Bläddra
Sökresultat för Karin Wessman... Rensa filter?

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Early Steps (åk 3) Elevboken är indelad i korta tematiska avsnitt och inleds med det mål (step) som eleven ska uppnå. Varje tema avslutas med ett projekt där eleverna ska skapa en produkt, t ex en affisch eller ett memoryspel. Fokus i Early Steps ligger, i enlighet med Lgr 11, på de kommunikativa förmågorna reception,…
Köp här

Isbn: 9789127664166

Utgivningsår:20030206

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664234

Utgivningsår:20030822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664135

Utgivningsår:20020822

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127807723

Utgivningsår:20020923

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664142

Utgivningsår:20030531

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664197

Utgivningsår:20030908

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664258

Utgivningsår:20040909

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Elevboken är indelad i korta tematiska avsnitt och inleds men det mål (step) som eleven ska uppnå. Varje tema avslutas med ett projekt där eleverna ska skapa en produkt, t.ex. en affisch eller ett memoryspel. Fokus i Steps ligger, i enlighet med Lgr 11, på de kommunikativa förmågorna reception, produktion och…
Köp här

Isbn: 9789127664265

Utgivningsår:20040909

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664128

Utgivningsår:20020515

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664203

Utgivningsår:20031203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Nigel Musk, Karin Wessman

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Steps  Med Steps kan du börja i förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 eller 4 och fortsätta till och med årskurs 6. Steps har en tydlig grundstruktur, fylld med texter, omväxlande övningar och kreativa projekt. Projekten avslutar varje tema och de har en noggrann arbetsgång och resulterar alltid i en produkt, t tex en…
Köp här

Isbn: 9789127664227

Utgivningsår:20030731

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Birgitta Risholm, Karin Wessman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I de senaste kursplanerna betonas elevansvar och elevplanering. Här får du handfast hjälp att införa detta arbetssätt i din undervisning.
Köp här

Isbn: 9789127724006

Utgivningsår:20010621

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC