Bläddra
Sökresultat för Lars Åhnberg... Rensa filter?

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2019 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121202

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fr o m 1 april 2020: • Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att riksdagen i fortsättningen skall välja en enda riksrevisor och en ställföreträdande riksrevisor med titeln riksrevisionsdirektör. Fr o m 7 april 2020: • Med anledning av coronaviruset ändras sjuklönelagen så att regeringen ges…
Köp här

Isbn: 9789188121325

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2018 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121196

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2020 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121271

Utgivningsår: 20200127

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 januari 2020. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän…
Köp här

Isbn: 9789188121301

Utgivningsår: 20200609

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2018 – 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Visselblåsarlagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121141

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Arbetsmiljö 2021 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Organisatorisk och social arbetsmiljö • Arbetsplatsens utformning (NY 2021) • Första hjälpen och krisstöd • Belastningsergonomi • Buller • Ensamarbete • Minderårigas arbetsmiljö •…
Köp här

Isbn: 9789188121356

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020. Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019. Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i ”Användning…
Köp här

Isbn: 9789188121288

Utgivningsår: 20200127

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Juridik: handböcker Särskilda rättsområden
Fr o m den 30 juli 2020: • Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler…
Köp här

Isbn: 9789188121349

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Bengt Garpe

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
SEMESTERLAGEN 2010 i praktiskt A5-format på 88 sidor är ett prisvärt referensmaterial som i första hand riktar sig till personalhandläggare, personalchefer, fackliga företrädare och andra som i praktisk verksamhet ska tillämpa semesterlagen. Ur innehållet: • viktiga lagändringar 2010, • Beräkning av semesterledighet,…
Köp här

Isbn: 9789189076655

Utgivningsår: 20100217

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter…
Köp här

Isbn: 9789188121363

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en nyskriven arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 380 arbetsrättsliga ord och uttryck…
Köp här

Isbn: 9789188121035

Utgivningsår: 20160728

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2014 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 juli 2014. Senaste ändringar: • Ett flertal ändringar i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen per 1 juli 2014. • Omarbetade arbetsmiljöföreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, kemiska arbetsmiljörisker,…
Köp här

Isbn: 9789189076914

Utgivningsår: 20140820

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

LAS-Handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse 1 januari 2013. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor. AD-praxis — som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen — redovisas genom kortreferat av 600…
Köp här

Isbn: 9789189076785

Utgivningsår: 20121220

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning…
Köp här

Isbn: 9789188121172

Utgivningsår: 20180509

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsmiljö 2008 1 januari” i praktiskt A5-format på 144 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för utbildningar och konferenser i arbetsmiljöfrågor.
Köp här

Isbn: 9789189076549

Utgivningsår: 20080307

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2018 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2018. Under 2017 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) som gäller fr o m 1 december 2017. Ändringar har fr o m 1 juni 2017 gjorts i…
Köp här

Isbn: 9789188121158

Utgivningsår: 20180130

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2014 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av…
Köp här

Isbn: 9789189076921

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter…
Köp här

Isbn: 9789188121295

Utgivningsår: 20200127

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2013 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2013 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Arbetsplatsens utformning • Första hjälpen • Belastningsergonomi • Arbetsutrustning •…
Köp här

Isbn: 9789189076792

Utgivningsår: 20130201

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Bo Wiklund

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den…
Köp här

Isbn: 9789188121189

Utgivningsår: 20180411

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Med Arbetsmiljö 2008 1 juli får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.
Köp här

Isbn: 9789189076563

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Juridik
Arbetsmiljö 2012 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2012 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Arbetsplatsens utformning • Första hjälpen • Ensamarbete • Belastningsergonomi • Buller •…
Köp här

Isbn: 9789189076730

Utgivningsår: 20120215

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsrätt 2007 1 juli” i praktiskt A5-format på136 sidor är ett prisvärt och mycketuppskattat referensmaterial för utbildningaroch konferenser i arbetsrättsfrågor. Alla lagändringar under senaste åretanges särskilt med hänvisningar till lagmotivoch viktigare ändringar kommenteras merutförligt. Viktiga…
Köp här

Isbn: 9789189076501

Utgivningsår: 20070820

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2015 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrnings-lagen, främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av…
Köp här

Isbn: 9789189076938

Utgivningsår: 20150202

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Juridik
Arbetsrätt 2013 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av…
Köp här

Isbn: 9789189076808

Utgivningsår: 20130205

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsrätt 2009 1 januari” i praktiskt A5-format på 128 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för bland annat utbildningar och konferenser i arbetsrättsfrågor. Alla lagändringar under det senaste året anges särskilt med hänvisningar till lagmotiv. Viktigare ändringar kommenteras mer…
Köp här

Isbn: 9789189076587

Utgivningsår: 20090122

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsrätt 2008 1 januari” i praktiskt A5-format på 136 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för utbildningar och konferenser i arbetsrättsfrågor. Alla lagändringar under senaste året anges särskilt med hänvisningar till lagmotiv och viktigare ändringar kommenteras mer…
Köp här

Isbn: 9789189076532

Utgivningsår: 20080120

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2015 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2015. Senaste ändringar: • Mindre ändring i arbetsmiljölagen per den 1 januari 2015. • Omarbetade arbetsmiljöföreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, gravida och ammande arbetstagare samt kemiska…
Köp här

Isbn: 9789189076945

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal – med förhandlingstips och råd. Arbetsrätt och Förhandling förmedlar på ett överskådligt och lättfattligt sätt en grundläggande förhandlingskunskap i första hand till dem som har – eller kommer att ha – uppdrag i fackliga förhandlingar på…
Köp här

Isbn: 9789188121332

Utgivningsår: 20201106

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Bengt Garpe

Semesterlagen är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. Lagen ändrades år 2010 för att den skulle bli lättare att tillämpa. Genomgripande systematiska och språkliga förändringar gjorde att nästan alla paragrafer ändrades och nya tillkom. I denna andra upplaga av boken har…
Köp här

Isbn: 9789189076815

Utgivningsår: 20130515

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2010 i praktiskt A5-format på 152 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för användning vid utbildningar och konferenser i arbetsmiljöfrågor.
Köp här

Isbn: 9789189076662

Utgivningsår: 20100217

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljö 2019 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2019. Under 2018 har två nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) och ”Smittrisker” (AFS 2018:4) som gäller fr o m 21 augusti resp 19 november 2018. Ändringar har bl a gjorts…
Köp här

Isbn: 9789188121219

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsmiljö 2009 1 januari” i praktiskt A5-format på 152 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för användning på utbildningar och konferenser på arbetsmiljöområdet.
Köp här

Isbn: 9789189076617

Utgivningsår: 20090310

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Maja Åhnberg, Lars Åhnberg

Boken – MAJA ÅHNBERG BERÄTTAR OM SITT 99-ÅRIGA LIV – skildrar i text och bilder ett innehållsrikt, aktivt och bra liv under nästan ett helt sekel. Det börjar på den lilla bondgården i Örsingsbo, i Väster Färnebo socken i Västmanland, där Maja föddes i januari 1913. Maja berättar sedan om sitt liv i Stockholm på 1930-…
Köp här

Isbn: 9789187177002

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: UppsalaBok AB

Mediatyp: BB

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2014, 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar. Arbetsrätt 2014, 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen,…
Köp här

Isbn: 9789189076860

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Arbetsrätt 2016 – 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna: • Medbestämmandelagen (MBL) • Utstationeringslagen • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Uthyrningslagen • Främjandelagen • Förtroendemannalagen • Arbetstidslagen • Semesterlagen • Studieledighetslagen •…
Köp här

Isbn: 9789188121059

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsrätten 2010 1 juli” i praktiskt A5-format på 136 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för bland annat utbildning och konferenser i arbetsrättsfrågor. Alla lagändringar anges särskilt med hänvisning till lagmotiv. Viktigare ändringar kommenteras mer utförligt. Senaste ändring…
Köp här

Isbn: 9789189076679

Utgivningsår: 20100810

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC

av: Agneta Bern, Helene Sjöman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrättens begrepp A-Ö är en arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter…
Köp här

Isbn: 9789188121226

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Åhnberg

“Arbetsrätt 2009 1 juli” i praktiskt A5-format på 128 sidor är ett prisvärt och mycket uppskattat referensmaterial för bland annat utbildningar och konferenser i arbetsrättsfrågor. Alla lagändringar under det senaste året anges särskilt med hänvisningar till lagmotiv. Viktigare ändringar kommenteras mer…
Köp här

Isbn: 9789189076624

Utgivningsår: 20090812

Utgivare: Lars Åhnberg AB

Mediatyp: BC