Bläddra
Sökresultat för Kjell Asplund... Rensa filter?

av: Erik Hägg, Tommy Olsson, Kjell Asplund

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Endokrinologin genomgår, liksom många andra grenar inom sjukvården, en snabb utveckling med bl.a. nya och förbättrade diagnostiska metoder. Detta ställer stora krav på läkarna att hålla sig informerade om landvinningarna och kunna tillämpa dessa i praktisk sjukvård. Lilla endokrinologin i ny, reviderad version vänder…
Köp här

Isbn: 9789144063027

Utgivningsår: 20100121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Hjördis Björvell, Elisabeth Hamrin, Mona Kihlgren, Astrid Norberg, Alice Rinell Hermansson, Vivian Wahlberg, Gerthrud Östlinder (red.), Ulla Qvarnström, Kjell Asplund, Ingegerd Bergbom, Anna-Karin Dykes, Anna-Christina Ek, Birgitta Eriksson, Mats Eriksson, Ove Hellzén, Ingrid Heyman, Gunilla Johansson, Roger Qvarsell, Ingalill Rahm Hallberg, Inga-Maja Rydholm, Kerstin Segesten, Birgitta Sidenvall, Britt-Marie Ternestedt, Töres Theorell, Ania Willman, Bengt Winblad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Omvårdnadsforskningen i Sverige är en ung vetenskap som i dag är väl etablerad vid landets universitet och högskolor. Många sjuksköterskor på olika befattningar har bidragit till detta liksom ett antal politiska beslut, som till exempel högskolereformen 1977. I dag har omkring 1300 sjuksköterskor disputerat i Sverige,…
Köp här

Isbn: 9789147114047

Utgivningsår: 20140312

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tommy Olsson, Erik Hägg, Kjell Asplund

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144042732

Utgivningsår: 20031202

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin, Kjell Asplund, Mats Bojestig, Linus Johansson, Bodil Klintberg, Margareta Kristenson, Evalill Nilsson, Anette Petersson, Hanna Sjöberg, Jan-Erik Synnerman, Johan Thor, Fredrik Westander, Staffan Winter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsoinformatik Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området. Röster om boken: Äntligen…
Köp här

Isbn: 9789185565740

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BC