Bläddra
Sökresultat för Jon Kihlman... Rensa filter?

av: Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan…
Köp här

Isbn: 9789139206859

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197358736

Utgivningsår: 19991101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några…
Köp här

Isbn: 9789176105252

Utgivningsår: 20151113

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i…
Köp här

Isbn: 9789139209218

Utgivningsår: 20200421

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC