Bläddra
Sökresultat för Lars Magnusson... Rensa filter?

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Hur stor betydelse har egentligen dramatiska ekonomiska händelser i vår egen tid? Är de långsamma förändringarna i samhällets struktur mer avgörande för samhällsutvecklingen? I Sveriges ekonomiska historia belyser Lars Magnusson båda dessa rörelser – de långa vågorna som till exempel kännetecknas av jordbrukets…
Köp här

Isbn: 9789144112299

Utgivningsår: 20160108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Bo Rothstein, Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Fler länder än någonsin tidigare räknas idag som demokratier. Varför är demokrati ett eftersträvansvärt sätt att styra stater och mångmiljonstäder men inte företag och andra producerande organisationer? Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Köp här

Isbn: 9789186949266

Utgivningsår: 20121031

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Teorier om imperialism och globalisering ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna fjärde upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den tredje upplagan. Imperialismens tidsåler i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var både heroisk och djupt omoralisk, storslagen och tragisk. Den…
Köp här

Isbn: 9789144096308

Utgivningsår: 20130926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Dahlsjö, Annika Gustafsson, Bertil Hall, Bengt Ljungqvist, Lars Magnusson

Ger svar på frågan vilken ersättning en fastighetsägare som tvingas avstå från hela eller delar av sin fastighet p.g.a. expropriation, inlösen eller fastighetsreglering kan påräkna. Ur innehållet: ExpropriationslagenPlan- och bygglagenFastighetsbildningslagstiftningenMiljölagstiftningenErsättningssituationer med…
Köp här

Isbn: 9789139103370

Utgivningsår: 20000814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mats Larsson, Lena Andersson-Skog, Oscar Broberg, Lars Magnusson, Tom Pettersson, Peter Sandberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den…
Köp här

Isbn: 9789175042701

Utgivningsår: 20140604

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför tycks vi i dag vara särskilt benägna att beskriva vår samtid och vår framtid i termer av ödesdigra val och hotfulla risker? Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, menar att en del av den osäkerhet som många lever med hänger samman med den snabba globaliseringen, som otvetydigt…
Köp här

Isbn: 9789175042763

Utgivningsår: 20140508

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Merike Fridholm, Maths Isacson, Lars Magnusson

Under tidigt 1700-tal var Sverige fortfarande ett feodalt samhälle. Det var baronernas, jorddrottarnas och herreskapens Sverige. Men under 1700-talets gång skapades först och främst förutsättningarna för detta samhälles undergång – och upprättandet av en kapitalistisk samhällsordning i dess ställe – men…
Köp här

Isbn: 9789151817330

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Anders L. Johansson, Lars Magnusson

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Industrier och branscher
Till LO:s hundraårsjubileum 1998 utkom en jubileumsskrift av det ovanligare slaget; öppenhjärtlig och analyserande. Anders L Johansson och Lars Magnusson har 14 år senare arbetat om den gamla texten och skrivit till flera nya kapitel. Med Saltsjöbadspolitiken och den svenska modellen som politisk och facklig inramning…
Köp här

Isbn: 9789173897532

Utgivningsår: 20200115

Utgivare: Atlas

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson-Skog, Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Industrier och branscher Nationalekonomi
Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864. Här skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av…
Köp här

Isbn: 9789175043340

Utgivningsår: 20180124

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Att vandra är en upplevelse för alla sinnen: syn, hörsel, lukt, smak, känsel – och inte minst för musklerna. Du rör dig i den takt du själv vill, och naturen blir inte en kuliss som rusar förbi – du är själv en del av den! Många söker en helhetsupplevelse av naturen, andra är ute för att upptäcka spännande växter och…
Köp här

Isbn: 9789151834788

Utgivningsår: 20000505

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Mats Höglund, Erik Andersson, Lars Magnusson, Lotta Lotass

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Historisk geografi Historiska kartor och atlaser Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Tidskriften ESSÄ vill ge utrymme åt nyskriven essäistik genom att belysa svenska kulturhistoriska texter, bilder och objekt. I varje nummer återutges en källtext, som kan bestå av allt ifrån ett rättsfall till en kokbok, som kommenteras i essäform av skribenter med olika bakgrunder, ingångar, temperament och åsikter.…
Köp här

Isbn: 9789198406115

Utgivningsår: 20180914

Utgivare: Essä

Mediatyp: BF

av: Fredric Bedoire, Frans R. E. Blom, Gunnar Broberg, Petra Broomans, Adrina H. Millenaar Brown, Arlette van Dort, Hans Duijn, Anna Enquist, Kristian Gerner, Anders Hammarlund, Hans Kruyzen, Thomas Lindblad, Lars Magnusson, Kjell Å. Modéer, Jan Olsson, Marion Prinse, Karin Sidén, Alan Swanson, Rutger Vahl, Olle Werner, Gunnar Wetterberg

Kategorier: Historia och arkeologi
What do Cornelis Vreeswijk, Louis de Geer, Ove Kindvall, IKEA, AkzoNobel, and the Rembrandt painting The Conspiracy of Claudius Civilis have in common? They all have strong SwedishDutch connections! But why? This book, produced to mark the celebration of four hundred years of diplomatic relations between Sweden and the…
Köp här

Isbn: 9789175931104

Utgivningsår: 20140407

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Den perfekta vägvisaren till ca 650 av de finaste natur- och kulturpärlorna i vårt land: storslagna nationalparker, vackra slåtterängar, dånande vattenfall, spännande grottor, gruvor och brukssamhällen, kyrkor, herrgårdar och bondbyar, fågelsjöar och fiskeplatser. Få andra länder i Europa har en så mångskiftande natur…
Köp här

Isbn: 9789151834771

Utgivningsår: 20020416

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Vad är marknaden? Hur skall den definieras? Hur har den uppstått? Lars Magnusson diskuterar i denna korta översikt på vilka grunder marknaden vilar och hur den opererar. Han visar att marknaden är en social relation som konstrueras historiskt för att fylla olika funktioner. Den har utformats på olika sätt och av olika…
Köp här

Isbn: 9789144116150

Utgivningsår: 20160623

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Margaretha Granberg, Lars Magnusson

Kategorier: Informationsteknik
Is it possible for large companies and organizations to stay efficient and successful, year by year, without need for expensive, time consuming, recurring, restructuring programs? Is it possible for large companies and organizations to act in a way that encourages all their employees to fulfill their full potential…
Köp här

Isbn: 9789176994269

Utgivningsår: 20171103

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Varje land har sin guldålder. I Sverige inträffade den på 60-talet. Men redan i slutet av 60-talet drabbades den ekonomiska tillväxten i västvärlden av ett bakslag. 70-talet inleddes med lågkonjunktur och 1973 kom oljekrisen. Någon riktig återhämtning har inte skett. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kan den…
Köp här

Isbn: 9789151836928

Utgivningsår: 20000204

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Becker, Marinette Fogde, Christina Garsten, Jan af Geijerstam, Peo Hansen, Nancy Hauserman, Anders Houltz, Maths Isacson, Beatriz Lindqvist, Mats Lindqvist, Lars Magnusson,

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Globaliseringen är en omdiskuterad företeelse. Att världen i en allt snabbare takt har integrerats under senare årtionden genom arbete, handel, resande och internet är ett faktum. Vissa ser med oro på framtiden medan andra har dragit fördelar och ser nya möjligheter. I den här antologin belyser ett antal forskare…
Köp här

Isbn: 9789178449125

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Detta är historien om hur det svenska samhället har löst sina försörjningsproblem, från omkring år 1000 och fram till idag. 2 uppl.
Köp här

Isbn: 9789151837390

Utgivningsår: 20000107

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Merike Tamleht, Maths Isacson, Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Under tidigt 1700-tal var Sverige fortfarande ett feodalt samhälle. Det var baronernas, jorddrottarnas och herreskapens Sverige. Men under 1700-talets gång skapades först och främst förutsättningarna för detta samhälles undergång – och upprättandet av en kapitalistisk samhällsordning i dess ställe – men…
Köp här

Isbn: 9789172975118

Utgivningsår: 20150415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355136

Utgivningsår: 20051117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Magnusson

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Få andra länder i Europa har en så mångskiftande natur som det 157 mil långa Sverige. Varje landsända har sin särart och sina smultronställen. Lars Magnusson har sökt upp och beskriver ca 650 vackra, märkvärdiga, kulturhistoriskt intressanta och spännande platser runt om i landet, och hjälper dig att hitta just dina…
Köp här

Isbn: 9789151841427

Utgivningsår: 20030318

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Lars Magnusson

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Den svenska industrin hade en guldålder under 1960-talet, men därefter har Sverige och hela västvärlden drabbats av ekonomiska bakslag och kriser. Dessutom har inte bara…
Köp här

Isbn: 9789172976863

Utgivningsår: 20040920

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson-Skog, Göran Brulin, Hans de Geer, Eskil Ekstedt, Per-Erik Ellströn, Staffan Furusten, Roger Henning, Maths Isacson, Mats Larsson, Jan Löwstedt, Lars Magnusson, Sofia Murhem, Jan Ottosson, Tom Petersson, Svante Schriber, Lennart Svenson, Fredrik Tell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska modellen lever – trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa…
Köp här

Isbn: 9789186949181

Utgivningsår: 20121010

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson,

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Få andra länder i Europa har en så mångskiftande natur som det 157 mil långa Sverige. Varje landsända har sin särart och sina smultronställen. Lars Magnusson har sökt upp och beskriver ca 650 vackra, märkvärdiga, kulturhistoriskt intressanta och spännande platser runt om i landet, och hjälper dig att hitta just dina…
Köp här

Isbn: 9789151844718

Utgivningsår: 20050322

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Anders L Johansson, Lars Magnusson

LO andra halvseklet är en jubileumsskrift av det ovanliga slaget. Den stryker inte medmedhårs, den är inte någon “solskenshistoria”. LO andra halvseklet är en borrande ekonomisk-historisk analys av hundraårsjubilaren LO. Med “Saltsjöbadspolitiken” och “den svenska modellen” som…
Köp här

Isbn: 9789189044302

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186949020

Utgivningsår: 20111031

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Köp här

Isbn: 9789155038304

Utgivningsår: 19911101

Utgivare: Tiden

Mediatyp: BB

av: Anders L. Johansson, Lars Magnusson

Kategorier: Historia och arkeologi
Till LO:s hundraårsjubileum 1998 utkom en jubileumsskrift av det ovanligare slaget; öppenhjärtlig och analyserande. Anders L Johansson och Lars Magnusson har 14 år senare arbetat om den gamla texten och skrivit till flera nya kapitel. Med Saltsjöbadspolitiken och den svenska modellen som politisk och facklig inramning…
Köp här

Isbn: 9789173894197

Utgivningsår: 20121005

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789113049830

Utgivningsår: 20130606

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Gunnar Blomgren, Sven Esselius, Bengt Ingmar Kilström, Bo Ramviken, Sven O. Berglund, Lars Magnusson, Sören Törnblad, Siv Hasselberg, Lars Brinkenberg, Folke T. Olofsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Törnekronans samfund grundades 1951. I denna jublieumsskrift uppmärksammas samfundets första femtio år ur de tio artikelförfattarnas synvinklar.
Köp här

Isbn: 9789163104626

Utgivningsår: 20001201

Utgivare: Skara stiftshistoriska sällskap

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174865394

Utgivningsår: 20010401

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Lars Magnusson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ända sedan kapitalismens födelse i medeltidens Europa har finansiella bubblor och krascher varit ett alltför bekant fenomen. Men varför uppstår de – och hur? Från påvars och kungars konkurser, via Nederländernas tulpaner, USA:s järnvägsbyggen, Kreugers tändstickor och fram till Lehman Brothers förklaras här det…
Köp här

Isbn: 9789127145672

Utgivningsår: 20180310

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Maria Wallenberg Bondesson, Mangus Enquist, Anna Maria Forssberg, Susanna Hedenborg, Poul Holm, Orsi Husz, Thomas Kaiserfeld, Johan Lind, Patrik Lindenfors, Lars Magnusson, Janken Myrdal, Leif Runefelt, Jens Rydström, Johan Söderberg, David Tjeder, Mattias Tydén, Maria Ågren

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Isbn: 9789187199103

Utgivningsår: 20130228

Utgivare: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert

Mediatyp: BB

av: Lars Magnusson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ända sedan kapitalismens födelse i medeltidens Europa har finansiella bubblor och krascher varit ett alltför bekant fenomen. Men varför uppstår de – och hur? Från påvars och kungars konkurser, via Nederländernas tulpaner, USA:s järnvägsbyggen, Kreugers tändstickor och fram till Lehman Brothers förklaras här det…
Köp här

Isbn: 9789127145689

Utgivningsår: 20180310

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finanskriser Nationalekonomi
Ända sedan kapitalismens födelse i medeltidens Europa har finansiella bubblor och krascher varit ett alltför bekant fenomen. Men varför uppstår de – och hur? Från påvars och kungars konkurser, via Nederländernas tulpaner, USA:s järnvägsbyggen, Kreugers tändstickor och fram till Lehman Brothers förklaras här det…
Köp här

Isbn: 9789127166639

Utgivningsår: 20200306

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lars Magnusson

Köp här

Isbn: 9789171507648

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB