Bläddra
Sökresultat för Lars Bejstam... Rensa filter?

av:Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Anna Hollander, Ewa Axelsson, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177370000

Utgivningsår:20180109

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Örjan Edström, Lars Zanderin

Kategorier: Juridik
Nära en miljon människor arbetar idag inom kommuner och landsting. Det motsvarar en femtedel av arbetskraften. Trots sin storlek och trots att denna del av arbetsmarknaden omgärdas av ett i stora stycken eget regelverk, behandlas den ytterst kortfattat i arbetsrättsliga läroböcker. Boken fyller därmed ett stort tomrum…
Köp här

Isbn: 9789144088167

Utgivningsår:20140828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund, Anna Gustafsson, Johanna Ringarp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt , IfU, höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen. IfU har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och…
Köp här

Isbn: 9789176789476

Utgivningsår:20160314

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Therése Fridström Montoya, Ewa Axelsson, Lotta Lerwall, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177370949

Utgivningsår:20200115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Therése Fridström Montoya, Ewa Axelsson, Lotta Lerwall, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177371700

Utgivningsår:20220103

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Lars Bejstam, Hans Eklund, Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Denna bok riktar sig främst till rektorer som deltar i den första delkursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” på det statliga Rektorsprogrammet. Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom…
Köp här

Isbn: 9789177372479

Utgivningsår:20230828

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anderz Andersson, Lars Bejstam, Lars Zanderin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144015316

Utgivningsår:20020415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Bejstam, Lars Clevesköld, Stig Jansson, Maria Norberg, Karl-Ingvar Rundqvist

Karnov – Socialrätt innehåller kommenterade lagar och förordningar inom ämnesområdet socialrätt. Denna bok är ett särtryck av ämnesområde 26 Socialrätt i Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Författningarna i särtrycket återges i sin lydelse per den 1 juli…
Köp här

Isbn: 9789176103562

Utgivningsår:20091119

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC