Bläddra
Sökresultat för Johan Berlin... Rensa filter?

av:Johan Berlin, Gustaf Kastberg Weichselberger

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boken, som nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Hit hör…
Köp här

Isbn: 9789147131495

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Håkan S. Sandberg, Johan Berlin, Elisabeth Carlson, Eric Carlström, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Susanna Höglund Arveklev, Marianne Kisthinios, Sofie Lundström, Annica Lövenmark, Birgitta Sandström, Anita Segring, Marie Stenberg

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är den andra omarbetade upplagan av Pedagogik för sjuksköterskor. Nytt i denna upplaga är att den kliniska handledningen har fått sitt viktiga utrymme och att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete synliggörs. Kunskaper i pedagogik och didaktik är i dag helt nödvändiga för att patienter och närstående ska mötas av…
Köp här

Isbn: 9789144151052

Utgivningsår:20220224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Johanna Andersson, Ola Andersson, Johan Berlin, Eric Carlström, Berth Danermark, Lotta Dellve, Andrea Eriksson, Christina Fleetwood, Elisabeth Fosse, Per Germundsson, Ove Grape, Jeppe Gustafsson, Jens Ineland, Lennarth Johansson, Staffan Johansson, Andreas Liljegren, Kajsa Lindberg, Fredrik Lindencrona, Cecilia Lindholm, Rafael Lindqvist, Mikael Löfström, David Matscheck, Janne Seemann, Mats Thorslund, Ulla Wihlman, Ewa Wikström, Elisabeth Willumsen, Bengt Åhgren, Atle Ødegård, John Øvretveit

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och organisationer inom hälso- och sjukvård,…
Köp här

Isbn: 9789144085227

Utgivningsår:20131210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Berlin, Gustaf Kastberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Hälso- och sjukvården står i dag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boken, som nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Hit hör…
Köp här

Isbn: 9789147094851

Utgivningsår:20110525

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Johan Berlin, Håkan S. Sandberg, Runo Axelsson, Barbro Beck-Friis, Susanna Bihari Axelsson, Eric Carlström, Elisabet Cedersund, Anna Dunér, Susanne Kvarnström, Marie Lidskog, Roy Liff, Jan-Inge Lind, Ulrica Nylén, Monica Rolfsen, Ewa Wikström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg. Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks team fortfarande stå för förnyelse och nytänkande. Teamarbete har således kommit att få en allt viktigare roll.I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team? Vad gör team nödvändiga?…
Köp här

Isbn: 9789144107691

Utgivningsår:20160921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Berlin, Eric Carlström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med förutsättningarna. I boken problematiseras agerandet på olycksplatsen. Friktionen mellan yrkesprofessioner lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras. I boken tar…
Köp här

Isbn: 9789144119434

Utgivningsår:20110501

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av:Petra Adolfsson, Thomas Andersson, Johan Berlin, Maria Blomgren, Mats Brommels, Eric Carlström, Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, Patrik Hall, Ulla Idänpään-Heikkilä, Mikael Jonasson, Roy Liff, Kent Nilsson, Lars Nordgren, Johan Quist, David Renemark, Magnus Rönn, Rolf Solli

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har…
Köp här

Isbn: 9789144057804

Utgivningsår:20091111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Berlin, Eric Carlström

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med förutsättningarna. I boken problematiseras agerandet på olycksplatsen. Friktionen mellan yrkesprofessioner lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras. I boken tar…
Köp här

Isbn: 9789144057873

Utgivningsår:20110501

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Åke Bergmark, Staffan Blomberg, Anna Dunér, Torbjörn Forkby, Ove Grape, Håkan Johansson, Andreas Liljegren, Lena Lindgren, Marie Nordfeldt, Marie Sallnäs, Gustav Svensson, Stefan Szücs, Stefan Wiklund, Johan Berlin, Karen Breidahl, David Pålsson, Emelie Shanks, Mikael Skillmark

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Människobehandlande organisationer är en antologi som ger en bred överblick över välfärdens kärnverksamheter vården, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utmärker och skiljer dessa verksamheter från privata företag och organisationer när det…
Köp här

Isbn: 9789127462205

Utgivningsår:20230821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB