Bläddra
Sökresultat för Kurt Eriksson... Rensa filter?

av: Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson, Tommy Larsson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.
Köp här

Isbn: 9789139111900

Utgivningsår: 20180824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till…
Köp här

Isbn: 9789139205746

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kurt Eriksson, Bo Ericson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Semesterlagen – med kommentar är en praktiskt inriktad handbok som har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo­görelse för semesterlagens innehåll. En genomgripande förändring ägde rum 2010 då syftet var att förenkla lagen och anpassa den till EU-rätten. I denna kommentar redovisas rättsfallen och…
Köp här

Isbn: 9789144101194

Utgivningsår: 20150625

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Kurt Eriksson

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Den nya upplagan av "Semesterlagen" (2007) har en praktisk, brukarvänlig inriktning. Författarna kommenterar och förklarar lagtexten och nyheter i kollektivavtalen.…
Köp här

Isbn: 9789172275171

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Bo Ericson, Kurt Eriksson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok beskrivs och kommenteras reglerna på den svenska arbetsmarknaden om stridsåtgärder i intressetvister och rättstvister. Förutom de grundläggande reglerna i medbestämmandelagen (MBL) behandlas kollektivavtal som innehåller bestämmelser om intressetvister och…
Köp här

Isbn: 9789139018643

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC