Bläddra
Sökresultat för Kristofer Hansson... Rensa filter?

av: Lars Nordgren, Kristofer Hansson, Henrik Loodin, Pia Valentin Rehncrona, Anders Urbas, Claes Malmberg, Erik Eriksson, Åsa Alftberg, Helena Hansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I denna antologi utgör vinst, värde och kvalitet inom välfärdssamhället de centrala begreppen och behandlas flervetenskapligt inom ämnet health management. Antologin är frukten av ett samarbete mellan forskare vid Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Malmö universitet. Forskarna är…

Isbn: 9789152356067

Utgivningsår: 20181208

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio…

Isbn: 9789198439427

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Kristofer Hansson, Mats Johnsson, Henrik Loodin, Gabriella Nilsson, Lars Nordgren, Pia Valentin Rehncrona, Catharina Wingner Leifland

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Boken beskriver hur hälso- och sjukvård kan göras ännu mer tillgänglig för vårdsökande och patienter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och fall presenterar författarna vägar och hinder för vårdsökande. För att uppnå ökad tillgänglighet krävs det koordinering av resurser och tjänster, en ökad digitalisering av…

Isbn: 9789152348956

Utgivningsår: 20170428

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jesper Fundberg, Åsa Alftberg, Daniel Bodén, Rikard Engblom, Maja Povrzanovic Frykman, Lizette Gradén, Kristofer Hansson, Elisabeth Högdahl, Markus Idvall, Kim Silow Kallenberg, Finnur Magnússon, Fanny Mäkelä, Tom O'Dell, Oscar Pripp, Ann Runfors, Mikael Vallström Löfgren, Paul Agnidakis, Magnus Öhlander, Maria Zackariasson

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Under de senaste decennierna har Sverige genomgått en rad genom­gripande förändringar som gjort att många upplever att vårt samhälle har blivit hårdare och mer polariserat. Vad är det som har hänt? På vilka sätt påverkar samtidens förändringar männi­skors vardag och livsvillkor? Med utgångspunkt i fyra teman plats,…

Isbn: 9789189140967

Utgivningsår: 20220622

Utgivare: Borea Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Kristofer Hansson, Cecilia Lenander, Henrik Loodin, Rachel Irwin, Maria Wemrell, Daniel Persson, Linda Nyberg Alamaa, Anna Tunlid, Stinne Glasdam, Jonas Wrigstad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Veterinärmedicin Veterinärmedicin: bakteriologi, virologi och parasitologi Veterinärmedicin: infektionssjukdomar och behandling
Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibiotikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan ineffektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det uppskattas att tio…

Isbn: 9789198439427

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Kristofer Hansson

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina andningssvårigheter? Sjukvården och…

Isbn: 9789162873110

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Critical Ethnography Press

Mediatyp: BC

av: Ingrid Fioretos, Kristofer Hansson, Gabriella Nilsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vårdmötet är inte bara ett möte mellan vårdpersonal och patient. Det är en komplex process där kulturella aspekter, individuella erfarenheter, strukturella förutsättningar och historiska förlopp möts. Den som arbetar inom vården möter tusentals patienter under sitt yrkesliv och många gånger kan mötet ge känslor av…

Isbn: 9789144078083

Utgivningsår: 20130311

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Karin Salomonsson, Orvar Löfgren, Katarina Saltzman, Carina Sjöholm, Håkan Jönsson, Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Åsa Alftberg, Charlotte Hagström, Jonas Frykman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, manifestera och bevaka och vad som…

Isbn: 9789198369052

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC