Bläddra
Sökresultat för Jonas Stier... Rensa filter?

av: Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart och mångtydigt. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar “Identitet – människans gåtfulla porträtt” den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning och…
Köp här

Isbn: 9789144015408

Utgivningsår: 20031117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H. Gustafsson, Jonas Stier

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i…
Köp här

Isbn: 9789127147072

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Jonas Stier, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur påverkar det vardagen? Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat…
Köp här

Isbn: 9789127822726

Utgivningsår: 20191026

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart, mångtydigt och laddat. På ett levande sätt blottlägger och problematiserar Identitet – ett socialpsykologiskt perspektiv den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samhällsvetenskaplig teoribildning…
Köp här

Isbn: 9789144135342

Utgivningsår: 20191126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Lindblom, Jonas Stier, Clara Iversen, Tomas Kumlin, Marcus Persson, David Redmalm, Lennart E. H. Räterlinck, Elin Thunman, Sverre Wide

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den sociologiska socialpsykologin har vuxit fram som en reaktion på psykologisk socialpsykologi men också på traditionell, strukturorienterad, sociologi. I denna bok presenteras för första gången på svenska en extensiv och samlad redogörelse för den sociologiska socialpsykologins portalfigurer – deras biografier,…
Köp här

Isbn: 9789144053707

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mänsklighetens historia är i många avseenden en kulturmötenas historia. Inte sällan har kulturmöten orsakat mellanmänskliga miss­förstånd och konflikter – men även fungerat som en outsinlig källa till samhällelig utveckling och relationsskapande. Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier är en…
Köp här

Isbn: 9789144132778

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bosse Angelöw, Thom Jonsson, Jonas Stier

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Socialpsykologiska frågeställningar skär genom alla aspekter av våra liv. Identitet, kommunikation, ledarskap, mellanmänsklighet, gemenskap, stress och meningen med livet är saker som vi alla måste förhålla oss till. Som fält spänner socialpsykologin över både psykologin och sociologin. Det handlar om människans…
Köp här

Isbn: 9789144092973

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144055930

Utgivningsår: 20090406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144042671

Utgivningsår: 20040628

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En tilltagande globalisering, konsumtion och individualism har de senaste decennierna dramatiskt förändrat det sociala landskapet. Denna förändring syns i dominansen av bestämda logiker samt i en teknifiering och mediefiering av våra liv. Därtill finns idag en aldrig tidigare skådad upptagenhet med och frihet att…
Köp här

Isbn: 9789144059013

Utgivningsår: 20120605

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Inger K. Holmström, Jonas Stier, Per Tillgren, Gunnel Östlund, Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Helena Blomberg, Lennart Bogg, Elinor Brunnberg, Monica Dahlgren, Mehrdad Darvishpour, Debra Dunsstan, Susanne Eriksson, Shweta Gupta, Christine Gustafsson, Eija Göransson, Lilian Hansen, Magnus Hoppe, Elenor Kaminsky, Mukesh Kanaskar, Anders Karlsson, Vijay Kulkarni, Anders Lindström, Karin Löwenborg, Ellen MacEachen, Carlos Matsinhe, Eduardo Medina, Katrien Mortelman, David Redmalm, Urban Rosenqvist, Marta Röing, Birgitta Schwartz, Roland Svensson, Maja Söderbäck, Anne Söderlund, Åsa Tjulin, Usha Varghese, Cecilia Vestman, Jeanette Åkerström Kördel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Likväl råder oenighet om vad begreppet står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. En vidare syn…
Köp här

Isbn: 9789144114828

Utgivningsår: 20160407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033204

Utgivningsår: 20040325

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Akenine, Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok består av ett antal fristående essäer från jurister, arkitekter, sociologer, teknologer, forskare och framtidsanalytiker som reflekterar över vad utvecklingen inom AI kan innebära för oss alla.
Köp här

Isbn: 9789177854043

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det globala samhällets kompetensbehov har förändrat svensk högskola. Utifrån en historisk återblick och med hänsyn till Bolognadeklarationen belyser Jonas Stier insiktsfullt och lättfattligt akademins internationalisering – med fokus på utlandsstudier, läraren samt utbildningens utformning, innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789144036892

Utgivningsår: 20070126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en genomgripande förändring och förnyelse av den svenska högskolan. Med avstamp i en historisk återblick beskriver Jonas Stier på ett insiktsfullt och lättfattligt sätt internationalisering vid högskolor och universitet. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144132600

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144056043

Utgivningsår: 20090730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det globala samhällets kompetensbehov har förändrat svensk högskola. Utifrån en historisk återblick och med hänsyn till Bolognadeklarationen belyser Jonas Stier insiktsfullt och lättfattligt akademins internationalisering – med fokus på utlandsstudier, läraren samt utbildningens utformning, innehåll och…
Köp här

Isbn: 9789144063645

Utgivningsår: 20070126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Anette Sandberg, Margareta Sandström, Inge Johansson, Anette Sandberg, Margareta Sandström, Jonas Stier, Marja-Terttu Tryggvason

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken handlar om både barns och förskollärares lärande och hur de tillsammans men också var för sig upplever och förstår kritiska händelser för lärande i den pedagogiska vardagen. De temaområden som behandlas är lärande, delaktighet, kunskapsutveckling, språkutveckling, interkulturell kommunikation, mångfald och…
Köp här

Isbn: 9789144071978

Utgivningsår: 20120104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Margareta Sandström Kjellin, Jonas Stier

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Swedish schools today are subject to enormous global and multi-cultural influences. Teachers and pupils interact daily with people who have other cultural affiliations. Issues such as democracy, equality, solidarity, and sustainable development have come to the fore in the education debate, and are the natural focus of…
Köp här

Isbn: 9789140656094

Utgivningsår: 20080508

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC