Bläddra
Sökresultat för Lars Hildingson... Rensa filter?

av: Karin Wergel, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Lennart Husén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i…
Köp här

Isbn: 9789127414617

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia och arkeologi
Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok,…
Köp här

Isbn: 9789127759459

Utgivningsår: 20030905

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok,…
Köp här

Isbn: 9789127760653

Utgivningsår: 20050907

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av: Leif Berg, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Christer Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Horisont SOL-alternativet för dig som vill arbeta ämnesöverskridande och tematisk! I Horisont är alla elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en enda bok. Innehållet är exakt detsamma som i elevböckerna och Horisont finns för årskurs 7, 8 och 9.
Köp här

Isbn: 9789127422476

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Med SOL 4000 Levande historia och SOL 4000 Levande historia Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna…
Köp här

Isbn: 9789127421769

Utgivningsår: 20111203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia och arkeologi
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760356

Utgivningsår: 20050316

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Levande historia 7 börjar med de första människorna och slutar med arabernas enande och expansion. Där emellan beskrivs hur människan går från att ha varit samlare och jägare till att bli bonde, de första städerna och de stora civilisationernas framväxt. Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt hjälper…
Köp här

Isbn: 9789127437265

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok,…
Köp här

Isbn: 9789127759183

Utgivningsår: 20020716

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
SOL 4000 Levande Historia SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.  Levande historia 7 Levande historia 7 börjar med de första…
Köp här

Isbn: 9789127434318

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
SOL 4000 Levande Historia SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. Levande historia 7 Levande historia 7 börjar med de första…
Köp här

Isbn: 9789127429970

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lars Hildingson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
De får också tolka bilder, skriva bildtexter och göra egna illustrationer. Kreativa uppgifter är samlade under rubrikerna Forska och Analysera samt Skapa och Fantisera. Lärarboken ger fakta- och berättarstoff. Den ger också uppslag till integrering med andra ämnen.
Köp här

Isbn: 9789127627260

Utgivningsår: 19920206

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra samhällen har förändrats genom historien. Läromedlet följer de långa utvecklingslinjerna i historien, till exempel makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att…
Köp här

Isbn: 9789127450141

Utgivningsår: 20200805

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Levande historia 8 fortsätter där bok 7 slutar, med den europeiska medeltiden och skildrar sedan tiden fram till 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och lyfter fram begrepp som imperialism och kolonialism. Den beskriver renässansen, upplysningen och de stora revolutionerna och hur…
Köp här

Isbn: 9789127422872

Utgivningsår: 20111103

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra samhällen har förändrats genom historien. Läromedlet följer de långa utvecklingslinjerna i historien, till exempel makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att…
Köp här

Isbn: 9789127450479

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Levande historia 7 börjar med de första människorna och slutar med arabernas enande och expansion. Där emellan beskrivs hur människan går från att ha varit samlare och jägare till att bli bonde, de första städerna och de stora civilisationernas framväxt. Varje kapitel inleds med den Röda tråden, som snabbt hjälper…
Köp här

Isbn: 9789127409569

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Levande historia 9 fortsätter den berättelse som inleddes med Tysklands enande i åttans bok och nu leder fram till första världskriget, ryska revolutionen, andra världskriget, Förintelsen och Gulag. Framställningen går vidare till det kalla kriget och Berlinmurens fall, ett fall som drar med sig hela Östeuropa och…
Köp här

Isbn: 9789127423039

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia och arkeologi
Här hittar du delar av det material som tidigare fanns på vår webbplats www.sol3000.nu. Är det något material du saknar, vänligen kontakta [email protected]   Allmänt Allmänt förslag till teman (pdf)   Fokus Fokus arbetsbok med ordlista lärarhandledning (pdf) Fokus arbetsbok lärarhandledning…
Köp här

Isbn: 9789127760813

Utgivningsår: 20070116

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Lennart Husén, Lars Hildingson, Kaj Hildingson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Jämfört med tidigare versioner av Levande historia har Europa behandlats utförligt och stor uppmärksamhet ägnas bakgrund och förlopp vad gäller de världshistoriska händelserna år 1989 och den omvälvning som sedan skett.
Köp här

Isbn: 9789127758230

Utgivningsår: 19941110

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia och arkeologi
Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok,…
Köp här

Isbn: 9789127759190

Utgivningsår: 20030409

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
SOL 4000 Levande Historia SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.  Levande historia 7 Levande historia 7 börjar med de första…
Köp här

Isbn: 9789127434653

Utgivningsår: 20130505

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Eskil Källquist, Lars Hildingson, Lars Källquist

Köp här

Isbn: 9789127505742

Utgivningsår: 19960524

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760509

Utgivningsår: 20060524

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Förstår eleven att det förflutna är något som hänger samman med nuet är det möjligt att förstå att historien påverkar den tid vi själva lever i. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer. Även arbetsuppgifterna finns i olika nivåer. På www.sol3000.nu  hittar du bl a teman för varje årskursbok,…
Köp här

Isbn: 9789127759237

Utgivningsår: 20030828

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: 00

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 3000 Samhälle i dag 69 hjälper eleverna att förstå och överblicka. Böckerna utgår från elevernas vardag och vidgar efter hand perspektiven. Särskilda nivå 2-texter fördjupar och berättar mer även arbetsuppgifterna fi nns i olika nivåer. Det här är SOL 3000 Samhälle i dag: Grundmaterial Elevbok– Grundbok med…
Köp här

Isbn: 9789127760219

Utgivningsår: 20030820

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga färdigheter i…
Köp här

Isbn: 9789127760400

Utgivningsår: 20100926

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
SOL 4000 Levande historia Fokus är en lättläst version av grundboken SOL 4000 Levande historia. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig. Digitalbokens innehållI digitalboken får du tillgång till samma…
Köp här

Isbn: 9789127431270

Utgivningsår: 20120217

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga färdigheter i…
Köp här

Isbn: 9789127760349

Utgivningsår: 20050303

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Göran Wadner, Lars Hildingson, Jan-Olof Fallström

Del 1 innehåller berättelser från forntiden till 1600-talet och Del 2 från 1500-talet till vår egen tid. Del 3 och Del 4 är temaböcker. Varje tema innehåller ett antal artiklar som lyfter fram centrala skeden eller idéer som har förändrat människors och staters liv.
Köp här

Isbn: 9789127742239

Utgivningsår: 19960927

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats genom historien. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter…
Köp här

Isbn: 9789127450165

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760493

Utgivningsår: 20060426

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
SOL 4000 Levande Historia SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden. Levande historia 7 Levande historia 7 börjar med de första…
Köp här

Isbn: 9789127431546

Utgivningsår: 20120413

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Jan-Olof Fallström, Göran Wadner, Lars Hildingson

Del 1 innehåller berättelser från forntiden till 1600-talet och Del 2 från 1500-talet till vår egen tid. Del 3 och Del 4 är temaböcker. Varje tema innehåller ett antal artiklar som lyfter fram centrala skeden eller idéer som har förändrat människors och staters liv.
Köp här

Isbn: 9789127742246

Utgivningsår: 19980526

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Jakob Harknäs, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats genom historien. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter…
Köp här

Isbn: 9789127450172

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127432680

Utgivningsår: 20130128

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: DA

av: Bengt Arwén, Ulf Bergqvist, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Tommy Ripmarken, Karin Wergel, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
SOL 300 Fokus Problemet: Du känner säkert igen problemet: många av dina elever har svårt för att läsa och skriva och kan därför inte hänga med i undervisningen. En del har inga problem med talad svenska, men har läs-och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte tillräckliga…
Köp här

Isbn: 9789127760622

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Jan-Olof Fallström, Göran Wadner, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Del 1 innehåller berättelser från forntiden till 1600-talet och Del 2 från 1500-talet till vår egen tid. Del 3 och Del 4 är temaböcker. Varje tema innehåller ett antal artiklar som lyfter fram centrala skeden eller idéer som har förändrat människors och staters liv.
Köp här

Isbn: 9789127742253

Utgivningsår: 20000412

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Historia och arkeologi
Denna digitalbok används online via en personlig inloggning. Du aktiverar den med hjälp av en kod som levereras per post eller via mail. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats. Tekniska förutsättningar: Internet Explorer 6.0 /Firefox 1.5 eller…
Köp här

Isbn: 9789127425750

Utgivningsår: 20120413

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: DA

av: Bengt Arwén, Håkan Dahlberg, Bengt Henricsson, Kaj Hildingson, Lars Hildingson, Kristina Holm, My Lieberman, Tommy Ripmarken, Ingrid Åsgård, Ylva Yngwe, Maria Ramsby

Kategorier: Historia och arkeologi
Här hittar du delar av det material som tidigare fanns på vår webbplats www.sol3000.nu. Är det något material du saknar, vänligen kontakta [email protected]   Allmänt Allmänt förslag till teman (pdf)   Fokus Fokus arbetsbok med ordlista lärarhandledning (pdf) Fokus arbetsbok lärarhandledning…
Köp här

Isbn: 9789127760837

Utgivningsår: 20070403

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Levande historia 8 fortsätter där bok 7 slutar, med den europeiska medeltiden och skildrar sedan tiden fram till 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och lyfter fram begrepp som imperialism och kolonialism. Den beskriver renässansen, upplysningen och de stora revolutionerna och hur…
Köp här

Isbn: 9789127447486

Utgivningsår: 20161103

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Jan-Olof Fallström, Göran Wadner, Kaj Hildingson, Lars Hildingson

Del 1 innehåller berättelser från forntiden till 1600-talet och Del 2 från 1500-talet till vår egen tid. Del 3 och Del 4 är temaböcker. Varje tema innehåller ett antal artiklar som lyfter fram centrala skeden eller idéer som har förändrat människors och staters liv.
Köp här

Isbn: 9789127742260

Utgivningsår: 20020226

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB