Bläddra
Sökresultat för Lars Lilliestam... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789188316448

Utgivningsår:20060822

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Lilliestam

Kategorier: Konst Musik
Musiken är ett av de största och viktigaste intressena i människors liv. Med stöd av forskningsrapporter, tidningstexter och skönlitterära skildringar ger Lars Lilliestam i Musikliv en bred kulturanalytisk exposé över musikens roll i våra liv. Här finns svar på frågor som: Vad är musik och varför har vi musik? Vad gör…
Köp här

Isbn: 9789188316523

Utgivningsår:20090826

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

av:Thomas Bossius, Lars Lilliestam

Kategorier: Konst Musik
Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet Musik i männi­skors liv, ett projekt som riktar intresset mot vardagsanvändningen av musik och ställer frågor om musikens betydelser i framför allt vuxna människors vardag. Författarna, som båda är knutna till Göteborgs Universitet, har intervjuat 42 människor i…
Köp här

Isbn: 9789188316585

Utgivningsår:20120109

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Lilliestam

Kategorier: Konst Musik
Rock på svenska handlar om den svenska rockmusikens historia, från Little Gerhard till Laleh, från mitten av 1950-talet till 2013. Skildringen bygger på idén att svensk rockmusik skapas i ett möte mellan musik som redan finns i Sverige och stilimpulser som kommer utifrån. Titeln ska förstås som att svensk rockmusik…
Köp här

Isbn: 9789188316677

Utgivningsår:20130812

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BB

av:Alf Björneberg, Olle Edström, Lars Lilliestam, Ola Stockfelt

Kategorier: Konst Musik
Vad innebär det att den mesta musik vi hör är inspelad? Återger högtalare musiken som den låter? Hur ska vi förstå mobiltelefonernas alla olika ringsignaler? Fyra musikforskare skriver här om hur sång och musik spelades, hördes och skapades under 1900-talet. I Säg det om toner skriver fyra kända musikforskare om vår…
Köp här

Isbn: 9789173312158

Utgivningsår:20090224

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188693242

Utgivningsår:20231218

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC