Bläddra
Sökresultat för Jonas Ohlsson... Rensa filter?

av: Lennart Weibull, Ingela Wadbring, Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det svenska medielandskapet redovisar och diskuterar olika mediers villkor och ger perspektiv på såväl historien som dagsläget och framtiden.Läs merBoken har sedan första utgåvan 1970 kommit i många upplagor och titeln har förändrats i takt med medielandskapet. Under många år hette boken Massmedier – med olika…
Köp här

Isbn: 9789147113354

Utgivningsår: 20180109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The field of media is in a state of rapid change. The motor of the development is the ever-improving technology for transmitting and receiving mediated content. With the new information and communication technologies (or ICTs), traditional borders – between geographical markets as well as between media forms – are…
Köp här

Isbn: 9789187957055

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Mediemarknadens utveckling under 2000-talet – i Sverige såväl som i övriga Europa – kan beskrivas i termer av handfull genomgripande, parallella och delvis sammankopplade processer. För det första har introduktionen av en lång räcka nya tekniker och funktioner för att förmedla och ta emot medierat innehåll kastat om…
Köp här

Isbn: 9789187957260

Utgivningsår: 20160525

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Kulturvetenskap och medievetenskap Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Medievetenskap Press och journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I den här rapporten presenteras och diskuteras den strukturella och ekonomiska utveck­lingen inom den svenska dagspressen under 2000-talet. För datainsamling och analys svarar fil. dr Jonas Ohlsson, medieforskare vid Nordicom vid Göteborgs universitet. Rapporten har genomförts på uppdrag av Medieutredningen (Ku…
Köp här

Isbn: 9789187957468

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jonas Ohlsson, Ulrika Facht

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Försäljning och marknadsföring Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Press och journalistik Reklam och annonsering
Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. I takt med att konkurrensen om reklaminvesteringarna har ökat har många medieföretag fått se sina reklamintäkter sjunka, i vissa fall…
Köp här

Isbn: 9789187957543

Utgivningsår: 20170510

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Ulrika Facht, Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Strukturen för medierna och marknaden för dem utvecklas i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2021 får läsaren en aktuell och bred översikt över dagens svenska…
Köp här

Isbn: 9789188855435

Utgivningsår: 20210323

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Madeleine Thor, Ulrica Andersson, Tobias Egge, Michael Karlsson, Lars Truedson, Jonas Ohlsson, Camilla Minnhagen, Gunnar Nygren, Ester Appelgren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
– I var fjärde kommun sakans i dag en nyhetsredaktion – Var fjärde annonskrona har försvunnit från journalistiken sedan 2007 – Det digitala medieutbudet, som allt mer tar över, har annat innehåll än det analoga – bland annat mer sport och mindre politik. – Trots den ekonomiska pressen har…
Köp här

Isbn: 9789198063165

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Tobias Egge, Gunnar Nygren, Lars Truedson, Sara Leckner, Madeleine Thor, Olle Lidbom, Ulrica Andersson, Carina Tenor, Camilla Minnhagen, Andreas Widholm, Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
• Var tredje kommun saknar dagstidning. Var åttonde saknar dessutom gratistidning eller lokal nyhetssajt. Dessa 35 kommuner är vita fläckar på nyhetskartan. • Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje reklamkrona har försvunnit från journalistiken sedan 2008. • Det finns i dag närmare 600 lokala medier i…
Köp här

Isbn: 9789198356601

Utgivningsår: 20161116

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC

av: Carina Tenor, Tobias Egge, Ulrika Andersson, Camilla Minnhagen, Karolina Olga Nord, Madeleine Thor, Jonas Ohlsson, Michael Karlsson, Gunnar Nygren, Erika Hellekant Rowe

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
• I 73 av landets kommuner finns ingen regelbundet bemannad redaktion. De kan ses som vita fläckar på nyhetskartan. • Antalet anställda på de svenska nyhetsredaktionerna har minskat med sju procent eller minst 370 personer på två år. • Mer än fyra kommuner av tio upplever att dagspressens kommunbevakning blivit sämre…
Köp här

Isbn: 9789198356656

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Institutet för Mediestudier

Mediatyp: BC