Bläddra
Sökresultat för Katarina Bjärvall... Rensa filter?

av: Katarina Bjärvall

Lärare har stor betydelse för sina elever, i nuet och i framtiden. En engagerad lärare kan vända en elevs vardag från mörker till ljus genom att se vad han eller hon behöver och ge just det. För eleven i framtiden, som vuxen, finns en sådan lärare kvar, som kunskaper och som själv- känsla – som ett spår inne i…
Köp här

Isbn: 9789197659833

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Lärarförbundets förlag

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar…
Köp här

Isbn: 9789188149459

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sedan 2006 har antalet barn som har en adhd-diagnos mer än sjufaldigats i Sverige. Och nu ökar adhd-diagnoserna ännu snabbare bland vuxna. Katarina Bjärvall ser diagnosboomen som en störning inte hos dem som har adhd utan hos det samhälle vi har skapat. I Störningen visar hon hur ökad stress och höjda krav på…
Köp här

Isbn: 9789170379796

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante Axelsson, Lasse Berg, David Berjlund, Katarina Bjärvall, Annika Carlsson-Kanyama, Marta Cullberg Weston, Lina Ekdhl, Jonas Gardell, Marika Griehsel, Lisbeth Gustafsso, K. G. Hammar, Bob Hansson, Mikael Kurkiala, Maria Küchen, Camilla Lif, Sven Lindqvist, Ola Wong, Bruno K Öijer

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Vad händer om vår planets framtida överlevnad förutsätter att marknaden sätts ur spel? Denna något hädiska undran har teologen KG Hammar i Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval, en antologi som ifrågasätter den gränslösa konsumtionen. Här funderar skribenter och konstnärer kring vad vår moderna…
Köp här

Isbn: 9789170373725

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mobilen är överallt och ingenstans, den är alltid med oss och den är aldrig avstängd. Vi har den i handen, i fickan eller i väskan. Vi känner dess puls mot kroppen när den ringer. Tonårssonens kvällsplaner förhandlas på jobbet, dotterns skolavslutning förbereds i kassakön. Mobilen får oss att känna oss effektiva i en…
Köp här

Isbn: 9789170374784

Utgivningsår: 20110307

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Konsumtion och konsumism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
VI KÖPER, KÖPER, KÖPER. Varor, tjänster, livsstilar, drömmar, relationer allt bjuds ut dygnet runt. Förr var det produktionen som drev samhällsekonomin. Idag är det den privata konsumtionen. Konsumtionen ska göra oss lyckligare, tror vi. Men de flesta undersökningar tyder på raka motsatsen. Och än värre den eviga…
Köp här

Isbn: 9789170377464

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

För mer än ett sekel sedan utropade författaren och folkbildaren Ellen Key 1900-talet till barnets århundrade. Idag kommer idéerna om barnens rättigheter och delaktighet till uttryck i barnkonven-tionen och i den svenska regeringens barnpolitik. Där betonas barnens rätt till en god levnads-standard, bästa möjliga…
Köp här

Isbn: 9789189602281

Utgivningsår: 20060929

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall, Anna Borgeryd, Bengt Brülde, Amel Bryne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Det är lätt att hitta invändningar mot BNP-tillväxt men det är inte konstruktivt att blunda för att vårt moderna samhälle i alla dess delar är utvecklat under en tid av expansion. Tekniska framsteg och ökad produktivitet har lett till minskat behov av arbetskraft, men så länge ekonomin växte var det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789198146707

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Tillväxt-reflektera, Pärspektiv

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall, Anna Borgeryd, Bengt Brülde, Amelia Bryne, Stefan Edman, Susanna Elfors, Per Grankvist, Pernilla Hagbert, K. G. Hammar, Pär Holmgren, Alf Hornborg, Anne Jerneck, Sara Karlsson, Billy Larsson, Fredrik Lindström, Ylva Lundin, Stina Oscarsson, Christer Sanne, Birger Schlaug, Fredrik Sjöberg, Stellan Tengroth, Anders Wijkman, Lars Wilderäng, Boo Östberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Det är lätt att hitta invändningar mot BNP-tillväxt men det är inte konstruktivt att blunda för att vårt moderna samhälle i alla dess delar är utvecklat under en tid av expansion. Tekniska framsteg och ökad produktivitet har lett till minskat behov av arbetskraft, men så länge ekonomin växte var det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789187329043

Utgivningsår: 20130701

Utgivare: Pärspektiv förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170370434

Utgivningsår: 20051230

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vad är slumpen, vad är ödet? Och vad i våra liv har vi faktiskt kontroll över? Det är en varm höstkväll på 2000-talet i en förort till Stockholm. På en fotbollsplan tränar trettonåriga Louise målskott för sig själv. Bredvid planen sitter Zinar försjunken i tankar: ska han få stanna i Sverige eller skickas tillbaka…
Köp här

Isbn: 9789170373305

Utgivningsår: 20080526

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB