Bläddra
Sökresultat för John Steinberg... Rensa filter?

av: Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede, Fia Andersson, Jakob Billmayer, Conny Björkman, Göran Bostedt, Lena Boström, Gabriella Ekström Filipsson, Linda Eriksson, Kjell Granström, Björn Haglund, Eva Hammar Chiriac, Sören Högberg, Anders Olofsson, John Steinberg, Christer Stensmo, Eva Österlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Lärare Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
I denna bok beskrivs olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i klassrumsmiljön i samverkan med eleverna. Hur skolarbetet kan och bör ledas beror på den enskilda lärarens bedömning av lärandemiljön i det egna klassrummet, men också på faktorer som har att göra med skolan som arbetsplats,…
Köp här

Isbn: 9789144133423

Utgivningsår: 20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Vilken betydelse har lärarens röst, rörelsemönster och gester i klassrummet? Hur kan du använda blicken, tempot och din plats i rummet för att stödja elevernas lärande? I boken Lärarens kroppsspråk – ledarskap i klassrummet 2 beskriver John Steinberg varför kroppsspråket är så viktigt i rollen som lärare, och hur man…
Köp här

Isbn: 9789177412250

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, Åsa Sourander

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrundsarbete. Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för…
Köp här

Isbn: 9789177411086

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
En förskola med hög kvalitet kräver att arbetslag tar gemensamt ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att göra det behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och utveckling. Verktygen för detta finns i boken Stärk arbetslaget – er guide till kvalitet och samarbete i förskolan. Om det finns en…
Köp här

Isbn: 9789177412663

Utgivningsår: 20210205

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, Åsa Sourander

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Att vända en klass – från oro till fokus Boken Att vända en klass – från oro till fokus ger lärare verktyg och metoder för att åstadkomma fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass. Författarna visar hur man kan skapa fungerande vardagsrutiner, ett konstruktivt gruppklimat och arbetsmetoder som…
Köp här

Isbn: 9789177411604

Utgivningsår: 20190712

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ledarskap i klassrummet av John Steinberg har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och nya exempel. Hur får jag elevernas uppmärksamhet i början av ett arbetspass? Kan jag slippa ständiga…
Köp här

Isbn: 9789177410805

Utgivningsår: 20180416

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, Åsa Sourander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken ger lärare verktyg och metoder för att skapa fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass. Författarna visar hur man kan skapa fungerande vardagsrutiner, ett konstruktivt gruppklimat och arbetsmetoder som är anpassade efter elevernas mognadsnivå. Ur innehålletSom lärare får man hjälp att…
Köp här

Isbn: 9789172059245

Utgivningsår: 20130610

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
I en värld av alltfler valmöjligheter, etiska dilemman och informationsöverflöd behöver vi hjälpa våra elever – barn, ungdomar och vuxna – att ifrågasätta sina värderingar, granska andras värderingar och argument, och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar. I denna nyutgåva av en svensk pedagogisk…
Köp här

Isbn: 9789177412083

Utgivningsår: 20200427

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Hur får jag elevernas uppmärksamhet i början av en lektion? Kan jag slippa ständiga förhandlingar om ordningsfrågor? Hur anpassar jag ledarskapet till gruppens mognadsnivå? Den här boken vänder sig särskilt till vikarier som ofta ställs inför stora utmaningar när det gäller ledarskap i klassrummet. För många vikarier…
Köp här

Isbn: 9789177410812

Utgivningsår: 20180419

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Sourander, Åsa Sourander, John Steinberg, John Steinberg

Hur vänder man en stökig klass? Arbetsro, koncentration, fokus, engagemang och motivation ? det vill väl alla som leder grupper med barn och ungdomar ha. Författarna sticker inte under stol med att det krävs krafttag att vända en klass från oro till fokus. Ingen dans på rosor utlovas och inga supermetoder presenteras…
Köp här

Isbn: 9789140670441

Utgivningsår: 20100308

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Undervisningen är skolans centrala uppgift. Arbetslaget är skolans ryggrad. När arbetslaget fokuserar på idéer och metoder för att höja undervisningens kvalitet och attraktionskraft får man elever som vill engagera sig. Boken Stärk arbetslaget – skolans ryggrad ger tydliga exempel på hur sådana samtal kan bli en…
Köp här

Isbn: 9789177412892

Utgivningsår: 20210601

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På sitt eget personliga och lättillgängliga sätt berättar John Steinberg om teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ditt ledarskap bland barnen och blir mer uppmuntrande gentemot föräldrarna. John ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du kan…
Köp här

Isbn: 9789188822536

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198158236

Utgivningsår: 20131113

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, Tobias Hedlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
M-learning Kunskapsbaserad marknadsföring och mobilt lärande. Sveriges första bok om lärande och marknadsföring via mobila enheter. När teknik och pedagogik förenas, ändras spelreglerna för marknadsföring, företagsutbildning och skolan. Författarna är fil dr John Steinberg, författare till ett 40-tal böcker inom…
Köp här

Isbn: 9789188822178

Utgivningsår: 20100531

Utgivare: Steinbergs Utbildnings

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Pedagogyrket är fyllt av utmaningar och möjligheter – och hundratals beslut före, under och efter varje fyrtiominuterspass. Det är beslut om hur du hälsar, möblerar och inleder, var du står i rummet, vilket material, vilken metod och vilken struktur du använder och hur du disponerar tiden. På ett lättöverskådligt sätt…
Köp här

Isbn: 9789177410195

Utgivningsår: 20170222

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Denna videofilm ansluter till innehållet i boken Dina studier och ditt liv. Videoprogrammet kan användas som ett komplement till boken eller helt fristående. I programmet talar John Steinberg direkt till eleverna om hur de kan planera och genomföra skolarbetet och i övrigt organisera tillvaron för att lyckas med…
Köp här

Isbn: 9789164621219

Utgivningsår: 20041203

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I många yrken idag har personer ett ansvar att ge information och instruktioner, inte bara lärare. Det kan vara gyminstruktören, it-konsulten eller den på en call-center som ger instruktioner via telefon. Hur ger man instruktioner på bästa möjliga sätt?
Köp här

Isbn: 9789198158212

Utgivningsår: 20131113

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Läxläsning är alltid lika aktuellt. Vi vill alla att det ska gå bra för våra barn i skolan och i övriga livet. Detta är en uppdatering av John Steinbergs klassiska bok som ger pedagogen, föräldern och eleven, med sina olika perspektiv, tydliga råd om hur man arbetar med läxläsning på ett framgångsrikt sätt. För att…
Köp här

Isbn: 9789140648273

Utgivningsår: 20060612

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Den svenska skolan har tappat sitt fokus. Skoldebattören John Steinberg menar att skolan i Sverige kan varken återvända till 50-talet eller söka lösningar i granlandet Finland. Dels har skolan för många samhällsuppdrag och dels måste skolpersonalen själv omprioritera och omvärdera från “kanelbullens dag”…
Köp här

Isbn: 9789188822116

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Steinbergs utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går inlärning till? Hur kan man underlätta lärande och hur kan man skaffa goda rutiner för sitt hemarbete?
Köp här

Isbn: 9789198158229

Utgivningsår: 20131113

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, John Steinberg

Världens bästa fröken finns hon? Visst. Det finns gott om exempel på lysande ledare för dagens barn, ungdomar och vuxna. Trots mängder av svårigheter lyckas dessa utmärkta pedagoger och lärare främja inlärning och utveckling. Vad är deras hemlighet? Hur gör de goda pedagogerna i praktiken? Vad gör de för att vinna för-…
Köp här

Isbn: 9789140651495

Utgivningsår: 20070925

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Skolan är intressant. Lärande är mer intressant. Skolan är bara en plats för lärande och dessutom en plats som alltfler elever vänder ryggen till. Ska vi göra “mera av samma” eller är det dags att hitta andra lösningar och andra platser för lärande? Denna bok riktar sig till skolans personal, skolpolitiker,…
Köp här

Isbn: 9789188822147

Utgivningsår: 20080630

Utgivare: Steinbergs Utbildnings

Mediatyp: BC

av: John Steinberg, John Steinberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Hur kan ditt kroppsspråk och inlärningsmiljön förebygga problem och skapa ett gott arbetsklimat? Om ledarskapet fungerar, blir det lättare att forma en positiv inlärningsmiljö. Du kan påverka din egen arbetssituation mer än du tror. Boken lär dig bl a det som kallas för icke-verbalt ledarskap. Den visar dig hur, med en…
Köp här

Isbn: 9789140651570

Utgivningsår: 20050404

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Det är först när lärare i förskolan och skolan samlas för disciplinerade samtal om pedagogik som en kvalitets-och resultatförbättring kommer att äga rum. Denna bok innehåller tio teman för pedagogisk utveckling om bland annat ledarskap, lärande, arbetsro, explosiva barn och samverkan med föräldrar. Syftet är att ge…
Köp här

Isbn: 9789188822468

Utgivningsår: 20130401

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: EA

av: John Steinberg

Ett aktivt arbete med mentorskap och coaching sprider kunskap och erfarenheter i arbetslivet. John Steinberg, pedagog, populär föreläsare och författare, använder två grundprinciper Aktiva värderingar och Klargörande samtal i sin praktiska handbok till det viktiga arbetet. Han presenterar också begreppet co-coaching …
Köp här

Isbn: 9789177386667

Utgivningsår: 20040922

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Hur kan ditt kroppsspråk och inlärningsmiljön förebygga problem och skapa ett gott arbetsklimat? Om ledarskapet fungerar, blir det lättare att forma en positiv inlärningsmiljö. Du kan påverka din egen arbetssituation mer än du tror. Boken lär dig bl a det som kallas för icke-verbalt ledarskap. Den visar dig hur, med en…
Köp här

Isbn: 9789140652027

Utgivningsår: 20050928

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Det finns en annan väg till kvalitet och resultatförbättringar i den svenska skolan än ständiga kontroller, flera projekt och flera beslut uppifrån. I denna debattbok säger John Steinberg ifrån. boken riktar sig i första hand till skolpolitiker lokalt och nationellt, men har ett starkt budskap till alla som arbetar…
Köp här

Isbn: 9789188822475

Utgivningsår: 20130401

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
När surpuppan log handlar om skillnaden mellan positiv och negativ kommunikation. Vad är det som påverkar vårt sätt att kommunicera? Kan alla bli bättre på kommunikation – och i så fall hur?I boken får du lära känna en typisk surpuppa, nämligen Kurt. Men du får också träffa Kurts fiskekompisar, det vill säga…
Köp här

Isbn: 9789147088652

Utgivningsår: 20080402

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
På arbetet vill vi syssla med meningsfulla ting och bli behandlade med respekt. Vi vill kunna göra det vi är bra på och det vi tycker är roligt. Vi vill kunna gå till vår chef och ha ett öppet, ärligt samtal där vi kan säga vad vi tycker utan rädsla. Ja, vi vill t o m att chefen ska ta stor hänsyn till det vi säger. I…
Köp här

Isbn: 9789177387350

Utgivningsår: 20060828

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
När du samtalar utifrån styrkor bidrar du till en positiv och harmonisk arbetsmiljö för dina medarbetare. Detta smittar av sig till eleverna, som i sin tur kan trivas, stärkas och åstadkomma goda resultat. Vinnarna är många, inte minst du själv. Gör skolan attraktiv och effektiv. Använd ditt främsta verktyg , Samtalet!…
Köp här

Isbn: 9789140660930

Utgivningsår: 20080619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

På sitt eget personliga och lättillgängliga sätt berättar John Steinberg om teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ledarskapet. Han ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du kan föra såväl enkla som svåra samtal framåt. Som skolledare får du…
Köp här

Isbn: 9789188822505

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
”Det finns alltid tid. Det finns alltid pengar. Om du inte tror att det är sant, ska du inte vara ledare. Ditt främsta verktyg som ledare är din attityd.”Så inleder John Steinberg sin provokativa och konstruktiva bok Humanistiskt ledarskap – en praktisk handbok. Han fortsätter på samma personliga sätt med en serie…
Köp här

Isbn: 9789147088690

Utgivningsår: 20080215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
När du samtalar utifrån styrkor bidrar du till en positiv och harmonisk förskolemiljö där barnen kan trivas, utvecklas och stärkas på bästa sätt. Det i sin tur påverkar samspelet positivt mellan förskolan och hemmet. Vinnarna är många, inte minst du själv. Ge barnen en god grund. Använd ditt främsta verktyg , Samtalet!…
Köp här

Isbn: 9789140660954

Utgivningsår: 20080619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På sitt eget personliga och lättillgängliga sätt berättar John Steinberg om teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ditt ledarskap bland eleverna och blir mer uppmuntrande gentemot föräldrarna. John ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du…
Köp här

Isbn: 9789188822529

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: PG Wettsjö, John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
När surpuppan log handlar om skillnaden mellan positiv och negativ kommunikation. Vad är det som påverkar vårt sätt att kommunicera? Kan alla bli bättre på kommunikation – och i så fall hur?I boken får du lära känna en typisk surpuppa, nämligen Kurt. Men du får också träffa Kurts fiskekompisar, det vill säga…
Köp här

Isbn: 9789147090181

Utgivningsår: 20081126

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
När du samtalar utifrån styrkor bidrar du till en positiv och harmonisk förskolemiljö där barnen kan trivas, utvecklas och stärkas på bästa sätt. Det i sin tur påverkar samspelet positivt mellan förskolan och hemmet. Vinnarna är många, inte minst du själv. Ge barnen en god grund. Använd ditt främsta verktyg , Samtalet!…
Köp här

Isbn: 9789140660961

Utgivningsår: 20080619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är du bra på och inom vilka områden uppnår du bäst resultat? När mår du bäst, har mest flyt och får mest gjort? Vilka projekt och uppgifter får dig att utnyttja dina talanger och styrkor till fullo? Har du fått dessa frågor av din chef på dina senaste medarbetarsamtal? Har du som chef ställt dessa så kallade…
Köp här

Isbn: 9789147094752

Utgivningsår: 20100505

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken beskriver hur vägen till pedagogisk utveckling kan gå genom handledning. Den ger svar på frågor som: – Vad ska du titta på när du besöker ett klassrum, en förskoleavdelning eller ett fritidshem? – Hur går handledning och coachning till? – Hur skapar man en reflektionskultur på…
Köp här

Isbn: 9789197902328

Utgivningsår: 20111025

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
”Det finns alltid tid. Det finns alltid pengar. Om du inte tror att det är sant, ska du inte vara ledare. Ditt främsta verktyg som ledare är din attityd.” Så inleder John Steinberg sin provokativa och konstruktiva bok Humanistiskt ledarskap – en praktisk handbok. Han fortsätter på samma personliga sätt med en serie…
Köp här

Isbn: 9789147108510

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: EA

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
John Steinberg har ägnat ett helt yrkesliv åt att studera hur skickliga lärare gör när de lyckas som bäst. Den här boken innehåller hans viktigaste insikter. Boken Lärarskicklighet – metoder för framgångsrikt ledarskap  beskriver hur du får grupparbeten, individuellt arbete och gemensamma genomgångar att…
Köp här

Isbn: 9789188099150

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC