Bläddra
Sökresultat för Karin Bengtsson... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144035130

Utgivningsår: 20051123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Karin Bengtsson, Gabrielle Hansen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Fem snabba om innehållet Grundläggande introduktion till samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Intresseväckande teman som följer en progression. Inläst tal finns till alla delar av läromedlet. I varje tema finns språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området. Stort urval av…
Köp här

Isbn: 9789198315509

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB

av: Karin Bengtsson, Ingalill Morén Hybbinette

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Läkarrollen behöver förändras från en aktiv hjälparroll till en roll som pedagog, rådgivare och coach. Boken fokuserar på behovet av denna nya, mer moderna läkarroll och styrkan i att utnyttja ett teams samlade resurs. Den innehåller förslag på nya mer helhetsinriktade metoder. Dessa illustreras med konkreta…
Köp här

Isbn: 9789144024639

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Hedin, Lennart Svensson, Karin Bengtsson, Håkan Jenner, Lina Nilsson, Anita Rissler, Peter Ström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger därmed en enkel pedagogisk modell som visar varför lärande stimuleras av problemorienterade lärsituationer. Syftet med utbildning är då att ge deltagarna redskap och metoder för att själva producera kunskap.…
Köp här

Isbn: 9789144072883

Utgivningsår: 20111223

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Karin Bengtsson, Ingalill Morén Hybbinette

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Dagens ohälsa med stressrelaterade symtom, depressivitet och smärtproblematik omhändertas inte tillfredsställande, mycket för att hälso- och sjukvården är biomedicinskt inriktad. För att hejda ohälsoutveckling behövs nya förhållningssätt, det gäller såväl samhället i stort som sjukvården och den enskilda människan.…
Köp här

Isbn: 9789144052908

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Lovisa Bergdahl, Heidi Hansson, Alexa Robertson, Anders Bengtsson, Karin Bengtsson, Birgitte Malm, Olle Bälter, Jonas Almqvist, Anki Dellnäs

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
En vanlig uppfattning är att utbildningskvaliteten vid liberal arts college i USA är mycket svår att överträffa. Många av studenterna lyckas bra i arbetslivet, och fler studenter än vid andra typer av lärosäten går vidare till forskarstudier. Vad är det som skapar denna framgång? Liberal arts education är en…
Köp här

Isbn: 9789144070865

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Cecilia Bjursell, Ingegerd Bergeling, Karin Bengtsson Sandberg, Svante Hultman, Sven Ebbesson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Det talas mycket om att höja pensionsåldern och att vi måste jobba längre upp i åldrarna. Anledningen är att samhället inte kommer att klara kostnaderna för den ökande andelen äldre i befolkningen. I den här rapporten presenteras en studie av vad pensionärerna själva har för åsikter om lärande och arbete senare i…
Köp här

Isbn: 9789174657340

Utgivningsår: 20140807

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Bengtsson-Grönroos, Mindy Lara Christiernin

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Isbn: 9789185697236

Utgivningsår: 20091229

Utgivare: Reverb

Mediatyp: BB

av: Karin Bengtsson

I denna avhandling studeras fyra barns tal och talande ur ett fenomenologiskt perspektiv. Barnen i studien har Downs syndrom (DS). Många barn med DS har svårt att utveckla ett tal som lätt förstås av andra. I beskrivningar av deras tal uppmärksammas ofta det som betraktas som avvikande, det som skiljer dem från barn…
Köp här

Isbn: 9789170630767

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Karlstads universitet

Mediatyp: BC

av: Gunilla Silfverberg, Merete Mazzarella, Mats J Hansson, Kersti M Gedda, Göran Lantz, Karin Bengtsson, Lars Andersson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Denna antologi fokuserar på vårdetiska frågor och beskriver nya synsätt. Det handlar om etikens förankring i berättelser, reflektioner och en persons livsåskådning liksom i hennes föreställningar och fördomar om kvinnligt och manligt. Vår livshållning, våra traditioner och sociala omgivning har betydelse för hur vi…
Köp här

Isbn: 9789144045894

Utgivningsår: 20060814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC