Bläddra
Sökresultat för Jonny Flodin... Rensa filter?

av: Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om…
Köp här

Isbn: 9789139115472

Utgivningsår: 20170228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jonny Flodin

Kategorier: Juridik
This book is intended to give an introduction to the Swedish legislation about mortgage and lien, i.e. how security is granted in a real property unit and the implications of lien. The book is used in the course Property Transactions at the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Most creditors require…
Köp här

Isbn: 9789172233065

Utgivningsår: 20071101

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Victorin, Jonny Flodin, Richard Hager

I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger ursprungligen på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de…
Köp här

Isbn: 9789176786987

Utgivningsår: 20080801

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787960

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anders Victorin, Jonny Flodin

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de…
Köp här

Isbn: 9789176789469

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Jonny Flodin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en lärobok som behandlar fastighetspant. Boken är i första hand skriven för att användas i kurser allmän fastighetsrätt. Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, liksom rättsverkningarna av pantsättning.…
Köp här

Isbn: 9789172237988

Utgivningsår: 20200110

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC