Bläddra
Sökresultat för Katia Cejie... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789176789117

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie, Thomas Erhag

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden. Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och…
Köp här

Isbn: 9789177370574

Utgivningsår: 20190613

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Katia Cejie

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
En utflyttningsskatt är en skatteregel som aktualiseras när en person flyttar ut från landet. Skatteregeln syftar ofta till att skydda utflyttningsstatens skatteanspråk, eftersom dessa vanligtvis upphör när personen flyttar. Utflyttningsskatter har under senare år blivit allt mer omdiskuterade, inte minst utifrån…
Köp här

Isbn: 9789150621600

Utgivningsår: 20101116

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Katia Cejie

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok utgör den första i en rad av publikationer inom projektet Inkomstskatteroch socialavgifter i gränsöverskridande situationer. Det övergripandesyftet med projektet är att från ett rättsvetenskapligt perspektiv analyserafrågan om och i så fall hur diskrepanser…
Köp här

Isbn: 9789139022756

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC