080121

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Linda Berg, Andreas Bergh, Anna Felländer, Ester Herlin-Karnell, Håkan Holmberg, Joakim Nergelius, Bo Petersson, Eva Storskrubb, Robin Tiegland, Claes Wihlborg, Göran von Sydow

Kategorier: Internationella relationer Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Militär underrättelsetjänst och säkerhetstjänst Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Eurokrisen, migrationen, EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor har försvagat tilliten inom EU, såväl mellan medlemsländerna som mellan EU:s institutioner och unionens medborgare. I krisernas kölvatten har stora skillnader uppdagats inom unionen i den politiska…

Isbn: 9789173591126

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Niclas Berggren, Nils Karlson, Joakim Nergelius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns stora möjligheter att förbättra den svenska politikens, ekonomins och rättsstatens funktionssätt genom en ny konstitution präglad av ökad maktdelning och stärkt konstitutionalisering. Detta är den övergripande slutsatsen i Den konstitutionella revolutionen. Slutsatsen bygger på en bred genomgång av den…

Isbn: 9789175621128

Utgivningsår: 20010607

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB