Bläddra
Sökresultat för Johan Schelin... Rensa filter?

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktrin, förarbetsuttalanden och publicerade domar. Därutöver redovisas ett…
Köp här

Isbn: 9789172236271

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Schelin, Robert Severin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjölagen och fartygssäkerhetslagen. Boken är avsedd både för dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur. Författningssamlingen är tänkt att användas tillsammans med Sjötrafikföreskrifter m.m. som…
Köp här

Isbn: 9789172236660

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Primära rättskällor Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister. Den femte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext,…
Köp här

Isbn: 9789198263312

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Poseidon förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Schelin, Michael F. Sturley, Hannu Honka, Tomotaka Fujita, Gertjan van der Ziel, Erik Røsæg, Uffe Lind Rasmussen

Kategorier: Juridik
In November 2012 the Axel Ax:son Johnson Institute of Maritime and other Transport law, Stockholm University, together with Åbo Akademi University arranged an international maritime law conference in Stockholm. A number of leading international maritime law experts presented papers at the conference on the Rotterdam…
Köp här

Isbn: 9789163774386

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Poseidon Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263343

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Poseidon Förlag, Poseidon Förlag AB, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

av: Johan Schelin

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen. – International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie…
Köp här

Isbn: 9789163769061

Utgivningsår: 20141211

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263305

Utgivningsår: 20151030

Utgivare: Poseidon Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172232396

Utgivningsår: 20061126

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789198263329

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Poseidon Förlag AB, US-AB

Mediatyp: BC

av: Johan Schelin, Hugo Tiberg

Kategorier: Juridik
Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk befälhavare i svenska farvatten, samt alla svenska fartyg med utländsk…
Köp här

Isbn: 9789172232778

Utgivningsår: 20070509

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263350

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Poseidon Förlag, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Gudmund Bernitz, Rolf Ihre, Oscar Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
This book gives an overview of Swedish shipping law and is useful for anyone working with commercial shipping. Hugo Tiberg is professor of maritime law and former director of The Institute of Maritime and Transport Law at Stockholm University.
Köp här

Isbn: 9789172234802

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176783443

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Den fjärde upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext, utgiven av Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235526

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263367

Utgivningsår: 20181203

Utgivare: Poseidon Förlag, Axiell Media AB

Mediatyp: EA

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235533

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området, dels tillförts flera nya avsnitt i syfte att få…
Köp här

Isbn: 9789172236080

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC