Bläddra
Sökresultat för Kimber... Rensa filter?

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140652744

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Boken, en SET bok för förskolan, utgår från ett antal känslor med söta och inlevelsefulla sagor till varje känsla. Tanken är att barnen skall identifiera sig med djuren och personerna i sagorna och att de på så sätt kan träna upp sin förmåga att se och sätta ord på känslor samt hitta fungerande sätt att hantera dem.…
Köp här

Isbn: 9789140665287

Utgivningsår: 20090120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det viktigaste barn kan lära sig är att fungera tillsammans med andra! Boken innehåller 46 övningar som syftar till att utveckla elevers sociala och emotionella kompetens. Förskoleklass gymnasiet.
Köp här

Isbn: 9789127411470

Utgivningsår: 20070927

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt är tänkt att användas två gånger per vecka i de lägre åldrarna och en gång per vecka från årskurs 7 och uppåt. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och rollspel. Lektionerna är ofta indelade i fyra delar. I del 1 visar läraren eller spelar upp en modell. Under del 2 tränar eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140668608

Utgivningsår: 20091008

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655653

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140652034

Utgivningsår: 20071116

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Till det här materialet finns det en digital studiecirkel! Att lyckas som lärare kan vara en utmaning. Det handlar om allt ifrån att skapa ett bra klassrumsklimat med ro för lärande, till att bygga en grupp där alla känner sig välkomna och behövda. Läraren är nyckelpersonen i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö…
Köp här

Isbn: 9789140653314

Utgivningsår: 20080314

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655677

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Virginia Molgaard

Kategorier: Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar Tonåringar: råd till föräldrar
Tonårstiden kan stöka till det ordentligt i familjen och ställer nya krav på föräldraskapet. Älskade förbannade tonåring utgår från vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon, vill bara vara med sina vänner eller…
Köp här

Isbn: 9789127823327

Utgivningsår: 20180901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789140655745

Utgivningsår: 20090803

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt är tänkt att användas två gånger per vecka i de lägre åldrarna och en gång per vecka från årskurs 7 och uppåt. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och rollspel. Lektionerna är ofta indelade i fyra delar. I del 1 visar läraren eller spelar upp en modell. Under del 2 tränar eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140668707

Utgivningsår: 20100326

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Skolans viktigaste samarbetspartner är föräldrarna. Föräldrarnas inställning till skolan är avgörande för hur eleverna kommer att klara sig. Om föräldrarna är positiva till skolan och till barnens lärare så gynnar det både läraren och eleven. Skolan bör därför anstränga sig för att få till ett gott samarbete med alla…
Köp här

Isbn: 9789140667496

Utgivningsår: 20090526

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140652768

Utgivningsår: 20071105

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Virginia Molgaard

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Tonåringar: råd till föräldrar
Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar. Föräldrar har i alla tider vetat att tonåringars kroppar ändras och mognar, och de senaste årtiondena har vi också blivit medvetna om att tonåringars hjärnor fortfarande växer och…
Köp här

Isbn: 9789127130814

Utgivningsår: 20101231

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Birgitta Kimber

Paketerbjudande på Livsviktigt åk 8 – gäller fram till den 31 oktober 2010 – Köp tio böcker och betala för åtta!   Presentation av serien Livsviktigt Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och…
Köp här

Isbn: 9789140671875

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655691

Utgivningsår: 20080215

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet.
Köp här

Isbn: 9789140668615

Utgivningsår: 20100325

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Elinor Schad, Yvonne Busk, Ulla Ek, Gunilla Guvå, Barbro Holm Ivarsson, Anders Holmgren, Christer Jacobson, Birgitta Kimber, Britta Liljegren, Susanne Linder, Anita Magni-Olsson, Birgitta Norrman, Jan Olsson, Petri Partanen, Staffan Selander, Åsa Sjöberg-Backlund

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144054452

Utgivningsår: 20091006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655769

Utgivningsår: 20080111

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789140655776

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Att stå ut med busungar är boken som lockar fram kraften hos oss vuxna. Den behandlar problem som läraren ständigt möter, men som hon eller han inte fått utbildning i att hantera. Det handlar om stökiga barn. Författaren lär ut ett sätt att med föräldrarnas hjälp möta busungarna. Metoden bygger på att skapa en allians…
Köp här

Isbn: 9789140667502

Utgivningsår: 20090526

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Om att föra professionella samtal När man som samtalsledare för samtal är det viktigt att man är medveten om att man gör det i sitt arbete och att det därmed ställs högre krav än när man för ett privat samtal.Samtalsledaren är den som ska leda samtalet ? föra det framåt. Hon/han måste t ex ställa frågor för att förstå…
Köp här

Isbn: 9789164622622

Utgivningsår: 20050923

Utgivare: Gleerups

Mediatyp: 00

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Allt lärande bygger på ett sammanhang. För att eleverna till fullo ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter skolan vill att de ska behärska måste eleverna kunna samarbeta med varandra och med sina lärare. För att kunna samarbeta krävs en hel del färdigheter som kan beskrivas som sociala och emotionella. Då…
Köp här

Isbn: 9789140668332

Utgivningsår: 20090624

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655783

Utgivningsår: 20080418

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
För att kunna beställa denna tjänst måste ni ange er e-postadress vid beställning. Att främja – digital studiecirkel I den här cirkeln får du och dina kollegor stöd att tillämpa SET-programmet i det dagliga arbetet på skolan. Med utgångspunkt i boken byter ni erfarenheter, diskuterar och planerar. Varje…
Köp här

Isbn: 9789140668530

Utgivningsår: 20090909

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655707

Utgivningsår: 20080213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

För att kunna beställa denna tjänst måste ni ange er e-postadress vid beställning. Lyckas som lärare – digital studiecirkel Skapa ett positivt och tryggt klimat på din skola! Med studiecirkelns hjälp kan du och dina arbetskamrater utvecklas tillsammans, och ge eleverna skoldagar som är fyllda av positiva…
Köp här

Isbn: 9789140668561

Utgivningsår: 20100503

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655714

Utgivningsår: 20090922

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt är tänkt att användas två gånger per vecka i de lägre åldrarna och en gång per vecka från årskurs 7 och uppåt. Undervisningen innebär att man aktivt arbetar med dialoger och rollspel. Lektionerna är ofta indelade i fyra delar. I del 1 visar läraren eller spelar upp en modell. Under del 2 tränar eleverna…
Köp här

Isbn: 9789140668677

Utgivningsår: 20100326

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140652751

Utgivningsår: 20080213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

Paketerbjudande på Livsviktigt åk 9 – gäller fram till den 31 oktober 2010 – Köp tio böcker och betala för åtta!   Presentation av serien Livsviktigt Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och…
Köp här

Isbn: 9789140671882

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Birgitta Kimber

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
För att kunna beställa denna tjänst måste ni ange er e-postadress vid beställning. Lyckas som lärare – digital studiecirkel Skapa ett positivt och tryggt klimat på din skola! Med studiecirkelns hjälp kan du och dina arbetskamrater utvecklas tillsammans, och ge eleverna skoldagar som är fyllda av positiva…
Köp här

Isbn: 9789140667557

Utgivningsår: 20090324

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

Köp här

Isbn: 9780471971948

Utgivningsår: 19980430

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Birgitta Kimber, Fianne Petersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
När man undervisar om sex och samlevnad är det viktigt att låta SET ? social och emotionell träning ? utgöra paraplyet som övriga delar av ämnet samlas under. I Sex och SET beskriver Birgitta Kimber och Fianne Peterson hur man utifrån tankarna bakom SET kan få en intressant, engagerande och väl fungerande…
Köp här

Isbn: 9789140670656

Utgivningsår: 20100115

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140655660

Utgivningsår: 20080213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Birgitta Kimber

För att kunna beställa denna tjänst måste ni ange er e-postadress vid beställning. Att främja – digital studiecirkel I den här cirkeln får du och dina kollegor stöd att tillämpa SET-programmet i det dagliga arbetet på skolan. Med utgångspunkt i boken byter ni erfarenheter, diskuterar och planerar. Varje…
Köp här

Isbn: 9789140668486

Utgivningsår: 20100802

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Birgitta Kimber, Virginia Molgaard

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Barns vård och uppfostran Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap Tonåringar: råd till föräldrar
Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar. Föräldrar har i alla tider vetat att tonåringars kroppar ändras och mognar, och de senaste årtiondena har vi också blivit medvetna om att tonåringars hjärnor fortfarande växer och…
Köp här

Isbn: 9789127116498

Utgivningsår: 20090323

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Birgitta Kimber

Paketerbjudande på Livsviktigt åk 7 – gäller fram till den 31 oktober 2010 – Köp tio böcker och betala för åtta!   Presentation av serien Livsviktigt Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och…
Köp här

Isbn: 9789140671868

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00