Bläddra
Sökresultat för Lars Lundgren... Rensa filter?

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga…
Köp här

Isbn: 9789139116608

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa…
Köp här

Isbn: 9789139117186

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenterasmed utförliga…
Köp här

Isbn: 9789139115090

Utgivningsår: 20160121

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande. En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vidare har det genomförts ändringar i SoL…
Köp här

Isbn: 9789139114468

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med…
Köp här

Isbn: 9789139115519

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga…
Köp här

Isbn: 9789139115960

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Arvidsson, Lena Berke, Lars Lundgren, Eva Sjölund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Rådhuset i Stockholm fyller 100 år och firas med den här jubileumsboken. Följ med in genom portarna till en av den svenska nationalromantikens märkesbyggnader, där Stockholms tingsrätt har sin verksamhet. Möt den fornnordiska gudasagan, Filip Månssons väggmålningar och Kopparmatte, tingsnotarier, domare,…
Köp här

Isbn: 9789170312847

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Lundgren

Köp här

Isbn: 9789119013026

Utgivningsår: 19900306

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789189315495

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Karl Lindqvist, Lars Lundgren, Bo-Göran Windoff

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Tåg och järnvägar
Boken beskriver tiden efter anläggandet av järnvägen från Kiruna C till Riksgränsen under perioden 1930-1970. Vi vill berätta om de män, kvinnor och barn som levde och verkade här. De som bosatte sig längs Linjen för att utföra det viktiga arbete som möjliggjorde driften av malmbanan. Människor som vigde sitt liv åt…
Köp här

Isbn: 9789163364839

Utgivningsår: 20100828

Utgivare: Linjen Förlag

Mediatyp: BB

av: Katrin Hollunger Wågnert, Elisabet Reimers, Ulrika Nydevik, Lars Lundgren, Helena Jäderblom, Nils-Olof Berggren

Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). Författningarna…
Köp här

Isbn: 9789176103524

Utgivningsår: 20091119

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Lundgren, Lars Clevesköld

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd…
Köp här

Isbn: 9789139109693

Utgivningsår: 20080304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Derin Ajao, Axel Andersson, Linus Andersson, Ouidyane Elouardaoui, Johan Forsman, Omar al-Ghazzi, Johan Grimonprez, Agri Ismaïl, Elise Karlsson, Lars Lundgren, Johanne Lykke Holm, Dana Mustata, Khashayar Naderehvandi, Judy Radul, Hito Steyerl, David Westerberg, Elinor Wilson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Gläntas nya nummer handlar om tv. Om tv-serien som politiskt slagträ i krigets Syrien, om den nigerianska tv-industrins krampaktiga relation till Nollywood, om rumänsk tv innan, under och efter Ceaucescu och arabisk tv innan, under och efter revolutionerna 2011. Men också om lesbiska tv-serier, lacanska tv-experiment,…
Köp här

Isbn: 9789186133566

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Glänta

Mediatyp: BF

av: Lars Clevesköld, Lars Lundgren, Anders Thunved

Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, socialtjänstlag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd…
Köp här

Isbn: 9789139110231

Utgivningsår: 20090203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139113065

Utgivningsår: 20130129

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lars Lundgren, Anders Thunved, Per-Anders Sunesson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande.En ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har övertagit Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vidare har det genomförts ändringar i SoL i…
Köp här

Isbn: 9789139113959

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC